Sen o dvoch stĺpoch v mori
Vízia dona Bosca o budúcnosti Cirkvi

        Dňa 26. mája 1862 sľúbil don Bosco svojim chlapcom, že im v predposledný alebo posledný deň v mesiaci porozpráva “niečo pekné”. Po večernej modlitbe 30. mája splnil sľub a vyrozprával chlapcom tento príbeh na dobrú noc:
        “Pre váš vlastný duchovný prospech chcem vám dnes porozprávať sen, ktorý som videl pred niekoľkými dňami.

        Predstavte si, že sa nachádzame na morskom pobreží alebo ešte lepšie na osamelom brale a nevidíme žiadnu zem okrem pôdy pod našimi nohami. Na šírom mori rozpoznávame nespočetné množstvo lodí, ktoré sa pripravujú na námornú bitku. Majú k dispozícii železné provy a sú vyzbrojené kanónmi, puškami, zápalnými látkami a inými zbraňami rôzneho druhu. Vezú tiež množstvo kníh a zlej literatúry. Približujú sa k jednej lodi, ktorá je oveľa väčšia ako ich lode, a pokúšajú sa poškodiť ju svojimi špicatými provami, zapáliť ju a spôsobiť jej akúkoľvek škodu. Veľkú loď doprevádza veľa malých člnov, ktoré od nej prijímajú rozkazy a bránia majestátnu loď pred nepriateľským loďstvom. Fúka silný protivietor a zdá sa, že rozbúrené more je naklonené útočníkom. V strede šíreho mora stoja v malej vzdialenosti dva mocné stĺpy. Jeden je korunovaný sochou Nepoškvrnenej, ktorá má pri nohách tabuľku s nápisom Auxilium Christianorum” (Pomocnica kresťanov), na druhom, oveľa vyššom a mocnejšom stĺpe vidíme obrovskú hostiu a pod ňou na štíte slová “Salus credentium” (Spása veriacich).
        Najvyšší veliteľ veľkej lode, ktorým je sám rímsky pápež sleduje hnev nepriateľov a obáva sa nebezpečenstva, v ktorom sa nachádzajú jeho verní. Preto zvoláva na svoju loď poradu kormidelníkov sprievodných člnov. Útok naberá na intenzite; kormidelníci sa musia vrátiť na svoje člny. Potom, keď sa more upokojí, volá pápež k sebe kormidelníkov podruhýkrát.
        Zrazu sa odznova rozpúta útok. Pápež stojí pri kormidle a pokúša sa z celej sily viesť loď medzi oba stĺpy, na ktorých je pripevnených veľa kotiev a veľkých hákov.
        Nepriateľské lode začínajú teraz útočiť a chcú za každú cenu zastaviť a potopiť pápežovu loď. Znova a znova sa pokúšajú palubu veľkej lode zapáliť a strieľajú zo všetkých kanónov. Napriek vášnivému boju nepriateľských lodí a nasadeniu všetkých zbraní útok predsa len troskotá a pápežská loď prepláva morom slobodne a bezpečne, aj keď po oboch stranách poškodená. Len čo ju protivníci zasiahli, jemný vietor vanúci od oboch stĺpov zacelil ihneď každú vážnejšiu trhlinu.
        Na lodiach útočníkov sa naopak trhajú hlavne kanónov, provy sa lámu, veľa lodí sa rozpadáva a potápa v mori. A tak rozhnevaní nepriatelia bojujú krátkymi zbraňami, päsťami, nadávkami a zlorečením.
        Pápeža náhle zasahuje nepriateľská guľka. Jeho pomocníci ho podopierajú a dodávajú mu odvahy, no neskôr ho opäť trafí nepriateľská strela a on mŕtvy klesá na zem. Z nepriateľského loďstva počuť výkriky radosti a víťazstva. Kormidelníci, ktorí sa zhromaždili na pápežskej lodi, volia nového pápeža v takom chvate, že správa o smrti veliteľa prichádza nepriateľom zároveň so správou o voľbe nasledovníka.
        Nový pápež, prekonávajúc všetky prekážky, vedie veľkú loď bezpečne až ku dvom stĺpom. Keď ich dosiahol, upevnil loď silnou reťazou o stĺp s hostiou a na druhej strane o stĺp s Nepoškvrnenou Pannou.
        Nepriatelia teraz náhle strácajú všetku odvahu. Zmätene utekajú, navzájom vrážajú do seba a hynú. Malé sprievodné člny, ktoré hrdinsky bojovali s pápežskou loďou veslujú z celej sily taktiež k obom stĺpom a tam pristávajú.
        Mnohé iné lode, ktoré sa z obavy pred bitkou stiahli a nachádzali sa ďaleko, opatrne sledovali situáciu. Keď už videli iba trosky útočiacich lodí plávať na hladine mora, pomaly veľkým oblúkom postupne doplávali ku dvom stĺpom a upevnili k nim svoje lode, kde potom ostali v pokoji a bezpečí spolu s hlavnou loďou, na ktorej bol pápež. Na mori sa rozhostilo veľké ticho.”

        Na tomto mieste sa spýtal don Bosco svojho neskoršieho nasledovníka dona Michala Ruu: “Čo si myslíš o tomto rozprávaní?”
        Don Rua odpovedal: “Mne sa zdá, že pápežova loď je Cirkev, na čele ktorej stojí on sám. Ostatné lode sú ľudia, more je svet. Tí, ktorí bránia loď, sú vernými prívržencami pápeža, ostatní sú jeho nepriatelia, ktorí sa pokúšajú zničiť Cirkev všetkými prostriedkami. Oba stĺpy znamenajú, ako sa mi zdá, úctu k Panne Márii a svätej Eucharistii.”

        Don Bosco dodal: “Dobre si povedal. Len jeden výraz je potrebné spresniť: Nepriateľské lode znamenajú prenasledovanie Cirkvi. Pripravujú najťažšie muky pre Cirkev. To, čo bolo doteraz, je skoro nič v porovnaní s tým, čo ešte príde. Lode symbolizujú nepriateľov Cirkvi, ktorí sa pokúšajú potopiť hlavnú loď za každú cenu. Iba dva spôsoby nám zostávajú na záchranu v tomto zmätku. Uctievanie Božej Matky a časté sväté prijímanie.”

bosco.gif (309726 bytes)