Marian Vojtko

farár od júla 2009

Narodil sa v Skalici 9.10.1968. V predškolskom veku žil v Senici, od decembra 1984 v Bratislave-Prievoze. Základnú školu absolvoval na Košickej ulici, gymnázium na Tomášikovej, kde v r. 1987 maturoval. Potom rok robil vo výpočtovom stredisku Doprastavu. V rokoch 1988-1993 študoval na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Diakonskú vysviacku prijal 29. júna 1992, diakonskú prax mal v lete 1992 v Piešťanoch a v lete 1993 v Bratislave-Blumentáli. Za kňaza bol vysvätený 29. septembra 1993. Od októbra 1993 bol kaplánom v Nových Zámkoch, od júla 1995 v Topoľčanoch a od 25. januára 1996 v Šamoríne.
Od júla 1996 bol administrátorom farnosti v Myjave, so správou kostola v Turej Lúke a neoficiálne i na Vrbovcoch. V januári 2008 bol menovaný školským dekanom v senickom dekanáte, v rokoch 1999-2001 túto úlohu vykonával aj pre skalický dekanát.
Pri prerozdelení diecéz vo februári 2008 bol začlenený do novozriadenej Bratislavskej arcidiecézy. Od 1. júla 2009 bol menovaný farárom v Borskom Svätom Jure, farnosť prevzal 6. júla. V septembri 2014 sa stal školským dekanom šaštínskeho dekanátu.