Alojz Šoltés   [Soltész]

kaplán 1867 (4.) marec - 1870 (17.) máj

V pohrebnej matrike sa na začiatku uvádza aj ako výpomocný duchovný a v krstnej matrike bez funkcie.
V júni 1870 bol administrátorom v Lakšárskej Novej Vsi.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.930
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1867-1870