Štefan Leitmann

kaplán 1865 (14.) apr. - (1.) nov

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.740-741
Farské matriky: MBapt, MDef 1865