Vojtech Lukáči   [Lukácsy]

farár, dekan 1869 17.10./23.11. - 1881 1.11.+

Ako kurátor vo Sv. Jáne vypomáhal v BSJ už prv 6.-17. januára 1867.
Hoci podľa matriky krstil už 17. októbra a pochovával 20. októbra ako administrátor, na úvod r.1870 v matrikách píše, že prišiel 28. októbra a kanonicky uvedený do úradu bol 23. novembra 1869; pritom 31.10. krstíl ako "praesentatus parochus", a 7. novembra sobášil už ako "parochus".
V 4. roku pôsobenia (po 7. novembri 1872 - do 19.1.1873; po 19.2. - do 25.4; 11.5.-4.8.; 15.9.-2.10.) sa zdržiaval v Pešti bol ako poslanec kráľovského snemu za svätojánsky distrikt. Počas jeho neprítomnosti farnosť ako administrátor viedol kaplán Anton Rác.
Na fare mal pri sebe ako gazdinú zrejme svoju sestru, vdovu Hermínu Brestenskú, rod. Lukáči, pôvodom z Bratislavy, ktorá ako 41 ročná zomrela na tuberu 21. júla 1878; pochoval ju v Jure svätojánsky farár Ján Vlašek.
Farár Lukáči zomrel o tri a pol roka neskôr ako 43 ročný na sviatok Všetkých svätých 1881; pochoval ho šaštínsky dekan Matej Rehák.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; str.753
Farské matriky: MBapt, MDef 1867, 1869-1881; MCop 1869-81

Lukácsy Béla (Nagybiccse - Bytča, 1838. június 10. – Morvaszentjános, 1881. november 1.) római katolikus plébános - rím.kat.farár, országgyűlési képviselő - poslanec krajinského snemu.
(https://hu.unionpedia.org/Lukácsy_Béla)