od r.1919/22     O-R

Meno, (Rehoľa), Titul ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Obonya Július, SDB nar. 31.8.1946 v Kolíňanoch, ord. 6.4.1978; tajná pastorácia; výp. 1989 Ba-Trnávka; far. 1989 Veľká Mača, 1992 Ba-Petržalka, 1993 Podhorany; sócius magistra novicov 1996 Szombathely (Maďarsko); r.d. 1997 Michalovce n.o. 1999 Pezinok; výp. 1.8.2006 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Obranec Peter nar. 28.12.1960 v Nitre, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Piešťany, 1988 Šurany; adm. 1989 Veľké Kostoľany; šk.dekan 1995 dekanát Trnava C; far. 25.10.2007 Plavecký Mikuláš; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Obrotka Ignác
(? Obrokta)
nar. 12.1.1896 v Jablonke, ord. 9.7.1928; n.o. (1971) Trnava

vi~. coop. Iilohovec, 1929 Mestečko, ~oporňa, 1930 Vel'ké Kostolany, vic. oec. Dedinka, 1931 vic. coop. Bra.tislava-Nové Mesto, 1933 catech.. in Schol. puer. Trnava

Obšivan Miroslav, CM nar. 10.2.1973 v Žiline, ord. 22.6.2002; výp. 22.6.2002 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2004; v Banskobystrickej diecéze
Očenáš František nar. 14.8.1938 v Banskej Štiavnici, ord. 25.6.1961; kap. 1961 Levice, 1963 Sereď, 1963 Malacky, 1965 Šurany, 1967 Topoľčany, 1967 Zlaté Moravce, 1968 Senec; adm. 1969 Jacovce, 1.8.1989 Ba-Rača; far. 1.9.1998 Kozárovce; duchovný CHD 15.11.2000 Pezinok; far. 1.7.2001 Dolná Krupá; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Očkaják František z diec. Spiš.; adm. (1948) Výčapy-Opatovce
*Očkovský Emil nar. 23.8.1907 v Bučanoch, ord. 29.12.1929; n.o. (1971) Bučany

vic. coc;p. Krakovanp, Vrhovč, 1932 vic. oec. L)rahovce, 1934 Vel'ké ~enkvice, 1934 par. ibidem, 1945 va'~etud., 1946 viď. oec. Svä.tý Krí.ž nad Váhom.

Odrobiňák Anton, SDB, MVDr. nar. 24.2.1965 v Námestove, ord. 12.6.1999; kap. 1.7.2003 Ba-Petržalka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Ochaba Ján nar. , ord. ;

nat. Trnava 14: Jan. 1866, ord. 10. S~pt. 1888, 'i'l~I ir., vic. coo;~. Modra (una prof. relig. in Praep. magistr.), 1899 vic. coop. Dolná Krupá, 1890 Piešfany, 1892 vic. oec. Čeklís, vic. coop. Sered, 1894 Nagyma.ros, 1895 hudapest III., 1897 Bratislava-Svätý Martin, vi~~. oee. Dolné Plachtince, 1899 vic. coop. Smolenice, 1900 vic. oec. Závod, 1901 par. Dechtice, 1913 Chtelnica. 1927 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1933 capell. secr. S. S.

*Ochaba Pavol nar. , ord. ;

Troava 19. Jan. 1877, ord. 4. .Iul. 1900, e Dioec. Nitr. 15. Aug. 1904 susc., vic. cooP. Šoporňa, 1905 Vráble, Pudmerice, 19(18 I~Iolič, 1910 vic. oec. IwIrnčiarovce, 1913 par. ihidem, 1945 rude don

Okánik Ľudovít, Dr. nar. 15.8.1869 v Skalici, ord. ..; kap. Ostrihom; (...); far. 1899 Skalica; dekan; nitriansky župan 1919; kanonik Ba; far. Ba-sv.Martina; starosta mesta 1923-1929 Ba; + 21.3.1944 Ba, pochovaný v Skalici
Oko Czeslaw, MS nar. 19.4.1966 v Dzikowci, ord. 16.5.1992; kap. 1992 Krakow, 1993 Chrenovec-Brusno, 1996 Podkonice, 2000 Handlová, 2001 Chrenovec-Brusno, 2003 Handlová, 2004 Chrenovec-Brusno; adm. 31.7.2005 Maňa; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Olbert František Xav. Vladimír, OFM, ThLic. nar. 6.8.1974 v Námestove, ord. 24.6.2000; výp. 1.7.2000 Nové Zámky; štúdiá 2001 Rím; výp. 1.8.2004 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007
Oliš Jozef, Ing. nar. 17.9.1941 v Dolnej Súči, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Konská, 1973 Turzovka, 1974 Bánovce nad Bebr.; adm. 1975 Motešice, 1980 Lazy pod Makytou, 1982 Lysá pod Makytou, 1984 Belá, 1989 Veľké Bielice, 1992 Uhrovec; n.o. 2002 Beckov; výp. 5.5.2005 Nové Mesto nad Váhom; uvoľnený z pastorácie 1.7.2007
Olšovský Jozef, ThLic. nar. 13.7.1922 v Smoleniciach, ord. 22.6.1947; kap. 1947 Tekovské Lužany, 1949 Cífer, 1950 Ba-Tehelné pole; adm. 1951 Buková; 1952 ZVS; kap. 1954 Urmince; adm. 1955 Skýcov, 1957 Záhorská Ves, 1960 Jacovce, 1965 Bzince pod Javorinou, 1966 Smolinksé, 1986 Merašice; 1991 cirk.sudca; n.o. 1.8.1998 Veľké Ripňany; + 19.10.2004
*Olšovský Ľudovít Leontius nar. , ord. ;

nat. Plavccký Svätý Petcr 16. Apr. 1897, ord. 15. Jun. 1935, e.x O. F. M. pro exper. 15. Dec. 1937 susc., vic. coop. Modra, 1938 Ekeč, vic oec. tIodruša, 1942 Malé tloste, Kovalov, 15. Dec. 1943 incard.

Ondáš Vladimír nar. ..19 v ; diakon 21.6.2007 ABÚ Trnava
Ondreička František nar. 26.7.1918 v Novom Meste nad Váhom, ord. 27.6.1943; kap. 1943 Šoporňa, 1949 Ba-Nové Mesto, 1953 Nové Zámky; adm. 1955 Svätý Michal nad Žitavou, 1959 Banská Štiavnica; dekan; adm. 1968 Pobedím; okr.dekan; a/f. 1989 Bzince pod Javorinou; n.o. 1992 Nové Mesto nad Váhom, 1992 Pezinok; + 26.1.1997
Ondrejka Alojz, SDB výp. 1.9.1997  Ba-Petržalka, m.p. 1.8.1998
Ondrejka Koloman Marek, CCG nar. 18.10.1910 v H. Štitároch, ord. 5.7.1938; kap. Marianka, 1940 Lom n.Rim., 1941 Sokolovce, 1943 Zl.Moravce, Opatovce n. Žit., 1950 Ba-Prievoz; adm. tamtiež, 1960 Záh.Bystrica
Ondrejka Marián nar. 30.8.1965 v Myjave, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Senec; far. 1991 Majcichov, 15.8.1995 Kuchyňa, 1.7.1999 Rišňovce; adm. 15.7.2004 Leopoldov; poverený duchovnou službou vo väzení 1.9.2004; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Hlohovec; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Ondrejkovič Miloš, ThDr. nar. 5.6.1924 v Sučanoch, ord. 4.6.1967; kap. 1967 Nová Baňa; vicerektor kňaz. sem. a tajomník CMBF 1968 Ba; adm. 1983 Ba-Devín; sp.k. 15.4.1998 Ba-Podhradie; výp. 1.7.2006 Ba-milosrdní bratia, 1.11.2006 Ba-sv.Ladislav; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Ondrejmiška Karol nar.11.1.1915 v Machulinciach, ord. 1939; kap. Tesárske Mlyňany, Gbely, 1941 Gajary, 1943 Holíč; vojenská služba; v koncentračnom tábore 1944 - júl 1945; adm. sept.1945 Dolné Rykynčice, 1958 Malé Hoste; + 24.4.1970, pochovaný na cintoríne v
Machulinciach
Ondriáš Ernest nar. 8.9.1912 v Kňažiciach, ord. 29.6.1937; kap. Krátke Kesy, 1938 Jacovce, 1940 Holíč, Skalica, adm. 1941 Hasprunka, 1943 Malé Hoste, 1957 Nevidzany
Ondriáš Michal nar. 10.10.1903 v Kňažiciach, ord. 7.7.1929; kap. Topoľčany, Ledice, 1930 Tesáry n.Žit., 1933 Veľké Kostolany, Šaľa; adm. 1394 Bohdanovce nad Trnavou, 1935 Lót, 1938 Kuchyňa; n.o. v Nevidzanoch; + 11.5.1979
Ondrík Róbert nar. 15.4.1973 v Ba, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Želiezovce, 1.7.2002  Štúrovo; adm. 15.7.2002 Kukučínov, 1.9.2003 Čifáre; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Ondroš Martin, PhDr. nar. 7.2.1908 v Habovke, ord. 24.3.1935; kap. Veľké Kostoľany, Hlohovec;  bisk. ceremoniár, archivár, sekretár BÚ 1939 Trnava; adm. 1946 Suchá n. Parnou; far. Suchá n. Parnou; dekan
Ondruš Ján nar. 2.12.1908 v Prievidzi, ord. 23.12.1933; kap. Jastrabie, adm. 1934 Močiar, f. 1938 Trn. Hora, Jalná, 1968 č.dekan, 1973 n.o. v Zlatých Moravciach
Ondruš Rajmund, SJ, ThLic. nar. 15.3.1929 v Popudinských Močidlanoch, ord. 6.12.1969; štúdiá 1968 Innsbruk, 1971 Rím; redaktor rozhlasu 1971 Vatikán, redaktor 1978 Cambridge (Kanada); výp. 1992 Trnava, 1993 Ba, 2000 Trnava; uvoľnený z pastorácie 1.7.2007
Ondrušek Štefan nar. 9.8.1916 v Komárne, ord. 16.7.1946; kap. Komárno; m.p. 1950; adm. 1954 Báč, 1957 Trnava-Kopánka, 1959 Nemčiňany, 1970 Chtelnica; ... ; n.o. Pezinok; + 21.9.1987
Opálka Štefan nar. 26.4.1948 v Dolne Strehovej, ord. 19.6.1971; kap. 1971 Rimavská Sobota; adm. 1974(75?) Jesenské, 1977 Polomka; generálny riaditeľ UCHS 1984 Ba; adm. 1990 Podolie;adm. 1.8.1998 Petrova Ves, n.o. 15.5.1999 Zvolen; + 14.10.2000
Oravec Silvester, Mons. nar. 1.1.1926 v Gáni, ord. 4.6.1967; kap. 1967 Dunajská Streda, 1969 Galanta; adm. 1971 Dlhá nad Váhom, 1974 Sládkovičovo, 1980 Jelka; far. 1999 tamtiež; Capellanus Sue Sanctitatis 2006; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
*Oravetz Michal nar. , ord. ;

nat. Dechtice ll. Dec. I894, ord. 31. Jau. 1918, vic. coop. Suchá nad Parnou, 1920 Pezinok, 1921 Oa?anta, 1922 Bratislava -Svätá Trojica, I923 Bratislava-Nové Mesto, 19?4 vic.. occ. ibidem, I926 Lozorno, 1927 par. ihidem.

