Anton Rácz

kaplán 1870 (29.) máj - 1874 (20.) august

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.881
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1870-1874