Anton Markovič   [Markovics]

kaplán 1812 19.10. - 1821 (24.) nov.

Bol prvým kaplánom v Borskom Sv. Jure, ako je uvedené v krstnej matrike na úvod roku 1813, že nastúpil 19. októbra 1812. Avšak v roku 1812 ešte nekrstil, avšak na prelome novembra a decembra krstil františkán P. Alexander. Némethy ho nesprávne uvádza na roky 1813-1814 ako kaplána v Borskom Mikuláši; v skutočnosti bol stále kaplánom v Jure.
 

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.766
Farské matriky: MBapt 1813-1821; MDef 1813-14