Karol Vámoši [Vámossy]

farár 1888 (7.) febr. - 1896 4.7.+

Narodil
Na fare mal pri sebe pravdepodobne svoju matku - vdovu Annu Vámoši, ktorá ako 76 ročná zomrela 14.10.1889. Pochoval ju v Jure svätojánsky farár Michal Dobša.
Po smrti matky Vámoši dlhší čas trávil mimo farnosti. Neprítomný bol od 4. novembra 1889, objavil sa v polovici marca 1890 a vrátil sa na faru ažkoncom apríla. Znovu bol neprítomný v auguste 1890. V tom období na fare nebol kaplán, od 4. novembra 1889 do 13. februára 1890 ho zastupoval z Mor. Sv. Jána kurátor anabaptistov Eduard Kopčáni, ktorý vypomáhal marci a auguste toho roku. Od 13. februára do 28. augusta ho zastupoval a vypomáhal Jozef Jurkovič, kňaz na dôchodku z Banskej Bystrice. Po roku, od augusta 1891 na fare znovu pôsobil aj farár.
Od leta 1894 už nepochovával, s výnimkou 23. júla 1895 (pred nástupom nového kaplána). Počas mesačnej neprítomnosti kaplána v júli 1895 vypomáhal františkán Maťašovský. Po septembri 1895 už ani nekrstil. Zomrel 4.7.1896.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; str.1012
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1888-1896