Vojtech Kovalík

kaplán 1893 (1.) aug. - 1894 (31.) marec; 1898 (22.) jún - 1900 (17.) febr.

Podľa záznamov vo farských matrikách bol v Bor. Sv. Jure dva razy kaplánom. Némethyho zoznam kňazov ho ale nespomína

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1893-94; 1898-1900