Tomáš Straka

kaplán 1833 (19.) máj - 1837 (7.) apríl

Narodil
 

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.942
Farské matriky: MBapt, MCop 1833-37