Kamil Ladislav

možno rodák?

Narodil sa asi v polovici 19. stor. Bol benediktínskym kňazom a gymnaziálnym profesorom. Do Borského Sv. Jura prišiel krstiť 30. júla 1879. To znamená, že mal v obci minimálne blízku rodinu. Priezvisko Ladislav bol v 19. storočí v obci pomerne časté, je teda možné, že z obce aj pochádzal.

Pramene: