Ján Nepomuk Jozef Schneider

administrátor august - september 1782

Pochádzal zrejme zo Španej Doliny vo Zvolenskej župe.
7. 9. 1761 sa objavuje ako kaplán v Čeklísi (Bernolákovo); potom 25. 8. 1762 v Levároch.
Potom ho Némethy uvádza do r. 1765 vo Svätom Jure, ale zrejme nejedná sa o Borský Sv. Jur - vo farských matrikách sa nespomína, a v tom čase na fare ani nebýval kaplán.
14. 8. 1765 bol uvedený do úradu farára  v Slovenskom Grobe a odtiaľ išiel 4. 3 1766 do Slovenského Pravna, kde pôsobil do r. 1773.
Jeho nasledujúce pôsobenie Némethy nezachytáva.
V Borskom Sv. Jure sa objavuje podľa matrík v auguste 1782, kde najprv 1. 8. sobášil s licenciou od farára Blaškoviča, ktorý 17. 8. zomrel.
Podľa matrík v auguste a v septembri bol v v Bor. Sv. Jure administrátorom, vypomáhal mu pritom kapucín Abundius Vajay z Holíča.
Nový farár v Bor. Sv. Jure sa objavuje už 10. septembra, ale slávnostne uvedený do úradu bol až 19. novembra.
Schneider sa ešte v matrike objavuje v auguste 1785, kedy je uvedený ako kaplán v Šaštíne.
Némethy uvádza až jeho pôsobenie od r. 1788 v Baka-Bánya, kde bol najprv administrátorom a od 5. 8. 1789 farárom. Tam 26. 5. 1791 zomrel.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 20, 289, 424, 912
Farské matriky: MBapt 1782, 1785, MCop a MDef 1782