Štefan Rankó

dočasný administrátor 1887 (18.) sept. - 1888 (5.) febr.

Narodil
Predtým bol dočasným administrátorom vo Sv. Jáne (aug. 1887).
Némethy ho uvádza ako kaplána, v matrike je uvádzaný ako dočasný administrátor potom bol administrátorom v Závode

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.884
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1887-88