Ján Sokol

rodák

Narodil sa okolo r. 1855 v Borskom Sv. Jure.
Za kňaza bol vysvätený v r. 1880 v nitrianskej diecéze.
Ako novokňaz, zrejme pri príležitosti primícií, krstil v Bor. Sv. Jure 29. augusta a 22. septembra 1880.
Kaplánom bol v Predmieri v Nitrianskej diecéze.
1. mája 1884 bol prijatý do Ostrihomskej arcidiecézy, v r. 1891 sa objavuje ako kaplán v Budapešti, v r. 1904 bol farárom v Maria Nostra a v r. 1908 vo Svätom Kríži nad Váhom.
Pochovaný je na cintoríne v Borskom Svätom Jure.

Pramene: