Andrej Vadinaj   [Vagyinay]

možno rodák?

Narodil sa okolo roku 1705 vo Svätom Jure - nie je však isté, v ktorom.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 1008