Oravský Vladimír nar. 29.9.1963 v Trnave, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Senec, 1989 Ba-sv.Martina, 1991 Dunajská Streda; far. 1992 Neded, šk.dekan 1995 dekanát Galanta C; far. 1.7.1996 Hurbanovo; dekan 1.6.1999 dekanát Hurbanovo; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Orbán Mário, ThDr., PhD. nar. 2.9.1969 v Zlatých Moravciach, ord. 5.7.1995; 1995 štúdiá Rím; kap. 1.8.1997 Pezinok, 1.7.1998 Ba-Dúbravka; odb.asistent CMBF UK; adm. 1999 Dubová, 15.7.2003 Vištuk; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Orlický Maximilián Alojz, OSchP nar. 6.3.1948 v Cíferi, ord. 20.8.1980; 1980 m.p.; magister novicov 1991 Dolné Dubové; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1995; v Nitrianskej diecéze
Orosch Ján, Mons. nar. 28.5.1953 v Ba, ord. 6.6.1976, cons. 2.5.2004; kap. 1976 Komárno; adm. 1978 Bušince, 1982 Okoč, 1983 Hondruša-Hámre, 1984 Vyškovce nad Ipľom; far. 1990 Nové Zámky, 1991 Ba-Prievoz, 1992 Ba-Čuňovo; adm. 1993 Štúrovo;  dekan 15.2.1995 dekanát N.Zámky C; far. 1999 tamtiež; menovaný za tit.biskupa seminského 2.4.2004, vysvätený 2.5.2004; generálny vikár 13.5.2004; rektor katedrály 1.9.2006 Trnava; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Oroszlány Juraj nar. 6.3.1917 vo Veľkej Vsi nad Ipľom, ord. 14.6.1942; kap. Tešedíkovo, 1944 Érsekvadert, 1945 Mužla, Vinica, 1946 Šahy, 1948 Tes.Mlyňany, 1949 V.Uľany, 1950 V.Ludince, Šahy, 1951 Kr.Brod, adm. Kr.Brod, 1959 Kamenica n. Hr., 1964 Mužla, (...) (1971) Hronovce; + 9.7.1979
*Országh Alexius nar. , ord. ;

nat. Železná Breznica 25. Maii I885, ord. zt~. Jun. 1910, vic. coop. Marianka, Svätý Benedilc, 19I6 cur. castr., 1918 vic. coop. Svätý Benedik, 1920 vic. oec. Skýcov, 193~ I.adice, 1940 Jakubov, 1943 Láb

Oršin Anton nar. 28.7.1913 v D.Rykynčiciach, ord. 11.6.1944; kap. Jastrabná, 1945 Kremnica, 1946 Brezno, 1947 Kremnica; adm. 1953 Oslany; far. 1954 Oslany; adm. 1970 Partizánske I.; 1971 dekan; 1973 n.o. v CHD Vrbové; + 1978
Orthofer Hubert nar. 13.9.1915 vo Fačkove, ord. 16.6.1940; kap. 1940 Topoľčany, 1941 Dolná Krupa, 1942 Bojná, 1942 Tekovská Nová Ves, 1943 Ba-Nové Mesto, 1943 Starý Tekov, 1951 Svätý Peter pri Komárne; 1951 m.p.; kap. 1958 Sereď; adm. 1959 Slovenský Grob, 1966 Bernolákovo; n.o. 1993 Bernolákovo, + 13.11.1996
Ostrák Ladislav, ThDr. nar. 11.8.1946 v Zákopčí, ord. 21.9.1970; kap. 1970 Snina; adm. 1973 Jankovce, 1979 Vranov nad Topľou, 1983 Ba-Záhorská Bystrica; tajomník a asistent CMBF 1983 Ba; far. 1991 Chrašťany; adm. 1999 Kuchyňa; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Otáhal Leopold Martin, OFM nar. 12.11.1894 v Brodskom, ord. 9.5.1920; lektor teol. OFM; kap. 1950 V. Ludince; adm. 1951 D.Plachtince; m.p. 1956; n.o. (1971) CHD Pezinok
Otruba Ján, OFMCap, ThLic., Ing. nar. 26.7.1954 v Ba, ord. 9.8.1978; m.p.; výp. 1991 Ba; adm. 1992 Banská Bystrica; výp. 2001 Poniky, 2003 Turček, 1.8.2006 Pezinok-kapucíni; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Ovčiarik Matej Peter, OFM nar. 25.4.1951 v Markušovciach, ord. 7.6.1992; provinciálny definítor, magister novicov 1992 Trnava; výp. 1994 Nové Zámky, 1.9.1997 Hlohovec, 1.9.2001 Nové Zámky, 1.8.2004 Hlohovec; uvoľnený z arcidiecézy 1.10.2006
*Ovšonka Andrej a/f. 1950-1962 Piešťany

nat. Spišská Stará Ves 22. .lul. I90-^~, ord. 5. Jul. 1930, ex Adioec. Olomouc ad exper. 1. Sept. 1935 susc., vic. coop. Bratalava-Nové Mesto, 1936 par. Velké Leváre, 193t3 vic. oec. I4orné ZeIenice, 1939 Častá

Ovšonka Ján z diec. Spiš.; adm. (1948) Uhorská Ves
Packa Vojtech, Mons., ThDr. nar. 4.2.1921v Močenku, ord. 31.3.1945; kap. 1945 Pobedim, 1946 Topoľčany, 1947 Banská Štiavnica, 1948 Trnava-sv.Mikuláša; adm. 1952 Trnava-sv.Mikuláša, 1953 dekan; adm. 1959 Nové Mesto nad Váhom, 1962 Horné Trhovište, 1978 Šurany, 1984 Hosťovce; far. 1990 Šurany, dekan; docent CMBF; 1991 úradný žalobca; 1.9.1997 n.o. Piešťany; + 30.1.2002, pochovaný v Močenku
Pagáč Fidel Marko, OFMCap, JCDr., Ing. nar. 12.3.1960 v Ba, ord. 14.8.1988; výp. 1991 Banská Bystrica; štúdiá 1994 Rím; provinciál 1997 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.11.2005; výp. 1.8.2006 Ba-kapucíni; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pagáč Mária Peter, SDB kap. 1.7.2002 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004
Pajerský Jozef nar. ..19 v ; diakon 1.7.2007 Ba-Vrakuňa; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Paksy Ladislav nar. , ord. ;

nat. Bratislava 12. Nov. 1911, ord. 29. Jun. 1939, vic. coop. Bratislava- Nové Mesto, 1940 Podunaiské Biskupi~e, 1941 Prof. Gymn. Bratislava, 1942 valetud., 1943 vic. coop. Bratislava-Nové Mesto ,1945 vic. oec. Vcllcá Čalomija, 1947 degens in ~Iungaria.

Páleník Jozef nar. 16. 9. 1923 v St.Tekove, ord. 26. 6. 1952; kap. Jacovce, 1953 Tesáre n. Žit.; adm. 1954 Nová Ves n. Žit., 1956 Vysoká pri B. Štiavn., 1960 Šipice, 1962 Sebechleby, 1966 D. Plachtince, 1971 Hr. Beňadik
Páleš Emil nar. 19.3.1920 vo Veľkej Čausi, ord. 11.6.1944; kap. 1944 Mojmírovce, 1946 Senec, 1948 Čajakovo, 1948 Ba-sv.Martina; adm. 1950 Ivanka pri Dunaji; kap. 1952 Želiezovce; adm. 1955 Bojná, 1974 Ardanovce; n.o. 1994 Beckov
Palkovič Anton nar. 13.2.1920 v Kútoch, ord. 31.3.1945; kap. 1945 Leopoldov, 1947 Skalica; adm. 1948 Sološnica; kap. 1952 Trnava-sv. Mikuláša; adm. 1954 Modranka; 1959 m.p.; duch. správca u sestier 1965 Vrbové; kap. 1966 Krakovany; adm. 1971 Hosťovce, 1976(77?) Čeladice; n.o. 1991 Kúty; + 1995
Palkovič Vladimír nar. 18.1.1966 v Leviciach, ord. 19.6.1993; kap. 1993 Vráble, 1994 Komárno, 1.7.1996 Ba-sv.Martina; štúdiá 1996 Jeruzalem; m.p. 1998 Dolný Pial; výp. 21.12.1998 Starý Tekov; kap. 1.7.2000 Radošovce; adm. 1.7.2001 Michal nad Žitavou; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Paltúńský Jaroslaw výp. 1.7.1998 Ba-kap. kostol
Paluch Ján, SVD nar. 15.1.1960 v Čadci, ord. 28.4.1992; misie 1992 Bolívia; výp. 1996 Snina; prefekt študentov 1998 Ba; adm. 1998 Nitra-Kalvária; výp. 2001 Snina; adm. 1.8.2002 Cerová; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Pánik Anton nar. , ord. ;

nat. Trstená. 15. Jan. 1889, ord. 20. Jun. 191~, vic. coop. Nádaš, 1913 ~aštín, Tesáry nad Žitavou, 1914 Pobedim, cur. castr., 1919 cap. milit., 1931 vic. oec. Kolta, vic. coop. Nemčiňany, vic. subst. Nevidzany, 1923 vic. oec. ijrušov, 192fi par. 5vainsbach, 1933 par. Moravany nad Váhom.

Pánik Pavol nar. 26.10.1908 v Kňažiciach, ord. 19.3.1933; kap. Tesáry n.Žit., 1935 Vráble, 1938 Radošovce; adm. Velčice; far. 1944 tamtiež; 1971 n.o. Velčice; + 14.2.1980
Papík Marián, CSsR nar. 10.4.1969 v Krompachoch, ord. 20.6.1998; výp. 1.9.1998 Ba-sv.Cyrila a Metoda; uvoľnený z arcidiecézy 1.10.2006
Parák Jozef nar. 12.3.1971 v Gelnici, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Šahy, 1.7.1995 Galanta; 1995 ZVS; adm. 1996 Bušince, 1.7.2007 Vinica
Parák Ladislav nar. 21.7.1967 v Košiciach, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Galanta; far. 1992 Kamenné Kosihy; adm. 1.10.2002 Štvrtok na Ostrove; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pastierčin Milan, OFMCap nar. 10.6.1975 v Žiline, ord. 9.4.2005; kap. 2005 Banská Bystrica; výp. 1.3.2006 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Pastírik Ernest nar. , ord. ;

nat. Bratisl.ava 8. .lan. 1890, ord. 21. Jun. 1914 vic. coop. Vel'ký Cetín, 191.5 Nyergesújfalu, Nekyje, 1917 vic. oec. I~rušov, , 1918 par. ibidetn, 1933 l,amač, 1931 vic. oec. Modrý Kameťt, 1933 vic. oec ., 1934 par. Nenince. vic. for. Distr. lVlodrý Kameň, 1939 vic. oec. Vel'ký Cetín, Dolný Jaov, Velké Chrašfany, 1943 Brezová pod Bradlorn.

