Augustín Škoda

administrátor 1978 (17.) dec. - 1979 (19.) jan.

V Borskom Jure pôsobil ako administrátor od polovice decembra 1978. Farnosť bola predtým takmer tri mesiace spravovaná zo Studienky. Od februára 1979 odišiel za administrátora do Studienky, odkiaľ bol v Jure sobášiť i pochovávať v rokoch 1981 a 1983.

Pramene:
Farské matriky: MBapt 1978; MDef 1978-79, 1981, 1983; MCop 1978, 1981, 1983