Ignác Štvrtecký   [Stvrteczky]

Némethy ho uvádza v roku 1769 ako kaplána vo Svätom Jure, ale zrejme nejedná sa o Borský Sv. Jur - vo farských matrikách sa nespomína, a v tom čase na fare ani nebýval kaplán.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.944