Ján Novák

kaplán 1894 (19.) marec - 1895 (30.) jún

V Jure pôsobil práve v čase vydania Némethyho zoznamu; jediný kňaz tohto mena v zozname bol v tom čase farár v Perneku, ktorý mal vtedy 58 rokov, takže je nepravdepodobné, že by sa jednalo o tú istú osobu. (Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.823)

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1894-1895