Ignác Kubina

farár, dekan 1825 (3.) feb.- 1864 25.1.+

Narodil sa 24. júla 1793. Štúdium teológie v seminári sv. Štefana ukončil v roku 1819. Vysvätený bol v tom roku 23. augusta.
Od r. 1821 bol kaplánom v Šamoríne, potom v Mor. Sv. Jáne (Némethy uvádza od r. 1823, ale podľa jurskej krstnej matriky už tam bol kaplánom v júni 1822).
Po smrti farára Krajčiroviča sa hneď od začiatku februára 1825 stal farárom v Bor. Sv. Jure. V roku 1845 bol vymenovaný za dekana svätojánskeho vice-archidiakonátu.
V posledných mesiacoch života prenechal väčšinu pastorácie kaplánovi, posledný raz krstil 26. júla 1863. Zomrel 25. januára 1864.

posledný raz krstil 26. júla 1863

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; str.722
Farské matriky: MBapt, MDef 1825-1864; MCop 1825-1863