Martin Šimonič (Šimonovič) [Simonicz, Simonics]

farár 1670 - 1671 apr.

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 922
Farské matriky: