Eduard Kopčáni, OSF   [Kopcsáni]

výpomocný duchovný 1877 (5.) nov. - 1881 (21.) nov., kaplán od r. 1878

Františkán, pôsobil ako výpomocný duchovný; od júla do sept. 1878 je v matrikách uvádzaný ako kaplán, v r. 1879 ako výpomocný kaplán a od decembra 1879 znovu ako kaplán.
Neskôr bol kurátorom anabaptistov v Mor. Sv. Jáne, odkiaž chodil v r. 1884-92 vypomáha.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1877-1881, 1884, 1889-1890