Jozef Szigethy de Baracska

rodák

Meno naznačuje šľachtický pôvod z obce Baracska, čo môže byť obec juhozápadne od Budapešti (asi 25 km), alebo Bardoňovo v okrese Nové Zámky.
Narodil sa však v Borskom Sv. Jure, niekedy okolo rokov 1780-85.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 963