Július Matulay
v matrike sa píše aj Mattulay; Némethy uvádza Matolay

kaplán 1862 (4.) sept. - 1864 (13.) sept.; administrátor 1864 feb. - 23./25. apr.

Narodil

far. 4.7.1870 Modrý Kameň

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.774
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1862-64