Jozef Šturdík   [Sturgyik]

rodák

Narodil sa 6. novembra 1807 v Borskom Sv. Jure. Teológiu študoval v seminári Marianum.
Vysvätený za kňaza bol 29. augusta 1834. Ako novokňaz pri príležitosti primícií krstil v Bor. Sv. Jure 7.-19. septembra, i 11. októbra.
27. septembra 1834 bol poslaný za kaplána do Borského Sv. Mikuláša, odkiaľ pomerne často chodil krstiť i sobášiť do svojho rodiska.
V roku 1838 bol farárom v Opoji. Odtiaľ 16. júna 1846 išiel za farára do Šurianok, kde 12. marca 1867 zomrel.
 

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 944