Martin Papánek

farník

Narodil sa v roku 1710 v Sekuliach. Pokrstený bol v Borskom Sv. Jure a vychovávaný v Kuklove. Vstúpil do rehole paulínov, ktorá pôsobila v Šaštíne. Po zrušení rehole cisárom Jozefom II. sa utiahol do Borského Sv. Jura. Po porážke, kedy ochrnul na ľavú stranu tela, sa o neho starala Barbora Černá. Zomrel 30. decembra 1787. Pochovaný bol piatimi kňazmi na cintoríne vedľa farára Jána Blaškoviča.

Pramene:
MDef 1787