Pastor František nar. 22.9.1910 v Prievidzi, ord. 2.4.1933; kap. Piešťany, 1934 Topoľčany, 1935 Dvorníky; ZVS; kap. 1936 Okoč; adm. 1937 Stará Turá; far. 1938 Holíč; šk.dekan 1951; okr.dekan 1953; adm. 1960 Senica, 1965 Šaštín-Stráže, 1968 Banská Štiavnica, 1970 Veľké Leváre; n.o. Prievidza
*Pásztor Valér nar. , ord. ;

nat. Pieštany 6. Sept. 1893, ord. 20. Maii 1916 , vic. oec. Stupava, 1918 Mestečko, 1919 vic. oec. LIorné Zelenice, 1935 par. Selice

Paška Martin, PaedDr. nar. 17.10.1977 v Leviciach, ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Senec, 1.7.2004 Šaľa, 1.7.2006 Želiezovce; adm. 1.7.2007 Hrušov; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
*Pataky Alexander nar. , ord. ;

nat. Spišské Podhradie 26. Mart. 1892, ord. 21. Maii 1916, vic.. coop. Šaštín, Topol'čanv, 1918 Nado.šany, 1919 Starý T°ekov (1923-24 vic. oec.), 1925 Lekýr (1929 vic. oec.), 1930 vic.. oec., 1931 par. t!el'liŕ Krškany, 1941 commis. ep. s~hol. nation. D'str. Bátovco

Patay JakubRafael Blahoslav, OFMCap nar. 26.7.1979 v Nitre, ord. .5.2007; diakon 1.9.2006 Ba-kapucíni; r.d. tamtiež; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pati Karol František, OPraem nar. 7.5.1953 vo Veľkom Ďure, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Komárno, 1984 Šahy, 1984 Komárno; adm. 1985 Hroboňovo, 1988 Holice na Ostrove; far. 1.7.1995 Vráble (adm. 1.8.1998 Chyndice); poverený starostlivosťou o katechétov 18.1.2001 dekanát Vráble; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Pátkay Štefan nar. 7.7.1901 v Novej Bani, ord. 28.3.1931; kap. 1931 Rača, Šahy, Gúta, 1932 Banská Štiavnica; adm. Hodruša, 1938 Vrbovka, Kamenné Kosihy, 1939 Čaka, 1946 Čata, 1948 Chropov; n.o. Ba; + 18.12.1975
Patúc Jozef nar. 4.9.1901 vo V. Záluží, ord. 2.7.1932; kap. Šaštín, 1937 Krušovce; adm. 1938 Hr.Beňadik, 1940 Studienka; m.p. 1948; adm. 1952 D. Plachtince, 1953 Litava; n.o. v CHD Pezinok; + 24.11.1979
Patúc Peter nar. 27.8.1977 v Nitre, ord. 2.9.2001; diakon 2001 Veľké Zálužie; kap. 2.9.2001 Jacovce, 1.7.2002 Skalica, 2003 Šahy; adm. 1.7.2005 Kolta; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Paulen Alfonz nar. 26.1.1913 v Malých Bedzanoch, ord. 17.5.1936; kap. Mestečko (Leopoldov), 1937 Veľké Kostoľany; adm. 1938 Sološnica, 1939 Kolpachy (Banský Studenec), 1947 Šenkvice.
Počas tzv. katolíckej akcie, režírovanej komunistickým režimom vyjadril podporu svojmu ordinárovi Ambrózovi Lazíkovi a túto schizmatickú akciu odmietol. Od roku 1950 spolu so svojim kaplánom Titom Zemanom SDB pomáhal internovaným bohoslovcom a rehoľníkom pri útekoch do zahraničia tak, že sa títo skrývali a  pripravovali na útek v jeho farnosti, aby po úteku mohli študovať v  zahraničí teológiu. Po zaistení skupiny utečencov z  tretej skupiny, ktorú viedol jeho kaplán Titus Zeman, bol v septembri 1951 zatknutý. V  júni 1952 bol odsúdený na 11 rokov za velezradu, na konfiškáciu majetku a  stratu občianskych práv. V  komunistických väzeniach v Ilave a Mírove sa mu rapídne zhoršilo zdravie, zlyhávali mu obličky potom, čo čas strávil v  krutej korekcii. Vo väzení s ním boli jeho spolubratia Titus Zeman a Štefan Sandtner. Cestou do nemocnice počas neľudského zaobchádzania 10.4.1954 ako 41 ročný zomrel. Pochovaný bol v  Brne pod kontrolou ŠtB. V  roku 1995 previezli jeho ostatky do Šenkvíc a  v prítomnosti bratranca saleziána Antona Vácvala ich pochoval biskup Dominik Tóth pri farskom kostole.
Paulík Jozef, SDB nar. 21.10.1919 v Vratkovciach, ord. 29.6.1947; kap. 1947 Michalovce; m.p. 1949; výp. 1985 Nižná pri Piešťanoch, 2003 Galanta-Hody; n.o. Beckov; + 28.11.2007
Pauliny Andrej, SDB, ThLic. nar. 21.3.1925 v Rajci, ord. 1.7.1953; 1957 Turín; riaditeľ malého seminára 1970; redaktor Hlasov z Ríma 1976 SÚSCM Rím; redaktor Mariánskych zvonov, prof. gymnázia 1992, výp. 1996 Šaštín; + 2.5.2005
Pavčír Ján, Mons. nar. 14.8.1954 v Šuriankách, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Zlaté Moravce, 1978 Cífer; 1978 ZVS; kap. 1980 Holíč, 1981 Ba-Nové Mesto; ceremoniár ABÚ 1982 Trnava; správca katedrály 1990 Trnava; monsignor 2004; far. 1.7.2005 Vrbové; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
*Pavetitš Ľudovít nar. , ord. ;

nat. Zällingthal (Burgenland) 15. Au~. 188ó, ord. 27. Jun. 1.909. vic. coop. Nadošany, 1910 Pieštany, 1.918 par. Cífcr, 1932 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 194? camer. S. S. ad hon

Pavla Vladimír, SJ nar. 10.2.1950 v Lovčici, ord. 26.10.1986; páter 1990 Ružomberok; kap. 1991 Nitra-Dolné Mesto; výp. 1992 Piešťany, 1.8.1998 Trnava; sp.k. 30.11.2003 Trnava-sv.Anny
Pavlík Daniel Vladimír, OFMCap nar. 26.8.1931 vo Vinosadoch, ord. 8.12.1956;  diakon Pezinok; m.p.1956; kap. 1968 Senica, 1969 Topoľčany, 1970 Cífer; adm. 1971 Závada; far. 1990 Borský Mikuláš; adm. 15.7.1997 Horné Trhovište; n.o. 15.7.2002 Topoľčany; + 19.1.2005
Pavlík Michal, Mons. nar. 23.8.1892 v Zavare, ord. 13.6.1916; kap. Radošovce, 1919 Šaštín, Radošovce; adm. 1920 tamtiež, 1922 Ludanice, 1929 Zbehy, 1932 Zavar; far. tamtiež; dekan; asesor; prosynod. sudca; cenzor kníh; konzultor; bisk.šk.komisár; páp.komorník; n.o. 1978 Zavar; + 27.5.1980
Pavlík Pavol nar. 18.5.1964 v Topoľčanoch, ord. 14.6.1987; kap. 1987 Trnava, 1990 Hlohovec, 1.7.1991 Ba-Rača; a/f. 1.11.1991 Rybník nad Hronom, šk.dekan 1995 dekanát Levice A, + 13.5.1997
Pavlík Rudolf, (OFMCap) nar. 19.4.1960 v Skalici, ord. 6.1.1991; kap. 1991 Kremnica; far. 1991 Klené pri Handlovej, 1995 Tužina-Klačno; adm. 1.7.1997 Nové Sady, 1.7.2003 Lipová, 25.4.2006 Dolné Plachtince; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Paxy Ladislav, Mons. nar. 31.10.1920 v Bešeňove, ord. 18.6.1944; kap. 1944 Nagymaros, 1945 Kamenný Most, 1945 Komjatice, 1946 Veľké Ludince, 1947 Žitavany, 1947 Melek; far. 1947 Šipice; adm. 1954 Chľaba, 1958 Nový Tekov, 1966 Jahodná, 1974 Kostolná pri Dunaji; far.1999 tamtiež; + 10.novembra 2002, pochovaný v Novom Tekove
Pegoraro Tiziano, RCI nar. 11.6.1950 v Bassano del Grappa, ord. 7.8.1976; štúdiá Rím; misionár 1978 Filipíny, 1982 Rwanda; adm. 1996 Rím; sp.k. 1.10.2006 Ba-sv.Ladislava; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pécsi Gustáv nar. 2.9.1874 v Brassó, ord. 1899; ...; prefekt seminára a prof.filozofie 1902 Ostrihom; ... a/f 1918 Veľké Ludince; + 16.3.1947 tamtiež
Pecha Eduard, Ing. nar. 24.6.1968 v Skalici, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Ba-Dúbravka, 1.7.2001 Dunajská Streda; adm. 1.10.2003 Kukučínovo; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Pecháček Roman, SVD nar. 18.4.1975 v Trenčíne, ord. 23.6.2001; výp. 15.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Peklanský Vladimír, SAC nar. ..19 v , ord. ..2007; kap. 1.7.2007 Hronský Beňadik; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Pelikán Eugen nar. 17.1.1945 v Jahodnej, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Tvrdošovce; adm Selice; + 30.3.1977
Pérez Caramés Antonio Vicente nar. 16.1.1965 v Sta.Cruz de Tenerife (Špan.), ord. 15.6.1996; diakon 1.2.1996 Ba-Vrakuňa; kap. 1.7.1996 tamtiež; adm. 15.4.1998 Ba-Devín; výp. 1.7.2000 Ba-Nové mesto; ? 1.9.2000 Praha-Michle
Pernecký Martin nar. 7.11.1910 v Gajaroch, ord. 24.3.1935; kap. Pieštany, 1936 Bor.Mikuláš, 1937 Suchá n.Par., 1938 Šurany; adm. Záh.Ves, 1941 Žitavany, Opatovce n. Žit.; 1943 dekan; škôldoz.; adm. 1952 Ludanice, 1959 Mor.Ján, 1962 Unín; far. tamtiež, ... , Vysoká pri Morave; + 29.6.1988
*Petheő Karol nar. , ord. ;

nat. Bezeréd 4. Sept. 1917, ord. 29. Jun. 1940, ThDr., vic.. coop. Senec, 1942 ;;rof. rehg. Gymn. Senec, 1943 par. Senec, 1946 degens in Idungaria.

Petráš Michal, SJ nar. 26.9.1917 v Pobedime, ord. 26.7.1947;
*Petrášek Augustín nar. , ord. ;

nat. Moravské L,ieskové 18. Sept. 1879, ord. 23. Jun. 1902, 1901 catech. Budapest, 1904 vic.. coop. ~Iasvár, Šurany, 1905 Komjatice, 19d6 Pukanec, 1908 Podolie, iterum Pukanec, 1909 par. Pukanec. 1916 Lukáčovce, 1931 Jagersek, 1941 rude don

*Petrek Jozef nar. 6.2.1888 v Hladovke, ord. 22.6.1913; n.o. (1971) Tekovské Trsťany

vic.. coop. Starý Tekov, 1919 Nadošany, 1921 vic. oec. HIorné 5ipicc, 1923 Nadošany, 1.929 par. Nadošany, vic. for. Distr. Bátovce.

