Ján Rabčánsky   [Rabcsánszky]

farár 1755 20.3. - 1762 22.4.+

Záznam o jeho pohrebe je v matrike dopísaný dodatočne až na konci strany.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 880
Farské matriky: MDef 1762