Ján Ozorai

kaplán 1896 (1.) marec-júl; administrátor 1896 (12.) júl - 1897 (6.) feb.

Po smrti farára Vámošiho bol 7 mesiacov administrátorom; najprv mu pomáhal františkán z Malaciek Arzenius Mixa, koncom júla dostal kaplána.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1896-1897