Petressél Ján nar. 15.10.1896 vo Vinici n. Ipľ., ord. 19.6.1921; kap. Mužla, 1923 Štúrovo, 1925 Dun.Streda, 1928 Pribeta; adm. 1929 Veľ.Čalomija; far. 1930 tamtiež; okr.dekan 1936; far. 1940 Šahy, 1942 Dvory n.Žit.; n.o. 1970 N.Zámky; + 21.1.1980
Petrík Joachim Jakub, CC nar. 9.6.1909 vo Vysokej, ord. 5.7.1939; páter 1939 Ba; adm. 1941(1943?) Borinka, 1946 Lom nad Rimavicou; duchovný 1948 Levice; adm. 1967 Sv. Anton; n.o. 1980 Sv. Anton, + 2.8.1997
Petrík Vincent, SJ, Ing. nar. 20.3.1924 v Hýľov, ord. 28.11.1953; m.p. 1953; duch.správca 1989 Brehov; kap. 1991 Košice-Dóm; exercitátor 1993 Prešov; kap. 1995 Ban.Bystrica; far. 1996 Storožnica; duch.správca 1997 Báč; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2001; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Petrnák Ignác kap. 1940 Rača
Petró Imrich, ThDr. nar. 3.2.1923 v Šali, ord. 22.6.1947; kap. Smolenice, 1948 Nové Mesto n.Váh., N.Zámky, 1949 Tvrdošovce; adm. 1952 Nenince, 1956 Kajal, 1959 Kameničná, 1970 Galanta; č. dekan 1973; + 1978
Petrovič Felix nar. 27.8.1926 v Trnovci n. Váh., ord. 6.5.1950; kap. Ba-Petržalka; adm. 1959 Ba-Trnávka; rektor Kň.seminára 1972 Ba; 1973 asesor; +1984, pochovaný v Trnovci nad Váhom
*Petrovič Vavrinec nar. 10.8.1891 vo Viničnom , ord. 24.6.1914; n.o. (1971) Prievidza

vic. coop. Tosáry nad Žitavou, Dolná Krupá, 1915 Nové Mesto uad Váhom, cur. Nosoc. Budapest, 1919 prof. Gymn. ~I'rnava, 1922 vic. oec. Myslenice, 1924 par. Suchá nad Parnou, 1945 rude don.

*Petruch Ignác kap. 1940-1941 Veľké Kostoľany

nat. Nitriauslce Pravno 29. Sept. 1914, ord. 26. Jun. 1938, vic. coop. Vráble, 1939 Budaors, Banská fitiavnica, G:fer, 1940 VePké Kostolany, 1941 Bratislava-Nové Mesto, 1945 de~ens in ignoto loco

Piaček Michal Peter, OFMCap nar. 13.12.1965 v Považskej Bystrici, ord. 17.6.1989; kap. 1989 Varín; 1989 ZVS; kap. 1990 Varín; 1993 duch.formácia Ba; kap. 1993 Ba; vikár kláštora-direktor študentov teológie 1994 Ba; sp.k. 1.9.1999 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Piatrik Jozef nar. 6.11.1933 v Hontianskych Trsťanoch, ord. 1.7.1972; kap. 1972 Valašské Klobouky, 1972 Uherský Brod; adm. 1974 Vlčnov, 1982 Starý Hrozenkov, 1988 Ostrožná Lhota; kap. 1992 Hranica na Morave, 15.3.1993 Ba-Rača, 1.9.1993 Vráble; n.o. 1994 Hontianske Trsťany + 9.5.1995
Piekut Arkadiusz, SAC kap. 1.7.2001 Zlaté Moravce; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2002
Piecka Štefan (BB) nar. 24.8.1919 v Liskovej, ord. 19.1.1947; kap. 1947 Detvianska Huta, 1948 Partizánske, 1949 Brezno, 1952 Detvianska Huta, 1954 Handlová, 1955 Chrenovec, 1956 Vrútky, 1959 Nová Baňa, Kremnica; adm. 1964 Trubín, 1971 Dobrá Niva, 1976 Tŕnie, 1983 Zvolen, 1984 Sliač; n.o. 1996 Pezinok, Beckov
Pierwola Andrzej, SAC, ThLic. nar. 14.10.1943 v Sromowce Wyžne, ord. 8.6.1969; kap. 1969 Poľsko, 1992 Spiš.N.Ves; far. 1994 Smižany; kap. 1994 Levoča, 1995 Bojnice; adm. 2001 Predajná; kap. 1.7.2003 Hronský Beňadik; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Piešťanský Bohumil, SDB nar. 23.2.1971 v Leviciach, ord. 14.6.2003; kap. 1.7.2003 Trnava-Kopánka
Pietrzyk Urban Edwin, OFM, ThLic. nar. 4.2.1926 v Midlinkách (Poľsko), ord. 21.4.1955; štúdiá 1955 Lublin; prof. 1959 Krakov; submagister novicov 1991 Trnava
Pichňa Eliáš nar. 12.2.1908 v Nevidzanoch, ord. 19.3.1933; kap. Pezinok, Krakovany, 1934 Gbely; adm. 1935 Závod, 1952 Šurianky, 1957 Mojzesovo; + 1978
Pikala Miloš nar. 13.10.1970 v Lipt.Mikuláši, ord. 26.11.1994; kap. 1994 Šurany, 1.7.1996 Trnava-sv.Mikuláša; adm. 1.7.1997 Veľké Zálužie, 1.7.2001 Štefultov; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Pikna Jozef nar. 11.10.1907 na Dobrej Vode, ord. 25.2.1934; kap. Holíč; adm. 1937 Myjava; far. 1942-46 tamtiež; ozdrav.pobyt-zastup.vikár 1945 Dolné Dubové; adm. 1946 Špačince; asesor 1955; okresný dekan; n.o. 1977 CHD Pezinok
Pilarčík Ľubomír, SJ, Ing., ThDr. nar. 26.5.1959 v Trstenej, ord. 27.6.1998; štúdiá 1999 Poľsko; sp.k. 1.1.2001 Trnava-jezuiti; predstavený školastikov 1.7.2005 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pintér Benedikt Michal, OPraem nar. , ord. 1995; výp. 15.8.2007 Vráble; adm. 1.12.2007 Veľké Chyndice; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Pintér Zoltán nar. 13.9.1945 vo Svätom Petri, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Levice; adm. 1973 Olováry, 1980 Okoč, 1981 Nenince; šk.dekan 1995 dekanát Veľ.Krtíš; far. 1999 tamtiež, 15.7.1999 Bešeňov; sudca metropolitného tribunálu 1.9.2001; šk.dekan 10.9.2001-15.7.2004 dekanát Nové Zámky; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Piovarči Alexej nar. 6.6.1917 vo Varíne, ord. 7.6.1942; kap. Dolná Streda, 1942 Topolčianky; adm. 1946 Nové Sady
Píry Jozef nar. 2.11.1918 v Hokovciach, ord. 13.6.1943; kap. 1943 Nógrádmarczal (Maďarsko), 1945 Šaľa; far. 1945 Sečianky; kap. 1953 Levice; adm.(1971) Želmiare, 1973 Kamenný Most, 1977 Gbelce; n.o. 1994 Hokovce; + 31.5.2004
Pisarčík Ján, PhDr. nar. 30.5.1906 v Spiš.St.Vsi, ord. 23.12.1933; 1930 PhDr.; kap. 1934 Pov. Bystrica, 1935 Bytča, Trenčín, 1936 Bánovce n. Bebr., Žilina; adm. 1937 Cabaj Čápor; profesor náb. na gymnáziu 1938 Ba; n.o. Ba
Písečný Igor nar. 11.8.1972 v Ba, ord. 31.8.1996; kap. 1.9.1996 Šahy, 1.7.1997 Hurbanovo; adm. 1.7.1999 Ladice; šk.dekan 26.10.2007 dekanát Zlaté Moravce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Písečný Jozef Ernest M., CC nar. 19.6.1915 v Sološnici, ord. 5.7.1940; výp. 1940 Marianka; 1950 m.p.; výp. 1990 Marianka; n.o. 1993 Ba, + 1.4.1998
Pistrák František Štefan, OP nar. 20.7.1964 v Prešove, ord. 29.6.1991; učiteľ 1991 Ba; výp. 1992 Ba-Kalvária; kap. 1994 Olomouc; výp. 1995 Košice; kap. 1998 Ba-Kalvária; misie 2000 Nemecko; výp. 2003 Dunajská Lužná; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Plank Ján, Mons. nar. 30.10.1927 v Blatnom, ord. 25.8.1968; kap. 1968 Nové Mesto nad Váhom; ceremonár BÚ 1971 Trnava; archivár 1973 tamtiež; páp.kaplán-Mons. 1973; adm. 1982 Nová Dedina; far. 1999 tamtiež; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze; n.o. 2008 Blatné
Planka Viktor, SDB nar. 13.6.1925 v Štefanove, ord. 16.6.1969; kap. 1969 Dubnica nad Váhom, 1970 Moravský Ján; adm. 1973 Brezový pod Bradlom; n.o. 1989 Skalica
Plathy Ján nar. ..18 v , ord. ..; far. 1910-1932 Pezinok
Platuński Jaroslaw, OFM Cap nar. 13.7.1969 v Jedwabne (Poľsko), ord. 12.7.1997; výp. 1997 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.1999; výp. 1.7.2003 Ba, 20.10.2004 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2006
*Plechlo Vojtech nar. , ord. ;

nat. Trnava 24. Dec. 1876, ord. 27. Jun. 1899 , 1898, catech. Budapest, 1899 vic. subst. .Tablonica, 1900 vic. coot~. LJrmín 1902 Trnava, 1904 par. DolnL Dubové, 1937 vic. for. Distr. Dobrá Voda

