Jozef Rakovský

administrátor 1938 (18.) júl - (22.) aug.

Narodil sa 16.4.1909 v Chryzerovciach, za kňaza bol vysvätený 25.2.1934.
V polovici júla 1938 prišiel za administrátora do Bor. Sv. Jura, ale pôsobil tam len do konca augusta. Neskôr (9.11.1938) sa uvádza ako administrátor v Prenčove.
V roku 1971 sa uvádza ako administrátor vo Veľkom Bieli. Zomrel 5.7.1975.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1938