Anton Priebera

administrátor (de facto farár) 1979 (15.) feb. - 1983 (31.) okt.

Narodil sa 25. júla 1950 v Novej Dedine v okrese Levice.
Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 10. júna 1973.
Kaplánom bol v Hronskom Beňadiku a od r. 1975 v Starom Tekove.
Vo februári 1979 sa stal administrátorom v Borskom Jure, kde pôsobil do októbra 1983, kedy odišiel za administrátora do Rastislavíc.
Od r. 1984 bol administrátorom v Komjaticiach a od r. 1990 Šenkviciach, kde bol od r. 1995 školským dekanom.
V r. 1999 bol v Šenkviciach ustanovený za farára. 1.júla 2007 sa stal farárom v Zavare. Pri prerozdelení diecéz vo februári 2008 zostal začlenený v Trnavskej arcidiecéze.
V roku 2012 odišiel do dôchodku. Na odpočinku žil v Zlatých Moravciach, potom od decembra 2020 v Borskom Svätom Jure kde si dal postaviť dom. Ten si však už neužil, pretože po krátkej hospitalizácii v skalickej nemocnici v sobotu 2. januára 2021 v skorých ranných hodinách zomrel.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1979-83
www.abu.sk/archiv/spravy/umrtie-zomrel-knaz-anton-priebera