Pleva Vendelín, ThLic. (RO) nar. 28.6.1967 v Trnave, ord. 16.6.1990; kap. 1990 Jaklovce; člen Výboru SSV 1990; far. 1991 Margecany, 1.9.1996 Stará Turá, 20.10.2000 Bohdanovce nad Trnavou; riaditeľ SSV 2003; výp. 1.9.2003 Trnava-kostol sv.Anny
Ploig Augustín z diec. Nitr.; m.p. (1948) Lándor (p.Komárno)
Pluhár Karol, SDB nar. 29.6.1908 v Suchej n. Par., ord. 8.7.1934; kap. Trieste (Tal.); r.d. 1941 Ba-Tehelné Pole, 1948 Tatr. Kotlina; m. p. 1951; adm. 1960 Lozorno; ... ; dekan; n.o. Pezinok; + 23.7.1989
Pobiecky Pavol, SDB nar. 1.7.1912 v Bohdanovciach, ord. 29.6.1943; r.d. Hronský Beňadik, Žiar n. Hronom; profesor;  n.o. v Bohdanovciach pri Trnave
Pobuda Bernard nar. 2.1.1913 v Radošovciach, ord. 29.6.1939; kap. 1939 Topoľčany, 1941 Chtelnica, 1942 Veľké Kostoľany; voj.duch.sl.1943; kap. 1944 Holíč, 1946 Sereď; adm. 1950 Blatné, 1953 Horné Otrokovce; n.o. 1994 Radošovce, 1998 Skalica; + 16.7.2001
Pociask Ludwik Józef, CCG nar. 29.1.1959 v Niedzwiade (Poľsko), ord. 21.5.1991; kap. 1991 Kladno, 1994 Sobótka; výp. 1995 Wloclawek; far. 1997 tamtiež; magister novicov 1.2.2003 Marianka; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2007
Podhájsky Ján, OFMCap nar. 28.8.1937 v Rožňanoch, ord. 11.6.1978; adm. 1978 Dubovec, 1981 Tisovec; n.o. 1991 Pezinok; + 9.12.1998
Podlipa Stanislav nar. 16.3.1943 v Ba, ord. 17.6.1986; kap. 1986 Polomka; adm. 1987 Červená Skala; far. 1990 Marianka, 1990 Čermany, 1.7.1995 Jedľové Kostoľany; adm. 1.12.1997 Velčice; výp. 15.7.2003 tamtiež, 15.7.2004 Šurianky; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Pokojný Ľudovít, ThLic. nar. 30.1.1971 v Modre, ord. 3.7.1999; štúdiá 1999 Rím; osobný tajomník arcibiskupa 20.7.2003 Ba; adm. 15.2.2004 Merašice; osobný tajomník arcibiskupa 15.7.2004 Trnava; adm. 1.9.2005 Skalica; poverený dekanskou agendou 15.10.2006 dekanát Skalica; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pokopec Michal nar. 24.1.1948 v Novom Meste nad Váhom, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Vráble, 1975 Skalica; adm. 1976 Majcichov; far. 1991 Malacky; školský dekan 23.9.1996 dekanát Ba-vidiek C, zást.dekana dekanát Ba-vidiek C , dekan 1.6.1999 dekanát Malacky (úprava dekanátov); far. 1.7.2007 Šenkvice; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Poláček Fridrich, OFM kap. Holíč; adm. 1948 Iléšháza
Poláček Jozef (BB) nar. 1.11.1970 v Martine, ord. 27.7.1996; kap. 1996 Zvolen; adm. 1998 Turčiansky Peter, 2000 Mojmírovce, 1.9.2001 Žemberovce; skončil službu v arcidiecéze 30.6.2005
Poláček Ladislav, OFM nar. 26.11.1914 v Šuriankach, ord. 15.6.1941; kap. Prešov, 1942 Skalica; adm. 1943 Okoličné; kap. 1947 Petržalka, Šamorín; adm. 1948 Nový Život (Eliášovce), 1949 Brodské, 1951 Topolčany, 1956 Dolné Plachtince; m. p. 1961; adm. 1965 Bučany, 1972 Prievaly; n.o. 1975 Piešťany
Polák Alexander nar. 17.9.1950 v Diakovciach, ord. 9.6.1974; kap. Rožňava; adm. 1977 Kamenný Most
Polák František, SDB nar. 24.7.1955 vo Vysokej pri Morave, ord. 19.2.1988; technik 1988 Poprad; študent UPS 1989 Rím; misionár 1993 Tunisko; výp. 1.8.1999 Ba-P.Márie Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2004; výp. 1.11.2004 Ba-P.Márie Pomocnice kresťanov; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Polák Imrich, Mons. nar. 16.10.1945 v Jasovej, ord. 25.3.1968; kap. 1968 Palárikovo, 1969 Nové Zámky; 1972 špirituál kňazského seminára Ba; adm. 1982 Vráble; dekan dekanát Nitra B; konzultor 1993-2004; far. 1.7.1995 Trnava-sv.Mikuláša; dekan 30.7.1995, šk.dekan Trnava A  23.9.1996; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Polák Ján nar. 19.6.1983 v Bratislave, ord. 1.7.2007; kap. 1.7.2007 Galanta
Polák Ladislav Augustín, OFM nar. 7.10.1918 v Jakubove, ord. 20.9.1942; kap. 1942 Nižná Šebastová; adm. 1943 Okoličné; kap. 1949 Košice-Regina pacis; adm. 1950 tamtiež, 1954 Ba-sv.Alžbeta; gen.riaditeľ ÚCHS; č.kanonik; adm. 1968 Malacky; n.o. 1981 Pezinok, + 17.1.1997
Polák Ľubomír nar. 21.1.1963 v Nových Zámkoch, ord. 15.6.1986; kap. 1986 Šahy, 1987 Trnava-sv.Mikuláša, 1989 Radošovce; adm. 1990 Krškany, 1.7.2006 Dulovce; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Polák Michal, PhLic. nar. 7.7.1979 v Skalici, ord. 12.6.2004; diakon 1.8.2003 Hlohovec; kap. 12.6.2004 Ludanice, 1.7.2005 Ba-Sv.rodiny, 20.10.2005 Ba-Nové Mesto, 1.7.2006 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.2007 Trnava-sv.Mikuláša; suspendovaný 5.10.2007
Polák Štefan nar. 22.4.1940 v Plav.Petri, ord. 8.6.1974; kap. Vrbové; ... ; adm. Borovce; + 7.10.1987, umučený na fare štátnou bezpečnosťou, pochovaný v Plaveckom Petri
Polakovič Klaudius, CCG adm. (1948) Pajštún
*Polczer Eugen nar. , ord. ;

nat. Kórmend 21. Jul. 1883, ord. 26. Jun. 1906 , vic. coop. Mosová KorY, 1909 Komárno, 1910 Esztergom-Viziváros, Esztergom-Belváros, 1915 par. Fél. 1932 vic. for. subst.. 1939 vic. for. Distr. Šamorín.

*Polerecký Ján n.o. Lučenec; +15.11.1976 v 82.r.života a v 58.r.kňazstva

nat. Kláštor pod Znievom 4. Mart. 1895, ord. 2. Nov. 1919, e Dioec. Neosol. 1. Febr. 1934 susc., vic. occ. Čaka, 1938 par. ~aka, 1939 vic. oec. Zeleneč, 1946 par. Čaka

*Polónyi Juraj nar. , ord. ;

nat. Oslany 14. Apr. 1~86, ord. 27. Jun. 1911, vic. coop. Presel'any, Dolná 5treda nad Váhont, 1915 vic oec., mox par. Dolný Jatov, 1930 vic. for. subst., 1934 vic. for. Distr. Urmín, 194? relev. a mun. vic. for., 1945 par. Takšoťt, 1~47 commis. ep. schol. nation. Distr. Sered

*Poór Alexander nar. , ord. ;

nat. Sene~ 17. Febr. 1877, ord. ~2. Jun. 1900, v=c. coop. Perbete, 1901 educ. apud fam. Aemilii com. Széchonyi, 1903 vic. coop. Seldín, Podunajské Bislcupi~ e, 1905 Komárno, 1908 vic. occ., rnox par. Keszegfalva, 1939 par. Mactarský Bél.

Popelka Branislav nar. 27.3.1974 v Nitre, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Jacovce, 1.7.2000 Topoľčianky, 20.9.2001 Nové Zámky, Ba-Nové Mesto
Popovič Štefan, SVD nar. 15.11.1926 v Rumanovej, ord. 8.9.1967; m.p.; kap. 1971 Breznička; rektor 1972 Vidiná; adm. 1992 Šoltýska; výp. 15.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Porubčan Jozef, SJ nar. 24.6.1925 v Šípkove, ord. 24.12.1950; 1950 ZVS; m.p. 1954; kap. 1970(71?) Považská Bystrica; adm. 1978 Udiča; n.o. 1990 Piešťany; + 2.5.1998 v Báči (počas duch.cvičení), pochovaný v Šípkove
Porubčin Andrej, SDB nar. 13.7.1957 v Považskej Bystrici , ord. 8.6.1991; kap. 1991 Ba-Petržalka ; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Porubský Ondrej nar. 12.8.1976 v Nových Zámkoch, ord. 9.6.2001; kap. 9.6.2001 Sereď, 1.7.2002 Topoľčianky, ? Skýcov, 1.7.2003 Topoľčany; adm. 15.7.2004 Žitavany; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Póša Pavol nar. 1.7.1980 v Nových Zámkoch, ord. 29.8.2004; diakon 3.6.2004 Topoľčany; kap. 29.8.2004 Topoľčany, 1.7.2006 Ba-Sedembolestnej P.M., 1.7.2007 Malacky; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Pospiech Ján nar. 24.4.1903 v Kenosha, ord. 1.11.1928; adm. (1971) Moravany nad Váhom; asesor; n.o. Turč.Peter; + 3.12.1976

nat. Keneska (USA~ 24. Apr. 1903, ord. 1. Nov. 1928, vic. coop.. SvätS~ Benedik, 1929 Dolný I~Súrad, Vráble, 1933 Kamenica nad Ilronom (sirnul subsid. Sa',kal, 1934 Soporŕra, 1935 Bratislava-Nové Mesto, 1936 'I'opoPčany, 1941 vic. oec. Uhorská Ves, 1946 vic. oec. Zbehy.

Pöstényi Ján Jozef, SDB nar. 8.2.1953 v Skalici , ord. 4.1.1985; m.p. 1985; kap. 1990 Ba-Petržalka; direktor reh.komunity 1991 tamtiež; far. 1993 tamtiež; kap. 15.8.1995 tamtiež; výp. 1996   tamtiež; výp. 1.8.2001 Michalovce; adm. 2003 Partizánske-Šípok
Pöstényi Ján, Mons. ThDr. h.c. nar. 27.7.1891 v Kuklove, ord. 28.2.1915; kap. Dubnica nad Vámom, Kysucké N.Mesto, 1919 Žilina; správca SSV 1920 Trnava; páp.komorník 1921; riaditeľ školy 1922 Trenčín; správca SSV 1923 Trnava; páp.prelát; n.o. Trnava
Potocký Michal, SJ nar. 6.4.1912 vo Vysokej nad Uhom, ord. 15.7.1941; Levoča, Piešťany; prof.náboženstva 1943 Banská Bystrica; duchovný 1954 Kráľová pri Senci; 1958 m.p.; kap. 1964 Ba-sv.Martina; adm. 1967 Dolné Voderady, 1977 Zelenice, n.o. 1983 Piešťany; + 29.10.1996 v Piešťanoch, tam aj pochovaný
*Pöthe Móric nar. , ord. ;

nat. Cs'efalva 16. Sept. 1884, ord. 24. Jun. 1907, vic. cooP. Vel'ký Mager, 1912 subsid. Beš, vic. cooP. Nekyje, 1914 Seldín, Kameníca nad Nronom, I917 vic. oec. Výčapy-OPatovce, vic. oec. Dolné Slažany

Povrazník Peter Timotej, OFM nar.   4.7.1913 v Behynciach, ord. 26.6.1938; r.d. Bratislava, Skalica, Trnava; kap. 1950 Ba-Rača, 1960 Šaštín-Stráže, 1968 Skalica
*Pozdech Augustín nar. , ord. ;

nat. Bratislava 3.1. Jul. 1895, ord. ?9. Ju'. 1923, e Soc. Jesu 5. Aug. 1924 susc., vic. coep. Podolie, 1925 vic. oec. ibidem, 1926 vic. coop. Levice, 1927 vic. oec. Bratislava-Nové Mcsto, 1934 par. ibidem, 1945 vic. for. subst. Distr. Bratislava

Pozdech Timotej nar. 27.9.1919 v Hrnčiarovciach n. Parn., ord. 12.6.1949; kap. V.Ludince, 1950 Trnava; ZVS 1951; kap. 1954 Sereď; adm. 1957 Dol. Streda
Prachár Július Marián nar. 8.4.1951 v Ba, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Štúrovo, 1975 Šaľa , 1976 Šamorín, 1979 Nové Zámky, 1980 Malacky; adm. 1981 Dolné Plachtince, 1983 Rykynčice, 1990 Veľké Ripňany, 15.7.1999 Chrašťany; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Prajzedanec Tomáš Ján, CCG ord. 1995; výp. 1.8.2001 Marianka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.2.2003; výp. 1.8.2007 Zlaté Moravce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Pravda Daniel Jozef, SDB, prom.ped. nar. 6.7.1950 v Blatnom, ord. 4.6.1977; m.p. 1977; misionár 1980 Zaire; pracovník katech.strediska 1990 Šaštín; výp. 1.7.2005 Ba-Pomocnice kresťanov; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Praznovský Anton a/f. 26.10.1912 - 29.10.1929 Piešťany
Preiml Ján nar. 30.6.1911 v Bratislave, ord. 17.5.1936; kap. Ba-N.Mesto; adm. 1941 Most na Ostr.; kap. 1947 Galanta; adm. 1947 Zohor, 1950 Nesvady, 1951 Sv.Peter pri Hurb.; m.p. 1954; duchovný CHD 1970 Rúbaň
Prenner Vojtech, ThDr. nar. 22.4.1894 v Limbachu, ord. 15.9.1918; kap. Pribeta; prof. bohosl. 1923 Trnava; cenzor kníh 1924; adm. 1929 Kamenný Most; far. 1930 tamtiež; examin. prosynod. 1933; cirk.sudca; zást.dekana 1936 dekanát Parkaň; adm. 1938 N. Zámky; t.prepošt 1939; region.gen.vikár; arcib. komisár s mocou gen. vikára 1944; ekonóm 1945; zast.adm. 1946 Svodín; adm. Veľké Ludince; far. 1947; bisk.škol.komisár dekanát Parkaň; m.p. 1950; sudca III. inšt. C. súdu Olomouc; v. oficiál pre Slovensko; arcib. radca 1976 Olomouc; n.o. Nové Zámky
*Presinszky František nar. , ord. ;

nat. Vellcý Cetín 23. Mart. 190S, ord. 25. Febr. 1934, vic. coop. Želiezovce, 1945 Mužla, 1936 Doiná Streda nad Váho?n, 1937 cur. I~idvég.

*Pribyl Emil nar. , ord. ;

nat. Kuklov 6. Jan. 1923, ord. 29. Jun. 1a47, vic. cooP. Velké Ludince

Priebera Anton nar. 25.7.1950 v Novej Dedine, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Hronský Beňadik, 1975 Starý Tekov; adm. 1979 Borský Jur, 1984 Rastislavice, 1990 Šenkvice, šk.dekan 1995 dekanát Ba-vidiek B; far. 1999 Šenkvice, 1.7.2007 Zavar; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Priedhorský Rudolf, CM nar. 2.9.1934 v Pružine, ord. 13.6.1971; m.p.; direktor 1990 sestier Nitra; ? B.Bystrica; duchovný väznice 1996; špir. komunity Kráľovnej pokoja 1.10.1998 Radošina; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 2000; n.o. 2003 Pezinok; + 2.5.2004
Prievalský Gabriel Pavol, OFM nar. 3.7.1952 v Nedašovciach, ord. 23.10.1993; výp. 1993 Ba, 1995 Trstená; výp.1995 vo františkánskom kostole, magister novicov 1.9.1998 Trnava; výp. 1.9.2004 Nové Zámky; gvardián a sp.k. 1.10.2005 tamtiež; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Prihatný Pavel, OFMCap nar. ..19 v , ord. ..; diakon; výp. 7.1.2006 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pristač Ján, Mons. nar. 1.1.1940 v Jasovej, ord. 23.6.1963; 1963 ZVS; kap. 1965 Dunajská Streda, 1967 Zlaté Moravce; adm. 1971 Chrášťany; rektor kňaz.seminára 1991 Ba; far. 1.7.2005 Čeľadice; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Priščiak Juraj, OFM kap. (1948) Trnava-Tulipán
Prochác Peter nar. 19.8.1954 v , ord. 11.6.1979; kap. 1979 Hlohovec, 1982 Šahy, 1982 Galanta, 1982 Nové Zámky, 1984 Ba-Nové mesto; far. 1990 Výčapy-Opatovce, 1993 Bušince, 15.10.1996 Dolné Semerovce; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Procházka František, Mons. nar. 3.2.1935 v Nových Zámkoch, ord. 1.7.1962; kap. 1962 Zlaté Moravce, 1964 Ba-Nové mesto, 1970 Dunajská Streda; adm. 1972 Vysoká pri Morave, 1973 Beša, 1977 Šahy, 1986 Levice; far. 1999 tamtiež; Monsignor 2004; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Prokop Emil, SVD nar. ..19 v , ord. ..; výp. 13.9.-15.10.2006 Ba-Kráľ.rodiny
Pružina Ján Peter, OFM, Ing. nar. 4.9.1950 v Ba, ord. 14.9.1985; 1985 m.p.; výp. 1990 Hlohovec; vikár r.d. 1992 Trnava; gvardián 1993 Nové Zámky; rektor kláštora 1993 Ba; gvardián-sp.k. 1.9.1995  Nové Zámky-františkáni; sp.k. 1.9.2001 Nové Zámky- františkáni; výp. 1.10.2005 Ba; misie Rusko
*Psársky Jozef nar. 22.3.1895 v Rybníku nad Hronom, ord. 22.9.1923; n.o. (1971) Levice; + 30.3.1977

e Soc. Sal. 31. Aug. 1931 susc., vic. coop. Modra, vic. oec. VeIké 5enkvice, 1934 Jedlové Kosto2any, 1938 I-~ar. Ludanice, 1941 vic. oec. Ujlak, 1942 Par. Cljlak (1946-47 habitans Lehota), 1947 vic. oec. Lehota

*Puchardt Vojtech nar. , ord. ;

nat. Trnava 5. Jul. 1887, ord. 26. Jun. 1910, vic. oec. Sered, 1914 par. Sered, 1928 vic. for. subst. Distr. Sered, r1940 relev. ab hoc. mun., 1941 par. ~úrovce

Puss Alexander, SJ, ThLic. nar. 27.10.1960 vo Štvrtku na Ostrove, ord. 28.6.1992; štúdiá 1992 Ba, 1993 Rím, misie 1995 Ukrajina; výp. 1.7.1999 Ba a Ivanka pri Dunaji; vedúci pastoračného centra TU 1.2.2000 Trnava; minister komunity 1.9.2002 Ba-Najsv.Spasiteľa; výp. 1.7.2005 Ivanka pri Dunaji; riaditeľ Centra spirituality Loyola 1.9.2007 tamtiež; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Puškár Milan nar. 28.3.1983 v Skalici, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Ba-Rača; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Pušker František nar. 1.12.1892 v Horvátskych Židanoch (Juhoslávia), ord. 9.7.1916; kap. Budmerice, 1919 Pobedim, 1920 Mor.Ján, 1925 Chtelnica, 1925 Mor.Ján; adm. 1930 Smolinské; asesor 1959; n.o. 1966 Smolinské
Rábek František, Mons. (VO) nar. 17.2.1949 v Sládečkovciach, ord. 17.6.1972 v nitrianskej diecéze, cons. 27.7.1991; kap. Bošany; adm. 1979 Nitra-Kalvária, 1989 Čierne pri Čadci; generálny vikár nitrianskej diecézy februára 1990 Nitra; menovaný za pomocného biskupa13.7.1991; predseda prípravného výboru pre Veľké Jubileum roku 2000; predsedom Komisie KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru; menovaný za prvého vojenského ordinára na Slovensku 20.1.2003; vojenský ordinár Ba
*Rabenseifer Alfréd nar. , ord. ;

nat. Pňovice (Moravia) 15. Jun. 1890, ord. 20. Oct. 1912, vic. coop. Šamorín, 1913 l3ratislava-Rača, 1914 Voderady, 1918 Budapest-Rókus kórház, 1919 Budapest-Józsefváros, 1932 par. Sárisáp, 1935 vic. for. Distr. Csolnok (simul insp. schol. elem.), 1946 vic. oec., par. Čúz

Rablánsky Silvester nar. 23.11.1924 v Kostolnej pri Dunaji, ord. 12.5.1949; kap. 1949 Okoličná na Ostrove, 1949 Želiezovce, 1951 Pribeta; adm. 1952 Bajč; kap. 1953 Šamorín, 1956 Kolárovo, 1958 Šahy; správca kurácie 1958 Lipové; adm. 1962 Žihárec, 1969 Čebovce, 1975 Trhové Mýto, 1977 Čifáre; 1991 obhajca zväzku; 1999 far. tamtiež; uvoľnený z funkcie obhajcu zväzku 20.7.2001; n.o. 1.7.2003 Krásno pri Topoľčanoch; + 17.3.2006
Rácek Peter nar. 25.6.1950 v Bánove, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Skalica, 1975 Vráble, 1976 Ba-Pod.Biskupice, 1979 Ba-Nové mesto; adm. 1983 Plavecký Peter, 1987 Melek, 1989 Ludanice, adm. 1.7.1997 Horné Obdokovce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
*Rácz Štefan nar. 29.3.1897 v Trnave, ord. 21.9.1919; duchovný správca (1971) Norovce

vic. ccop. Drégelypalaínk (Ilidvég), 1925 Nové Mesto nad Váhont, 1927 Mestečko,. vic. oec. Bučany, 1928 Opatovce nad Žitavou, Jakubov, Malý Báb, 1929 VePký I.apáš, par. Nahá~, Dobrá Voda, 1936 valetud., 1937 vic. oec. Myslenice, I944 valetud., 1945 vic. subst. Výčapy-Opatovce, vic. oec. Rišňovce

Raček Henrich Julián, CCG nar. 7.9.1910 vo Veľkej Mani, ord. 5.7.1935; far. 1935 Marianka, 1939 Lom nad Rimavicou, 1945 Borinka; kap. 1947 Bučany, Sládkovičovo; adm. Kráľová pri Senci, 1951 Bzince pod Javorinou, 1957 Sološnica, 1959 Zbehy, 1968 Viničné; n.o. 1980 Pezinok; + 21.12.2000
*Radošinský Gašpar, ThDr. nar. 20.10.1907 v Ostrove pri Piešťanoch, ord. 26.7.1931; adm. (1971) Gajary; + 9.5.1974

ord. 26. Jul. 1932, ThDr., vic. cooP. Topolčany, 1933 Vetké Kostolany, Topofčianky, 1934 Bratislava-Nové Mesto, 1935 vic. oec. Šarfia (d. p. Modr«); 1938 par. ibidem, 1943 PhDr. et approb. prof. ling. Germ. et Gall.

