Arzenius Mixa, OSF

Františkán z Malaciek, po smrti farára Vámošiho pochovával 8. a 11. júla 1896.

Pramene:
Farské matriky: MDef 1896