Matej Matthaeides

Koválovský rodák, farár v Štefanove. Zomrel a bol pochovaný v Borskom Svätom Jure v roku 1634. Prečo sa dostal na posledné obdobie svojho života do Jura, nie je známe.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.774
Farské matriky: MDef 1634