Valerius Schleippen, OSF

administrátor 1755 26.2. - 20.3.

Františkán, pravdepodobne z Malaciek, bol administrátorom v Borskom Sv. Jure po smrti farára Dubyho od 26. februára do 20. marca 1755.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53
Farské matriky: MBapt 1755