Martin Minarovič

kaplán 1823 (16.) nov. - 1824 feb.

Némethy ho vôbec neuvádza, ale objavuje sa v krstnej matrike ako kaplán v Borskom Sv. Jure.

Pramene:
Farské matriky: MBapt 1823-1824