Kaplnka Sv. JÁNA NEPOMUCKÉHO

Kaplnka pochádza z polovice 18. storočia, postavená bola pravdepodobne medzi rokmi 1731-1756.
V roku 1756 sa prvý raz spomína vo vizitačnej zápisnici farnosti. Vtedy v nej okrem obrazu sv. Jána Nepomuckého (vyhlásený za svätého bol v r. 1729) nebolo nič, a nekonali sa v nej ani bohoslužby.
Neskôr v nej bol zriadený oltár a na sviatok sv. Jána Nepomuckého (16. mája) sa každý rok k nej konala od kostola procesia a potom sa v nej slávila svätá omša.

  

V druhej polovici 20. storočia kaplnka spustla a bola vykradnutá. Zostal v nej len drevený oltár bez sochy či obrazu a ozdôb.

Vzhľad v roku 2009:

V máji 2010 bola kaplnka vyčistená a zvnútra vylíčená:
   

23. mája 2010 sa uskutočnila v kaplnke prvý raz májová pobožnosť s litániami k sv. Jánovi Nepomuckému:

 

Na jar 2012 pracovníci obecného úradu v spolupráci s firmou pána Alojza Kratochvíla, v náväznosti na úpravu okolia jazera v Hliníku, upravili okolie kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Obkopali steny kaplnky na odvedenie vlhkosti, vydlaždili prístupový chodník, osadili lavičky a vysiali trávu.

Keďže dlážka z tehál vo vnútri kaplnky bola vydutá, čo spôsobovalo problémy pri otváraní dverí na kaplnke, tiež napríklad pri položení kľakátka, rozhodli sme sa v roku 2014, že dlážku vyberieme a zem vyrovnáme. Aj keď s prípravami sme začali už na jeseň 2014, k samotným prácam prišlo až 15. júla 2015, pričom sme sa rozhodli vybrať aj oltár a interiér opraviť komplexnejšie.

Oltár išiel na rekonštrukciu - spráchnivené časti boli nahradené novými, o čo sa postaral R. Orth.

 

Ukázalo sa, že pod dreveným oltárom sa nachádzajú zvyšky murovaného oltára. Avšak tehly boli zvetralé a sa drobili.

 

 

 

 

 

Takto vyzerala stena za oltárom:

 

Torzo murovaného oltára po vyčistení od tehlového prachu:

 

Október 2015 - odstránená tehlová dlážka a odutá omietka:

 

V apríli 2016 sa pokračovalo opravou stien:

 

 

 

A pokračovalo sa aj v máji:

Vtedy na vchod pribudla kovová mreža, ktorú zhotovili v dielni pána M. Macejku:

 

Pôvodný zámer zakonzervovať a zachovať torzo murovaného tehlového oltára sa ukázal nereálny.
Zvetralé - na prach sa rozpadajúce tehly nebolo možné bežnými prostriedkami zakonzervovať. Navyše v sebe držali vlhkosť, čo by spôsobovalo ďalšie problémy pri prekrytí drevenou menzou oltára.
A tak sme sa ho napokon rozhlodli odstrániť:

 

 

V priebehu leta, po vymaľovaní stien, prišla na rad dlážka. Po vybratí zeminy z vnútra kaplnky (pričom bolo treba aj vysekať korene stromu, ktoré cez základy prenikli až dovnútra) pre odvlhčenie stien ju nahradilo kamenie, a po prekrytí netkanou textíliou išiel navrch piesok.
Pôvodný úmysel bol zem vydláždiť znovu tehlami, tak ako to bolo pôvodne. Lenže sa ukázalo, že súčasné tehly (už aj nakúpené) nie sú ani zďaleka tak kvalitné ako kedysi, a tak sme sa napokon rozhodli použiť dlaždice, ktoré boli položené v auguste 2016:

 

 

Ostalo ešte dokončiť opravu dreveného oltára. Počas zimy bol na fare natretý novou farbou.
Sochu sv. Jána Nepomuckého (keďže nikde nebolo možné kúpiť) sme dali zhotoviť na Morave.
Pozadie soche na oltárnom obraze - Vltavu a Karlov most namaľovala začiatkom roka 2017 klientka resocializačného zariadenia na Tomkoch Kristína. Zlaté hviezdy (symbol tohto svätca) poskytla pani Rozborová.
A tak v júni 2017 bol interiér kaplnky už takmer hotový:

  

  

Ostávalo ešte opraviť okienka; za pomoci mladých z resocu sme v júli presunuli lavičky tak, aby smerovali ku kaplnke a slúžili tak pri pobožnostiach; tiež fasáda dostávala nový náter ...

 

... keď tu v noci zo štvrtka 10. na piatok 11. augusta búrka strha strechu kaplnky:

 

 

 

O opravu, skôr než prípadný dážď spôsobí na kaplnke ďalšie škody, sme požiadali pána F. Barteka, ktorý pred tromi rokmi robil strechu na našom kostole. Za dva dni 16. a 17. augusta mala kaplnka novú strechu:

 

 

 

 

 

V stedu na záver práce postrašil slabý dážď. Na druhý deň práca pokračovala:

 

 
                                                                                                               Pásovina na vrchu priečelia poslúži na upevnenie kríža.

 

Kaplnka je znovu pod strechou. Treba ešte dotiahnuť niektoré detaily.

 

 
Na fotografii vpravo je kríž, ktorý bol posledné desaťročia na priečelí kaplnky - jednoduchý, zvarený z kovových tičí.
Vľavo od neho je pôvodný kríž z kaplnky, ktorý sme dali očistiť a ošetriť tak, aby mohol byť znovu osadený na kaplnku.

 

   

 

 

Po dokončení vštkých opráv bola kaplnka požehnaná pri ružencovej pobožnosti v nedeľu 1. októbra 2017. Slávnosť komplikovalo síce slnečné, ale silno veterné jesnné počasie.