Raffesberg Oskar Róbert, OFM nar. 26.3.1905 v Prašiciach, ord. 1.7.1928; r.d.; adm. 1951 H. Turovce; kap. 1954 Nové Zámky - sp.k. františkánov; adm. 1958 Čata; n.o. 1973 Želiezovce; + 12.9.1987
Ragula Ján nar. 27.12.1970 v Myjave, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Levice, 1.7.1995 Skalica, 1.7.1996 Ba-Najsv.Trojice; adm. 1.9.1997 Dvorníky nad Váhom, 1.7.2006 Gbely; šk.dekan 2006 dekanát Skalica; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Ragula Jozef, SDB nar. 21.4.1973 v Ba, ord. 17.6.2001; kap. 1.7.2001 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004
Rajner Ladislav Štefan, OFMCap nar. 1.1.1932 v Pezinku, ord. 8.12.1957; diakon Pezinok; m.p. 1957; kap. 1969 Stupava; adm. 1974 Gajary, 1992 dekan; + 2.5.2000
Rajner Vojtech Rudolf, OFMCap nar. 3.12.1919 v Pezinku, ord. 4.7.1943; sp.k. 1943 Ba-kapucíni; 1952 m.p.; n.o. 1980 Ba; + 14.5.1999
Rajtar František nar. 22.10.1930 v Súľoviciach, ord. 29.6.1958; kap. 1958 Skalica, 1960 Trnava, 1965 Veľké Kostoľany; adm. 1968 Melek, 1971 Jatov, 1972 Rastislavice, 1977 Trávnica, 1980 Drahovce, 1990 dekan; far. 1.7.1998 Pastuchov; + 15.12.2002, pochovaný v Kľačanoch
Rajtár Peter, SDB nar. 28.12.1912 v Slažanoch, ord. 2.7.1939; kat. Žilina, 1941 Šaštín; adm. 1942 Hr. Beňadik; rektor malého seminára 1947 Trnava; kap. 1949 Nitra; m.p. 1950; adm. 1968 Hr. Beňadik, 1971 Dol. Dubové, ... , Hronský Beňadik; + 5.11.1990
*Rák Peter nar. , ord. ;

nat. Tešmak 30. Jun. 1900, ord. 29. Jun. 1923, vic. coop. Mužla, 1926 Parkan, 1927 vic. subst. Čičov, vic. coop. Gúta, 1931 par. ÍSarmotky

Rak Silvester nar. 31.12.1912 v Meleku, ord. 29.6.1939; kap. Gajary, 1941 Topoľčany, 1943 Dvorníky n. Váh., 1944 Hlohovec, 1951 Pezinok, Mojmírovce; adm. tamtiež; m.p. 1953; adm. 1965 Modrová; č. dekan 1972; + 6.1.1988
*Rakita Arpád nar. 10.2.1903 v Leviciach, ord. 25.2.1934; dekan; n.o. (1971) Ba; + 15.12.1976

vic. coop. Dunajská Streda, 1935 Kamcnné Ďarmoty, 1936 Mužla, 1937 Gúta , 1938 Ujlak, Slovenský Meder, 1939 vic. oec. Beša, 1945 par. Beša oec. ~rakšou, vic. subst. Šamorín

Rakovický Cyril, SDB nar. 5.7.1919 v Krakovanoch-Strážach, ord. 29.6.1946; kap. Hr. Beňadik; m.p. 1950; kap. 1969 Hr. Beňadik, 197.. Palárikovo, 1975 Šurany, 1976 Pezinok; ... ; adm. Bzince pod Javorinou; + 21.10.1988
*Rakovský Jozef nar. 16.4.1909 v Chryzerovciach, ord. 25.2.1934; adm. (1971) Veľký Biel; + 5.7.1975

vic. coop. Radošovce, l~Tolič, 1936 Komjatice, 1937 Čachtice, vic. oec. Malé Leváre, 1938 Borský Svätý Jur, Prenčov, Jedl'ov8 Kostolany, 1941 vic. coop. Nemčiňanv, Tekovská Nová Ves, 1942 Chtelníca, 1~~44 Pezirtok, 1945 vic. subst. Zohor, 1946 Dvory nad Gitavou, 1948 vic. oec. Mužla.

Rakovský Vojtech Peter, OP nar. 23.6.1951 v Palárikove, ord. 4.11.1983; kap. 15.3.1990 Ba-Rača; far. 1.9.1990 Ba-Kalvária; študiá 1995 Rím
*Rakús Štefan Gracián nar. , ord. ;

nat. Kerestúr 10. Dec. 1904, crd. 28. Jun. 1929, ex O. F. M. (P. Gratianus) 30. Oct. 1942 susc. fincard.), capell. milit

Ralbovský František nar. 17.1.1918 v Kútoch, ord. 15.6.1941; kap. Banská Štiavnica; adm. 1945 tamtiež; m.p. 1947; kap. 1949 Palárikovo; adm. 1952 Prašice; dekan; + 28.12.1986
*Raška Augustín nar. , ord. ;

nat. ŠtramLerg 6. Jan. 1893, ord. 16. Maii 1915 , vic. coop. Prescl'any, Nové A'Icsto nad Váhom, 1921 '1'rnava-Svätý Mikuláš, 19?2 approb. prof. relig., 1930-37 dir. Praep. magistrarum "rrnava, I927 def. vinc. Trib., 1933. camer. S. S. ad hon., 1937 vicecancellarius et secr. Curiae ep. Trnava, 1.938 dir. (iymn. ep. Trnava, 1938 canonicus Capit. Colleg. Trnava, 1939 subst. insp. supr. schol., censor libr., 1947 cornmis. ep. schol. nation. et med. Distr. Trnava-civitas, vic. subst. TrnavaSvätý Mikuláš, munus vic. for. Trnava-civitas exse4uens

*Ravasz Štefan nar. , ord. ;

nat. Kunov 24. Dec. 1879, ord. 24. Juu. 1903, vic. coop. Dolná Krupá, 1905 Šoportia, 1906 VePké Ludince, 19I1 vic. oec. Bučany, Vel'ký Lapáš, 1913 Iiorné Šipice, 1919 Nemce (d. p. Krupina), 1928 vic. for. subst., 1933 vic. for. Distr. Levice, 1942 camer. S. S. ad hon

Rebek Ľubomír nar. 6.12.1982 v Zlatých Moravciach, ord. 1.7.2007; diakon 6.1.2006 Zlaté Moravce; štúdiá Rím; kap. 1.7.2007 Zlaté Moravce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Rédl Anton nar. 22.11.1908 v Čalove, ord. 8.5.1932; kap. Lekýr; 1933 Kolárovo, 1934 Salka, 1935 Dun. Streda; adm. 1936 Veľké Zlievce, 1939 Okoč; okr. dekan; + 13.2.1980
Redlich Marek, OFMConv ...; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2004
Regeš Ján nar. 26.9.1925 vo Forbasoch, ord. 12.6.1955; kap. (1971) Palárikovo
Regeš Tomáš, CSsR nar. 25.5.1977 v Kežmarku, ord. 17.6.2006; diakon 1.1.2006 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2006; v Banskobystrickej diecéze; kap. 2006 Staré Hory
Rehák Albert nar. 12.9.1928 v Smoliniskom, ord. 12.6.1955; kap. 1955 Šurany, 1985 Ba-sv. Martina, 1960 Sereď, 1963 Senec, 1964 Holíč; adm. 1968 Radošovce; far. 1999 tamtiež; výp. 1.7.2002 tamtiež; n.o. 2002 Pezinok; + 19.3.2004
*Rehák Ladislav nar. , ord. ;

nat. Somlinské 16. Apr. 1861, ord. 20. Jul. 1886, vic. coop. Mári.anosztra, 1887 Gbely, 1891 Radošovce, 1892 Iiolič, 1895 vic. oec. Petrova Ves, Kuklov, par. Kuklov, 1922 Ghely, 1927 assessor S. S. 'Tyrn. ad hon., 1943 rude don.

*Rehák Ladislav nar. 17.9.1902 v Smolinskom, ord.30.5.1926; far. (1971) Zlaté Moravce; dekan; č.kanonik; + 5.3.1975; pochovaný v Zlatých Moravciach

vic. coop.~TopoPčianky, Tekovská Nová Ves, 1927 Nlohovec, 1928 Šu.rany, 1929 vic. oec. Lót, 1930 par. Lót, 1934 Pudmerice, 1947 commis. ep. schol. nation. Distr. Modra, vic. for. Distr. Modra.

Reichel Imrich nar. 3.8.1902 v Hr.Beňadiku, ord. 3.11.1929; kap. Ga lanta, 1932 Gbely, 1934 Dvory n. Žit., 1936 Voderady; adm. 1937 tamtiež, 1940 Výčapy-Opatovce voj. duchovný; 1941; adm. 1945 Šenkvice, 1947 Jelšovce; n.o. 1974 Štúrovo; + 26.12.1979
Reimer Tibor, SDB, ThDr., PhD. nar. 14.1.1968 v Ba, ord. 13.7.1996; štúdiá 1996 Rím; kap. 1.8.1998 Ba-Trnávka; výp. 1.7.2004 Ba-Dúbravka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Remiš Ľudovít, CM nar. 29.9.1928 v Nitre, ord. 2.7.1972; kap. 1972 Kojetín; adm. 1974 Jeseník nad Odrou; 1978 invalidný dôchodca; 1979 m.p.; výp. 1991 Bošáca; n.o. 1994 Pezinok; + 11.10.2000
Repiský Ján, Mons. nar. 23.8.1930 v Podlužanoch, ord. 29.6.1958; kap. 1958 Galanta, 1959 Šamorín; archivár BÚ 1961 Trnava; bisk.tajomník 1966 tamtiež; asesor 1971; člen Diec.liturg.komisie; adm. 1973 Urmince; adm. 1985 Hlohovec; dekan do 1.9.2004; 1991 obhajca zväzku; far. 1999 tamtiež; Capellanus Sue Sanctitatis 2006
Repka Ján Romuald, OFM nar. 15.8.1917 v Kurime, ord. 11.6.1944; r.d.; m.p. 1950; kap. 1969 Trnava-kostol sv. Jakuba, 1974 Dvorníky nad Váhom, 1978 Malacky
Repko Pavol, ICLic. nar. 29.7.1954 v Dolovej Vsi, ord. 15.6.1986; ? 1986 Prešov; kap. 1.5.2003 Preseľany; adm. 15.12.2003 Modrý Kameň; obhajca zväzku 1.9.2006; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze; ??? v Trnavskej arcidiecéze???
Restály Michal nar. 30.3.1915 v Rohovciach, ord. 23.6.1940; kap. Bajna, 1941 Dvory n. Žit., 1943 Komárno, 1949 Tešedíkovo, 1957 Galanta; adm. 1958 Trstice; č. dekan 1975; + 22.4.1987
Revák Ján, SJ nar. 9.6.1954 v Orlovom, ord. 26.10.1986; 1986 m.p.; sp.kaplnky Sedemb.P.Márie 1990 Piešťany; výp. 1993 Trnava, m.p. 1.7.1996; výp. 15.1.2007 Piešťany-jezuiti
Révay Bruno Štefan, OFM nar. 24.5.1901 v Trstenej, ord. 1.7.1928; adm. 1950 Hont. Vrbica, 1958 Jatov; n.o. 1970 Kráľová
*Revay Jozef nar. , ord. ;

nat. Trstená 27. Jan. 1880, ord. 22. Jun. 1902, vic. coop. Dolná Krupá, Smolenice, 1905 Márianosztra, 1906 Mestečko, 1912 par. Idorné Zelenice, 1921 Drahovce, 1928 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1932 vic. oec. Čataj, 1938 Par. ibidem, 1945 rude don

Reves František n.o. Paríž, + 19.7.1997
*Révész František nar. , ord. ;

nat. Ebed 7. Apr. 1899, ord. 29. .Iun. 1923, vic. coop. Sakáloš, 1926 vic. suhst.. mox oec. ibidem, 1927 vic. subst., 1929 oec.., 1930 par. Pcred, 1938 par. Gigárd, 1942 ICDr.

