Húšky: KAPLNKA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
miestna časť obce Borský Svätý Jur, ktorá bola 1. 2. 2004 odčlenená od jurskej farnosti a pričlenená do farnosti Závod

Na prelome 17. a 18. storočia znikli osady pri mlynoch na potoku Lakšár, ktorých názvy boli odvodené od mien mlynárov, ktorí tam žili: Tomek, Húšek a Valla.

Počet obyvateľov na Húškoch stúpol do r. 1933 na 142 osôb a domových čísel osady bolo 31. Preto tam bola zriadená jednotriedna ľudová škola, takže deti prestali chodiť do školy na Tomkoch.

Obyvatelia chodielavali v nedele a vo sviatky pešo na omše do farského kostola v Bor. Svätéo Jura, po poľnej ceste, zvanej „huboká“. Vzhľadom na vzdialenosť prv nosili deti na krst do Závodu, odkiaľ potom farár nahlasoval krsty na zápis do matriky v Bor.Sv.Jure.

Preto bol v polovici 30 rokov na Húškoch postavený aj kostolík Božského Srdca Ježišovho, kam kňaz prichádzal slúžiť omšu raz za štrnásť dní, pričom sa omše v nedele striedali na Húškoch a Tomkoch.

V 90-tych rokoch chodil omše na Húšky slúžiť farár zo Závodu a od roku 2004 bola kaplnka oficiálne pričlenená k farnosti Závod ako filiálka, hoci je v katastri obce Bor.Sv.Jur.

  

  

husky4.jpg (11791 bytes)

husky1.jpg (13657 bytes)

 

 


chalupa salezánov na Húškoch