KAPLNKA SV. URBANA

Kaplnka sv. Urbana je po farskom kostole druhý najstarší sakrálny objekt vo farnosti, a zrejme i celkovo druhý najstarší objekt v obci (ak nepočíme Božiu muku pri ceste na Kuklov).

Obyvatelia obce ju postavili na svahu uprostred viníc, aby sv. Urban, patrón vinohradníkov, ochraňoval ich prácu.

Nemáme presnú informáciu, kedy bola kaplnka postavená. Prvý raz sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1713. V tom čase bola zrejme úplne nová, možno ešte ani nie úplne dokončená, či zariadená. Pretože vo veľmi podrobnom opise zápisnice z vizitácie o polstoročie neskôr sa dozvedáme, že oltárny kameň v kaplnke bol požehnaný biskupom vo Viedni až v marci roku 1719, a kalich zaobstaraný pre túto kaplnku je z roku 1728.

Sväté omše sa v kaplnke slúžili v sobotu ráno počas obdobia prác vo vinohradoch. Na sviatok sv. Urbana sem veriaci prichádzali v procesii od farského kostola a potom sa v kaplnke slávila svätá omša. Kaplnka okrem pozláteného kalicha mala vlastniť podľa zápisnice z roku 1756 aj pravé kosti svätého Urbana, uložené v nádobke pyramidálneho tvaru, avšak táto relikvia sa nezachovala.

V druhej polovici 19. storočia a najmä v 20. storočí, zmenou životného štýlu obyvateľstva, začalo vinohradníctvo v obci upadať. Náročná práca a zrejme aj nižšia kvalita vína v porovnaní s moravským či malokarpatským vínom spôsobila, že ľudia o obrábanie viníc strácali záujem. Popri viniči začali na svojich parceliach vysádzať rôzne druhy ovocných stromov, často aj nové druhy, ktorých sadenice si priviezli z Viedne.

Avšak s príchodom kolektivizácie vinohrad úplne zanikol. Parcely boli zlúčené, vinič vyklčovaný a nahradený ovocným sadom.

Tak stratila na význame v očiach obyvateľov aj kaplnka sv. Urbana. Opustená v obecnom sade pustla a bola vystavená krádežiam a vandalizmu. Z pôvodného zariadenia kaplnky sa podarilo zachrániť len kalich a poškodený oltárny obraz svätého Urbana, ktorý dal farár Gábriš zreštaurovať a umiestnil ho na fare.

Až v čase 300-stého výročia vzniku kaplnky sa jej dostalo obnovy a aspoň príležitostne sa v nej konajú pobožnosti. O opravu kaplnky sa pričinil v r. 2012 predseda Poľnohospodárskeho družstva Kúty, ktoré užíva okolité pozemky. Ten zabezpečil opravu interéru a fasády. Opravu strechy zabezpečila starostka obce, pričom pôvodná dohoda bola, že polovicu nákladov na strechu uhradí obec a polovicu farnosť. Avšak veterná smršť v lete, ktorá spôsobila značné škody, znamenala neplánované veľké výdavky pre obec, takže nakoniec bolo treba celú opravu strechy uhradiť z milodarov veriacich.

Z milodarov veriacich bola do kaplnky zakúpená aj socha sv. Urbana a začali sa v nej konať pobožnosti a od roku 2015 aj príležitostne sväté omše.

Stav kaplnky v r. 2009:

urban1.jpg (14627 bytes)     urban4.jpg (10374 bytes)

urban2.jpg (10139 bytes)  urban3.jpg (9288 bytes)

urbanI.jpg (8692 bytes)  urbanII.jpg (8650 bytes)

Začiatkom roku 2010 dala obec namontovať na vchod mrežu, aby takto kaplnku ochránili od ďalšieho pustošenia:
urbanIa.jpg (11992 bytes)

Pohľad z vrchu nad kaplnkou sv. Urbana na susedné obce Moravský Sv. Ján a Sekule (s diaľnicou v popredí) a na Rakúsko v pozadí:
sekule.jpg (6309 bytes) sekule.jpg (6309 bytes)

Kaplnka po oprave v r.2012:

Dlhšie plánované požehnanie novej sochy a opravenej kaplnky sa podarilo uskutočniť až nasledujúci rok pri ružencovej pobožnosti 6. októbra 2013.

Na prelome rokov 2014-2015 PD Kúty vyklčovalo staré ovocné stromy, čo zmenilo vzhľad okolia kaplnky a odkrylo pohľad na ňu zdola od obce:

 

 

Omša pri kaplnke s požehnaním hasičských áut 12. júla 2015

 

Litánie 10. júla 2016

  

  

13. 8. 2016
Plastika Madony s dieťaťom, ktorú pri slávnosti prvého svätého prijímania venovali rodičia prvoprijímajúcich detí, bola umiestnená nad vchod kaplnky.