KAPLNKA PANNY MÁRIE LURDSKEJ

Kaplnku v roku 1894 (čiže na 40. výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie pápežom Piom IX.) postaviť manželia Juraj Holý a Juliana r. Hušková.

Juraj (Georg) Holý bol synom Juraja a Heleny r. Slezákovej. Starí rodičia boli Michal Holý a Mária r. Slavičová. Jeho otec Juraj starší si ako 20 ročný vzal za manželku 18 ročnú Helenu, dcéru Pavla Slezáka. Sobáš bol 27. novembra 1839. Niečo vyše roka po svadbe sa im 10. januára 1841 narodila prvá dcéra Apolónia. O dva roky nato 12. mája 1843 sa narodili dvojičky Ján a Mária. Juraj sa narodil o ďalšie dva roky 12. apríla 1845. Krstnými rodičmi boli, ako aj pri ostatných deťoch (okrem Apolónie) Jozef Celláry a Mária r. Janovičová. A napokon 19. novembra 1850 sa Jurajovi a Helene k 11. výročiu manželstva narodila ešte dcérka Alžbeta.
Mama Helena Holá, r. Slezáková, zomrela 20. apríla 1863 ako 42 ročná. O rok a pol nato 3. decembra 1864 zomrela babička Mária Holá, r. Slavičová. Záznam o smrti (pohrebe) otca Juraja Holého st. v jurských matrikách chýba.
Juraj mladšieho sa týkala vojenská povinnosť, preto keď sa chcel ako 25 ročný oženiť, potreboval k tomu povolenie. Manželstvo uzatvoril 23. januára 1871 s 20 ročnou Julianou Húškovou, dcérou Jána a Márie.
Juliana sa narodila 11. apríla 1851. Jej matka Mária sa za slobodna volala Nebily, ale v sobášnej matrike je uvedené ako rodné priezvisko Popelný, avšak s opravou v poznámkach, že správne má byť Nebily. Azda bola vdovou a Popelný bolo meno jej prvého muža? V sobášnej matrike sa nachádza ešte jedna nepresnosť: Juliana má ako nevesta uvedený vek 20 rokov a 9 mesiacov, v skutočnosti mala o rok menej. Jej krstnými rodičmi boli Andrej Vávra a Mária r. Buchtová.
Manželstvo Juraja a Juliany zostalo bezdetné. Keďže boi zámožní, poskytovali pomoc chudobným roľníkom tým, že im požičiavali poľnohospodárske stroje. V roku 1894 dali k úcte Nepoškvrnenej Panny Márie postviť pri ceste na Sekule kaplnku.
O tri roky neskôr finanne pomohli k stavbe kaplnky v osade Tomky, tiež zasvätenej Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.
Bývali na čísle domu 404 (r. 1863/64; teraz by to malo byť 412?), v čase smrti na čísle 117. Juraj zomrel 15. decembra 1925 vo veku 80 rokov (v matrike je písané 78 r.). Juliana zomrela 21. júna 1932 vo veku 81 rokov (v matrike je písané 82 r.), pochoval ju jurský rodák Martin Gúta, penzionovaný vojenský kaplán.
Ich skromnosť spojená so zbožnosťou, sa prejavila i v tom, že hoci dali vystavať kaplnky, vlastný hrob si urobiť nedali. Boli pochovaní do hrobu Júliiných rodičov.

V kaplnke sa slúžila sv. omša dva razy do roka: na turíčny pondelok a na sviatok narodenia Panny Márie (8. septembra).

Výjav z Getsemany na priečelí kaplnky:

Kaplnka v roku 2009:
 

Po rekonštrukcii interiéru v lete 2011: