Martin Labenský   [Labenszky]

farár 1680 3.6. - 1681, možno rodák?

Narodil sa okolo roku 1630 vo Svätom Jure - nie je však isté, v ktorom. Priezvisko naznačuje pôvod z obce Láb, takže je možné, že jeho rodiskom bolo Záhorie, čiže Borský Sv. Jur.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 730
Farské matriky: MBapt 1680