Riecky Ján Mária, OFMCap nar. 2.2.1928 v Červenom Kameni, ord. 1.5.1962; 1962 m.p.; kap. 1968 Lučenec, 1969 Ba-sv.Martina, 1982 Šurany; a/f. 1984 Rastislavice, 1990 Holíč, 1991 Brodské, 1992 Kopčany; + 20.12.1998
*Ries Viliam kap. 1930 Veľké Kostoľany

nat. ŠPania Dolina 29. Maii 1904, ord. 29. Jun. 1930 vic. cooP. VePké Kostolany, vic. oec. Tep:á, 1938 Svätý Antol, 1941 Se~~echleby, 1942 valetud., 1944 excomrnunicatus, 1947 absolutus ah excom., 1946-48 incacr

*Richter Anton, Mons. nar. 13.6.1899 v Štóse, ord. 29.7.1922; adm. (1971) Pernek; apošt. protonotár; kanonik; dekan ; n.o. Pezinok; + 20.7.1975

e Dioec. Rosnav. I. Oct. 1934 susc., vic. subst. 'TopoTčan.y, 1937 camer. S. S. ad. hon., 16. Oct. 1939 incard., vic. oec. 'Topol'čany, mox par.: ibidem, 1940 vic. for. Ditsr. ToPoTčany, 1946 assistens dioec. A. C., 1947 protonot. apost. a. i.

Rindoš Jaroslav, SJ, SSLic. nar. 13.10.1964 v Lipanoch, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Košice-Dóm sv.Alžbety; redaktor vatikánskeho rozhlasu 1991 Vatikán; študent 1992 Rím; výp. 1996 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Riobó Alfonso, Dr.,
Opus Dei
nar. 12.10.1960 v Madride, ord. 10.6.1990; 1990 Madrid, duchovná správa mládeže 1990 Viedeň, duchovná správa 1996 Ba, pastoračná služba vysokoškolákom 1.11.1997 Ba-Nové mesto - do r.2000
*Ripper Štefan nar. , ord. ;

nat. Rád 9. Febr. 1885, ord. 25. Jun. 1911, vic. coop. Komjatice, 1920 Tallóš, 1921 Seldín, 1923 vic. oec. Prašice, 192~4 Čajkov, vic. coop. Chtelnica, Vráhle, 1925 Dolná Streda nad Váhom, 1926 vic. occ. Čúz, 1928 par. Čúz, 1943 Bajč

Riško Viliam, SDB nar. 17.8.1973 v Humennom, ord. 31.1.2002; výp. 1.9.2005 Ba-Pomocnice kresťanov; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Rock Augustín nar. 14.2.1904 v Nitrianskej Blatnici, ord. 19.6.1927; dekan; n.o. (1971) Topoľčany

ord. 18. Jun. 1927, vic. coop. Svätý Benedik, catech. in schol. civ. Trnava, 1928 vic. coop. Nové Mesto nad Váhom, 1930-35 Levice, 1932 approb. prof. relig. (1932-35 simul prof. relig. in Praep. magistr. et cur. Nosoc.), 1935 par. Rybník uad I~ironom, 1941 vic. for. subst. et insp. shcol. Distr. Starý Tekov, 1943 insp. schol. nation. Circ. Kremnica, 1947 commis. ep. pro Gymn. et Acad. mag. Levice et simul schol. nation. Distr. Lev:ce, 1947 par. Tekovská Nová Ves, cui mox renuntiatus; vic. oec. Rybník nad ~Ironom.

Rojka Ľuboš, SJ, Ing., PhLic. nar. ooo v Šali, ord. 31.8.1996; štúdia 1996 Rím; výp. 1998 Ba; štúdiá Boston (USA); výp. 2004 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Romaňák František, CSsR m.p. 1.10.1998
Rompf Matej Günther, SDB nar. 20.2.1943 v Ba, ord. 11.1.1985; m.p.; kap. 1990 Šaštín-Stráže, 1994 Ba-Petržalka; výp. 1996 Rožňava, 1.11.2005 Ba-Petržalka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Rozbora Jozef nar. 18.6.1925 v Borskom Mikuláši, ord. 21.6.1953; kap. 1953 Starý Tekov; 1953 ZVS; kap. 1955 Krušovce, 1957 Dvorníky nad Váhom, 1959 Hlohovec, 1962 Šoporňa; adm. 1963 Hrádok nad Váhom, 1969 Myslenice, 1980 Viničné; a/f. 1991 Brezová pod Bradlom; n.o. 1991 Plavecký Mikuláš, + 13.11.1998
*Rozim Jozef nar. 10.5.1876 v Zámostí, ord. 27.6.1899; kap. ..., Starý Tekov, 1900 Banská Štiavnica; gymn.prof. 1909 Skalica; riaditeľ gymnázia 6.11.1918 Skalica, 1.9.1919 Nitra; n.o. 1937 Ba; + 3.2.1953 v Ba

nat. .7.ámostie 10. Maii 1876, ord. 27. ,Iurr: 1899 , vic. coop. Idasvár, Starý `l'ekov, 1900 Banská Štiavnica, 1910 vic. oec. ibidern, prof. relig. Gymn. Skalica, 1918 dir. Gymn. Skalica, 1919 Nitra, 1937 rude d~n

Rožek Martin, SDB nar. 25.4.1975 v Martine, ord. 14.6.2003; prefekt bohoslovcov 15.6.2003 Ba-Dúbravka; výp. 1.7.2004 Ba-Petržalka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Ruc Marián nar. 10.12.1947 v Trnave, ord. 17.6.1972; kap. Šamorín, 1974 Kolárovo; adm. 1975 Výčapy-Opatovce
Rúčka (Leo) Peter, (OFM), ThDr.PaedDr. nar. 10.3.1955 v Ba, ord. 7.12.1980; m.p. 1980; výp. 1990 Ba; provinciálny minister 1992 Ba; 1999 Rím; výp. 1999 Ba; adm. 1.2.2000 Plavecký Mikuláš, 1.7.2006 Dlhá; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Rúčka Ľubomír nar. 11.11.1958 v Ba, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Nové Zámky, 1984 Malacky; 1985 ZVS; kap. 1985 Malacky, 1986 Galanta, 1988 Topoľčany; a/f. 1989 Brezová pod Bradlom, 1991 Voderady pri Trnave, 1994 Bzince pod Javorinou; + 1999
Rudroff Vojtech nar. 10.4.1875 v Lomnici, ord. ..19; far. 3.12.1908 Rača; +23.1.1942, pochovaný na cintoríne v Rači; do konca života zastával funkciu školského dekana; národovec - bojovník za Slovenskú samostatnosť, priekopník modernej pastorácie
*Rummel Rudolf nar. , ord. ;

nat. Bratislava 6. Febr. 1893, ord. 14. .lun. 1919, vic. coop. Nekyje, 19?1 Dunajská StrPda, Nové Zárnky, 1926 Dvorníky, 1927 Mestečko, 1928 Dc;lná Streda nad Váhorn, 1929 vic. oec., mox par. ibidem, 1930 par. Jagersck, vic. oec. Modrová (simul Stará Lehóta).

Rusina Anton, OFM sp.k. 4.8.1995 Ba; m.p. 1.8.1998
Rusnák Mikuláš, ThDr. z diec. Prešov; prelát; prof. CMBF (1948) Ba
Rusňák Jaroslav nar. 7.4.1937 v Banke, ord. 25.6.1961; adm. (1971) Dolný Oháj, Ba-Trnávka; + 1.3.1977
Rusňák Štefan nar. 15.2.1972 v Blatnom, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.1998 Zlaté Moravce, 1.7.1999 Skalica, 1.2.2001 Pezinok; adm. 1.7.2001 Kozárovce; dekan 15.10.2006 dekanát Levice; adm. 1.7.2007 Malacky; dekan 2.7.2007 dekanát Malacky; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Ruttkay Erich (BB) nar. 15.6.1974 v Bojniciach, ord. 19.6.1999; kap. 1999 Žarnovica, 2000 Pohronská Polhora, 2001 Brezno-Mazorníkovo; výp. 1.7.2003 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2004
Rybanský Juraj nar. 17.12.1949 vo Veľkých Ripňanoch, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Senica, 1974 Topoľčany; adm. 1978 Modrý Kameň; m.p. 1983; adm. 1984 Jaklovce; riaditeľ SKCH 1992 Ba; adm. 1994 Revúca; far. 1997 tamtiež; adm. 15.5.1997 Malženice; dekan 1.9.2004 dekanát Hlohovec; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Rybár Ján, OSchP, PhDr.
                (CC, ThDr.)???
nar. 1.2.1911 v Nových Zámkoch, ord. 26.6.1938; štúdium 1938 Štrasburg; prof. na gymnáziu 1940 Trenčín; m.p. 1950; kap. 1950 Marianka; adm. 1951 Marianka, 1968(69?) Štefanová, 1972(73) Zohor; n.o. 1991 Pezinok, Nitra-Kalvária; + 23.11.2004
Rydzewski Grzegorz, SAC kap. 1.7.2001 Hronský Beňadik; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2002
Rychlík Branislav nar. 8.9.1967 v Nitre, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Radošovce, 1991 Topoľčany, 1993 Trnava-sv. Mikuláša; adm. 1.7.1995 Čajkov; sudca metropolitného súdu 1.9.2001; adm. 1.7.2005 Radošovce; far. 1.7.2007 Sokolovce; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
*Ryšavý Ladislav Anton nar. 9.7.1918 v Trnave, ord. 7.7.1942; adm. (1971) Čáry; asesor; + 26.9.1973

ord. 14. Jun. 1942, vic. coon. Vrbové, 1943 Gajary, 1944 Tekovská Nová Ves. 1~45 C:fer, 1946 Bratis'ava-Svätá Trojica.

*Ryšavý Michal nar. 29.6.1903 v Trnave, ord. 30.5.1926; kanonik; asesor; n.o. (1971) Čáry, Pezinok; + 30.11.1976

v=c. ceop. 'I'esáry nad Žitavou, 1937 Dolný Ďúrad, 1928 Šal'a, 1~)30 vic. oec. ibidem, prof. relig. Gymn. Trnava, 1938 Bratislava, 1947 corrrrnis. ep. pro Gymn. Malacky, 1948 censor libr.