Ján Valentín Krajčirovič [Krajcsirovics]

farár 1705 11.4. - 1737 10.4.+

Za farára do Bor. Sv. Jura bol menovaný 11. apríla 1705. Podľa zápisu v krstnej matrike farára od 8. do 21. apríla 1705 zastupoval Andrej Čermák.
Od r. 1729 do polovice roku 1730 zapisoval do matriky mená kňazov, ktorí krstili: objavuje sa P. Ján s nečitateľným priezviskom; najviac sa vyskytuje P. Tiburtius OSF; P. Andreas Thurza OSF; P. Basilius s nečitateľným priezviskom OSF; P. Ignatius OSF; P. Anastasius OSF; P. Barnabas (a S. Stephano).

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 711
Farské matriky: MBapt MCop MDef od 1705