OSTATNÉ SAKRÁLNE PAMIATKY

boziamuka2.jpg (9653 bytes)
Asi najstaršou pamiatkou v obci je Božia muka, nachádzajúca sa v poli asi 350 metrov od obce, vpravo od cesty na Kuklov a Šaštín. V týchto miestach vraj boli pochovaní ľudia, ktorí padli pri obrane obce pred švédskym vojskom počas tridsaťročnej vojny v 17. storočí. Božia muka má byť pamiatkou týchto bolestných čias. Nie je však jasné, či bola postavená bezprostredne po týchto udalostiach, alebo ako pripomienka až neskôr.
boziamuka1.jpg (9348 bytes)  

Ďalšou starobylou náboženskou pamiatkou (druhou najstaršou po farskom kostole priamo v obci) je pieta - socha sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym Synom v náručí. Nápis na podstavci prezrádza, že pochádza z roku 1715. Úcta k Sedembolestnej sa v tom období prehĺbila, pretože päť rokov predtým v Šaštíne milostivú sochu z kaštiela, kde bola 50 rokov chránená pred tureckou hrozbou, vrátili na pôvodné miesto do trojhrannej kaplnky. To rozprúdilo púte do Šaštína, a tie prechádzali od Prešporku a z Rakúska práve našou obcou.

 celkový pohľad

  detail

 


Z 18. storočia, ale až z jeho druhej polovice, je aj socha sv. Floriána, patróna hasičov, nachádzajúca sa v dolnej, najstaršej časti obce. Stojí neďaleko studne, ktorá v dávnych časoch bola zrejme hlavným zdrojom pitnej vody pre obyvateľov obce. Zhotoviť ju dal v roku 1779 zeman Štefan Černý (starý otec staviteľa kaštieľa Juraja Černého.

Súšovie Najsvätejšej Trojice, stojace pred súčasnou farou, dala zhotoviť rodina Pechová.
V závere Druhej svetovej vojny boli okolo sochy pochvaní sovietski vojaci, ktorí padli v bjoch pri rieke Morave.
Kým stála stará fara, za sochou bola v múre zadná bránka z farskej záhrady.

detail


Pamätník obetí I. svetovej vojny
"V roku 1922 na pamiatku padlých spoluobčanov Jurčania z vlastných zbierok v parku pred cintorínom postavili pomník, ktorý po dnešné časy pripomína, že položili životy za svoju domovinu."

detail

KRÍŽE

"V obci bolo postavených päť kamenných krížov... Uprostred cintorína sa týči kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného, pripomínajúci cholerovú epidémiu z r. 1831. V rôznych častiach chorára obce stojí ďalších sedem kamenných krížov, jeden mocný železný kríž..."

Kríže v obci:

  1. pri družstve (cesta na Sekule)

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  2. na križovatke (pri cintoríne)

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  3. pri kostole

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  4. ul. SNP (cesta na Šaštín)

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  5. pri kaplnke sv. Jána (cesta na Šaštín)

  detail

 

 

 

 

 

  morový kríž na cintoríne

  detail

 

 

 

 

 

 

 

Kríže v extraviláne - mimo obce:

xsastin.jpg (11984 bytes)

  1. cesta na Kuklov a Šaštín

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  2. poľná cesta na Kúty

  detail 1

  detail 2

 

 

 

 

 

 

  3. v obecnom sade (od zavlažovacej nádrže smerom k Sekuliam)

  detail 1

  detail 2

  širší pohľad

 

 

 

 

 

 

Xtehelna.jpg (14393 bytes)

  4. pri jazierku za tehelňou (cesta na Tomky)

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. na Tomkoch pri kaplnke

  detail

 

 

 

 

 

 

 

XhuskyB.jpg (14521 bytes)

  6. na Húškoch (naproti kaplnke)

    (od 1. 2. 2004 filiálka farnosti Závod)

 

 

 

 

 

 

 

XhuskyA2.jpg (10938 bytes)

7. na Húškoch (pri družstve, na začiatku osady)

    (od 1. 2. 2004 filiálka farnosti Závod)

  detail

 

 

 

 

 

 

  železný kríž pod obecným sadom

  detail

 

 

 

 

 

 

 

  železný kríž pri začiatku Baroškovho kanála

  detail

  širší pohľad

 

 

 

 

 

 

  drevený kríž v lese pri hájovni - chate Lasek

  širší pohľad

 

 

 

 

 

 

 

XhuskyC1.jpg (22423 bytes)

  kovový kríž na Húškoch

    (od 1. 2. 2004 filiálka farnosti Závod)

 

 

 

 

 

 

 

Kríže za hranicou chotára obce:

xsekule.jpg (8768 bytes)

  cesta na Sekule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súkromné religiózne prvky:

 

  Tomky dom č. 667

  pohľad na dom

 

 

 

 

 

 

 

  Tomky - oproti domu č. 653 (r. 2002)

  zväčšiť

  detail

 

 

 

 

 

 

  Tomky dom č. 653

  pohľad na dom

 

 

 

 

 

 

 

  Tomky dom č. 643

  pohľad na dom

 

 

 

 

 

 

 

  Húšky (farnosť Závod)
  chalupa šaštínskych saleziánov