Alexander Szeder

farár, dekan 1897 1.3. - 1938 4.1.+

Narodil sa v Nových Zámkoch.
Farárom v Borskom Sv. Jure a zároveň dekanom bol od marca 1897 (sobášil ako farár už od 10.2.1897).
Zrejme posledného kaplána, pôsobiaceho v Bor. Sv. Jure mal na fare do februára 1901. Neskôr mu vypomáhal Jozef Greguška, kurátor anabaptistov v Mor. Sv. Jáne a tiež Viktor Kubicza, františkán z Malaciek.
Zomrel 4.1.1938 ako 75 ročný na rakovinu žalúdka. Pochoval 7.1. ho dekan Augustín Karmaš na miestnom cintoríne.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.955
Farské matriky: MBapt, MCop 1897-1937; MDef 1897-1938
Farské matriky, nachádzajúce sa na farskom úrade v Bor. Sv. Jure