Celestín Kubica

rodák

Za kňaza bol vysvätený v r. 1902, primičnú sv. omšu mal 16. marca 1902 v Bor. Sv. Jure.


1907-1908 Vištuk
1908-1914 Hrachovište (zároveň tam pôsobil v r. 1906-1914 Jozef Heves)
1913-1930 Veselé
1930-1936 Vištuk

Pramene:

http://www.mariasoft.sk/ba/far.htm
http://hrachoviste.sk/zoznam-rimsko-katolickych-knazov/
http://fara-vesele.sk/spravcovia-farnosti/
http://vistuk.fara.sk/?menu=1&header=8&obsah=8