František Zgurič   [Zgurics]

Némethy ho uvádza v rokoch 1693-94 vo Svätom Jure, nie je však jasné v ktorom. Aj keď to vyznieva tak, že by mal byť vo funkcii farára, pretože už predtým bol farárom v Devínskej Novej Vsi, tak farárom v daných rokoch nemohol byť ani v Borskom Sv. Jure, ani v Jure pri Bratislave.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.1041
Farské matriky ? (Tomus II. nie je k dispozícii)