PhMg. Juraj Strakovič

farár 1651 máj - 1653 +

Po jeho smrti farnosť, ktorá dovtedy pozostávala zo 4 obcí, sa rozdelila. Moravský Svätý Ján sa stal samostatnou farnosťou s filiálkou Sekule. Borskému Sv. Juru zostala filiálka Kuklov.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 52; 942