Anastazius Tomek

možno rodák?

Narodil sa v prvej polovici 19. stor. Bol benediktínskym kňazom a do Borského Sv. Jura prišiel krstiť 9. septembra 1866. To znamená, že mal v obci minimálne blízku rodinu. Keďže jeho meno je v obci Typické, je možné, že z obce aj pochádzal.

Pramene: