od r.1919/22     T-Z

Meno, (Rehoľa), Titul ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Takács Jozef nar. 3.9.1919 v Kleňanoch, ord. 23.6.1946; kap. Bojná, 1947 Mestečko (Leopoldov), 1948 V.Kostoľany, 1949 Kolárovo; adm. 1951 V.Cetín, 1954 H.Turovce, 1957 Beša, V. Čalomija, 1969 Dolné Semerovce
*Takács Pavol nar. 6.5.1904 vo Veľkých Úľanoch, ord. 1.11.1929; far. (1971) Sládkovičovo; dekan; n.o. Székesfehervár; + 17.5.1976

ex Adm. Ap. Užhorod. ad exper. 1. Sept. 1931 susc., vic. coop. Komárno, 1932 vic. oec. Štefultov, 20. Jan. 1938 incard.. 1938 vic. oec. Setic, 1939 par. Setich, 1942 Diosek, 1945 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. (ialanta, 1947 relev. a mun. insp. schol.

Takáč Ferdiš, SJ nar. 27.6.1920 v Chorvátskom Grobe, ord. 23.1.1955;  m.p.1955, redaktor Kat. novín 1968 Ba; duchovný u sestier 1970 Slatinka, 1988 Báč; výp. 1992 Piešťany; n.o. 1.7.2006 Ivanka pri Dunaji; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tamaškovič Štefan nar. 14.3.1915 v N.Zámkoch, ord. 23.6.1940; kap. Krakovany, 1941 Gbely, 1942 Sereď; ZVS 1944 Rača; kap. 1946 Vráble, 1948 Tvrdošovce; adm. 1949 Hrádok, 1952 Ivanka; n.o. Ivanka; + 6.8.1979
Tasáry Tibor nar. 10.11.1956 v Nitre, ord. 14.6.1997; kap 15.6.1997 Topoľčianky, 1.7.1998 Vrbové; adm. 15.6.1999 Dolné Plachtince, 1.4.2003 Blesovce, 1.7.2006 Unín; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tassári Elemír nar. 8.6.1950 v Nitre, ord. 10.6.1979; kap. 1979 Ba-Podunajské Biskupice, 1981 Ba-sv. Martina, 1983 Ba-Nové mesto; adm. 1984 Mojzesovo, 1990 Borský Svätý Jur, 1999 Chtelnica, 15.7.2004 Melek; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Tassari Gabriel nar. 20.7.1955 v Pani, ord. 14.6.1981; kap. 1981 Pezinok, 1983 Malacky, 1984 Ba-sv. Alžbety, 1987 Podunajské Biskupice; adm. 1990 Rohov, 15.7.2003 Velčice; invalidný dôchodok 1.7.2004; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tassári Július nar. 10.12.1948 v Nitre, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Levice; adm. 1977 Santovka, 1981 Ivanka pri Dunaji, 15.7.2000 Lúčnica nad Žitavou, 1.7.2006 Blesovce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Tavel Egýd Peter, OP, Ing. nar. 7.9.1966 v Trebišove, ord. 6.7.1996; výp. 1996 Košice, 1.2.1999 Dunajská Lužná; uvoľnený z arciediecézy 1.10.2004
Tekel Teodor Jozef, OFM nar. 26.1.1902 v Ľuboticiach, ord. 17.8.1924; n.o. Trnava; + 14.7.1975
*Tenk Jozef nar. , ord. ;

nat. Budapest 28. Febr. 1914, ord. 29. Jun. 1937, vic. coop. Vráble, Poduna.jské Biskupice, 1940 Suchá nad Parnou, 1941 Tesáry nad Gitavou, 1942 vic. oec. Vel'ká Lehota, 1946 par. Oros, 1947 de~ens in fiungaria.

Tencer Dávid, OFMCap nar. 18.5.1963 v Novej Bani, ord. 17.6.1986; ceremoniár BÚ 1986 Banská Bystrica; 1986 ZVS; kap. 1988 Zvolen; a/f. 1989 Sklené Teplice, 1989 Podkonice; štúdiá 1992 Rím; a/f. 1994 Holíč
Teplan František, SDB nar. 23.2.1917, ord. 6.1.1945; kap. 1945 Ba-Najsv.Troj.; v Banskobystrickej diecéze 1951
Tešovič Jakub nar. 27.3.1901 v Igrame, ord. 1.11.1925; kap. Prašice, 1926 Topoľčany, 1926 Prašice, 1928 Nemčiňany, 1929 Jacovce; adm. Závada, 1934 Prenčov, 1938 V. Lehota, 1942 Tesáre n.Žit., Tek.N.Ves, zdravotná dovolenka 1944; adm. 1945 Fedýmeš; n.o. Čataj
Thurzo Vladimír, Ing., ThDr., PhD. nar. 15.7.1965 v , ord. 5.7.1996; štúdiá 1996 Rím; kap. 1.10.2000 Malacky, 1.7.2001 Lehnice; adm. 2001 tamtiež; kap. 1.2.2002 Ba-Vrakuňa; prodekan CMBF 2002 Ba; sp.k.&nemocnice 1.7.2003 Ba-milosrdní bratia; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tihanyi František nar. 2.9.1920 v Častej, ord. 13.6.1943; kap. 1943 Krátke Kesy (Marcelová), 1945 Budmerice, 1946 Jacovce, 1947 Pezinok, 1949 Želiezovce; far. 1949(50) Hrachovište; adm. 1951(52) Hroboňovo (Dolný Štál), 1953(54) Nové Košariská, 1959 Baka, 1964 Blahová, 1966 Ba-Čuňovo; n.o. 1980; adm. 1992 Kostolné Kračany; n.o. 1.8.1995 Štúrovo; výp. 1.3.1996 Štúrovo, Kamenica nad Hronom, Chľaba; + 13.6.2004
Tikl Leonard nar. 11.5.1902 v BA-Dúbravke, ord. 8.12.1932; n.o. Dúbravka
Timár Imrich nar. 21.10.1920 v Ip.Predmostí, ord. 23.6.1946; adm. Vinica; kap. 1948 Smolenice, 1949 Prašice; adm. 1950 Úľany n.Ipľ., Veľká Paka, Lehnice, Beša, 1953 Králov Brod, 1957 Farná; m.p.; adm. 1967 Chľaba, 1970 H.Túrovce, 1973 Želiezovce; ... ; n.o. Pezinok; + 8.8.1986
Timko Jozef, OFMCap, Ing., ThLic. nar. 22.7.1958 v Prešove, ord. 2.8.1993; výp. 1.9.2002 Ba-kapucíni; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006
Timko Štefan, SDB adm. (1948) Ba-Trnávka
Tkáč Félix Ján, OFMCap, ThLic. nar. 10.8.1958 v Ba, ord. 15.8.1996; výp. 1996 Ba; štúdia 1996 Rím; výp. 1.3.1999 Ba, 1.8.2006 Pezinok; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tkáč Ondrej Lazar, OFMCap nar. 5.11.1960 v Ba, ord. 18.5.1994; výp. 1994 Ba; kap. 1995 Holíč; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1996; direktor klerikov 1.9.1999 Ba; uvoľnený na štúdiá 1.9.2001; výp. 1.11.2003 Pezinok, 1.8.2006 Ba-Rača; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tkáčik Zdenko nar. 14.6.1977 v Čadci, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Ba-Dúbravka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tokarczyk Marek, ThLic. nar. 14.4.1965 v Piwnicznej (Poľsko), ord. 22.6.1991 v reholi OFMConv; r.d. 1991 Kraków; výp. 1994 Ba; kap. 15.8.1995 Ba, adm. 1996 Ba-Karlova Ves, 15.9.2001 Veľké Ripňany; uvoľnený z rehole - inkardinovaný do arcidiecézy 1.12.2002; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Toman Augustín nar. 3.8.1913 v Jacovciach, ord. 29.6.1937; kap. Tek.N.Ves, 1938 V.Kostoľany, Tek.N.Ves, Bojná, 1939 Budmerice; adm. 1940 M. a V. Leváre, 1941 Plav. Peter, 1953 Pernek, 1956 Banský Studenec; kap. 1957 Bojková, 1960 Šoporňa; m.p. 1961 Jacovce; ... ; + 10.9.1988
Tomasek Ladislav nar. 16.4.1950 v Nových Zámkoch, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Dunajská Streda; ZVS; kap. 1975 Tvrdošovce; adm. 1976 Tekovské Lužany, 1987 Trstice; far. 15.10.1996 Sládkovičovo; adm. 1.8.2000 Vojka nad Dunajom; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tomaško Václav Cyril, OFMCap nar. 16.3.1930 v Nižnom Slavkove, ord. 23.6.1973; kap. 1973 Vsetín; far. 1976 Kelč; výp. 1991 Ba, 1992 Žilina; n.o. 2001 Pezinok, 2004 Bratislava, Beckov
Tomaškovič Ján, CSsR nar. 4.1.1924 v Abrahamovciach, ord. 20.11.1949; duchovný 1949 Obožište; 1950 m.p.; far. 1968 Žakovce, 1972 Spišská Sobota, 1974 Brutovce, 1978 Rudňany; n.o. 1991 Uľanka; výp. 1993 Staré Hory; duchovný u sestier 1998 Rohov; výp. 1999 ; výp. 1.8.2003 Ba-milosrdní bratia; uvoľnený z pastorácie 31.12.2006; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tomaškovič Štefan kap. 1944-1946 Rača
Tomašovič Dionýz František, OFM nar. 25.3.1911 v Hlohovci, ord. 29.6.1937; katechéta 1937 Kremnica; gvardián 1941 Trnava; m.p. 1950; duchovný v charite 1954 Dudince, 1955 Dolný Smokovec; n.o. 1956 Hlohovec; + 9.11.2004
Tomašovič Michal nar. 9.9.1919 v Bíňovciach, ord. 22.6.1947; kap. 1947 Okoč, Dunajská Streda, 1948 Šamorín, 1949 Gajary, Veľké Zálužie, adm. 1950 Borovce; m.p. 1952; duchovný v CHD 1961 Kostolná-Zárečie; kap. 1963 Nové Zámky; adm. 1963 Blahová, 1964 Radošovce, 1967 Dolný Pial, 1969 Hrádok; n.o. 1992, 1993 Trstín; + 24.5.1999
Tomčányi Viktor ord. 1997; adm. Trnavá Hora; inkardinovaný z banskobystrickej diecézy; adm. 1.7.2007 Nový Tekov; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Tomek Pavol, ThDr., Ing., PhD. nar. 30.4.1955 v Trenčíne, ord. 30.12.1985 v reholi CSsR; m.p.; výp. 1990 Nitrianska Blatnica; far. 1990 Uľanka; kap. 1991 Staré Hory; prefekt študentov 1992 Ba; štúdiá 1992 Krakov; sp.k. 1993 Podolínec; výp.1993 Ba; kap. 1994 Prievidza, 1995 Zvolen; far. 1995 Sklené Teplice; duchovný u sestier 1998 Vrícko; štúdiá 1999 Olomouc; m.p. 2000; výp. 2001 Ba-Nové Mesto; kap. 1.7.2004 Malacky; indult na opustenie rehole; inkardinovaný do arcidiecézy 6.8.2005; výp. 6.8.2007 Smolenice
Tomša Peter, OFMCap nar. 28.3.1973 v Ba, ord. 30.6.2001; nemocničný kaplán 2001 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 2002; výp. 1.3.2005 Pezinok; sp.k. 1.9.2005 tamtiež; výp. 1.8.2006 Ba-Rača & duch.správca nemocnice na Heydukovej; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tondra František, Mons., Prof., ThDr. (SP) nar. 4.6.1936 v Spišských Vlachoch, ord. 1.7.1962, cons. 9.9.1989; kap. 1962 Levoča; adm. 1963 Hnilec, 1969 Zázrivá; 1978 ThDr.; asistent CMBF 1978 Ba; adm. 1983 Tvrdošín, 1987 Levoča; 1989 dekan; diecézny biskup 26.7.1989 Spišská Kapitula; 1997 Profesor; predseda KBS 31.8.2000
*Tonhaiser Michal nar. , ord. ;

nat. Levice 7. Maii 1873, ord. 12. Jun. 1897, vic. coop. DrégelyPalánk, 1898 Rimóc, 1899 Kemence, 1904 vic. oec. imel', 1905 par. Imet, 1917 'I'ekovské sarluhy, 1935 assessor S. S. Tyrn. ad hon.

Torma František nar. 5.10.1899 vo Svodíne, ord. 29.6.1925; kap. Prašice, Ban.Štiavnica; adm. 1928 Ban.Hodruša, 1932 Bušince; far. 1933 tamtiež; okr.dekan; n.o. 1975 Bušince
Török Marek Marcel, OFMCap, ThDr. nar. 5.12.1967 v Ba, ord. 5.12.1992; výp 1993 Ba, 1994 Pezinok, 1.9.2000 Ba-kapucíni, 1.8.2006 Pezinok-kapuc.; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tóth Aldemar, OSB nar. 28.8.1921 v Diakovciach, ord. 23.6.1946; kap. 1948 Komárno; adm. 1949 Vrícko; m.p. 1950 Diakovce
*Tóth Alojz nar. 19.11.1892 v Selciach, ord. 17.6.1917; asesor; n.o. Dlhá nad Váhom

vic. coop. Perbete, 1918 vic. oec. tIorný Síleš, 1921 Dlhá nad Váhom, 1937 Želovce, 1940 sine offic:io, 1943 vic. adiutor Bart, 1945 vic. oec., mox par. Bart.

Tóth Dominik, Mons. nar. 3.8.1925 v Kostolnom Seku, ord. 12.6.1949, cons. 16.4.1990; kap. 1949 Komárno; ceremoniár BÚ 1952 Trnava; adm. 1964 Plavecký Peter, 1968 Levice, 1970 Dunajská Lužná; m.p. 1973; kap. 1977 Vráble; adm. 1981 Dolný Pial; gen. vikár 15.12.1989 Trnava; titulárny biskup ubabský 17.3.1990 - pomocný biskup Trnava; 2000 konzultor; predseda arcidiecéznej ekonomickej rady 28.1.2002; n.o. 2.4.2004; ukončenie služby gen.vikára 15.5.2004; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Tóth František Jozef, SDB, Ing. nar. 16.4.1952 vo Veľkom Bieli, ord. 5.2.1988; m.p. 1988; kap. 1990 Ba-Petržalka, 1991 Veľký Biel; misie; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Tóth Ignác nar. , ord. ;

nat. Eszergom 7. Jan. 1883, ord. 26. Jun. 1906, vic. coop. Rimóc, 1908 Šamprín, Šahy, 1909 vic. oec.. Kajal, 1910 Szob, hIorné Túrovce, 1943 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Drégely, 1945 degens in iiungaria.

Tóth Jozef, SDB nar. 3.2.1920 v Kráľovej pri Senci, ord. 29.6.1948; kap. 1948 Trnava-Kopánka; m.p. 1950; kap. 1966 Vráble; adm. 1970 Borský Mikuláš, 1979 Dlhá; far. 1999 tamtiež; n.o. 14.7.2004; výp. 1.9.2004 tamtiež; adm. 15.11.2004 tamtiež; n.o. 1.7.2006; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tóth Július Aquilin, OFM nar. 7.4.1919 v Bratislave, ord. 20.6.1943; r.d.; m.p. 1950; kap. 1951 Dvory n.Žit., 1952 Vráble; adm. 1953 Mužla; m.p. 1955; kap. 1958 Šahy, 1960 Blesovce, 1963 Dun.Streda; adm. 1965 Farná, 1968 Báč, 1970 Kameničná, 1974 Dol. Peter
*Tóth Karol nar. , ord. ;

nat. Nógrádmarcal l. Jul. 1919, ord. 18. Dec. 1943, studiis theol. vacans Budapest, 1944 catech. et aux. praestans Keszegfalva.

Tóth Ladislav, SDB nar. 5.3.1951 v Galante, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Galanta, 1975 Komárno; adm. 1975 Hrkovce, 1977 Bušince, 1978 Sečianky, 1978 (?Obid,) Svodín; dekan 1989; farár v službe rehole 1991 Budapešť; adm. 1991 Ba-Petržalka; far. 1992 Tomášov, šk.dekan 1995 dekanát Ba-vidiek A, inšpektor pre katech.činnosť maďarských farností na celom Slovensku; člen arcidiec.katechetickej komisie 10.9.1996; far. 15.7.2000 Dunajská Streda; dekan 1.9.2000 dekanát Dunajská Streda; far. 1.1.2001 Boldog; poverený starostlivosťou o katechétov 18.1.2001 dekanát Senec; far. 15.8.2002 Dvory nad Žitavou; adm. 15.7.2004 Okoč; šk.inšpektor 10.3.2005; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Tóth Štefan kap. 1919-1921 Ba-Rača
Tóth Štefan Zoltán nar. 1.5.1905 v Kosihách n.Ipľom, ord. 1.8.1928; kap. Radošovce, 1929 Holice, 1930 Gbely, 1932 Piešťany, 1933 Príbeta; adm. 1935 Obid; far 1936 tamtiež; bisk.šk.komisár 1948 dištr.Štúrovo; dekan obv. Štúrovo 1948; n.o. 1978 Obid
Travenec Boris, Mons., ThDr. nar. 31.3.1921 v Nitre, ord. 31.3.1945; kap. 1945 Ba-Nové mesto, 1946 Borský sv. Mikuláš, 1947 Nové Mesto nad Váhom, 1948 Ba-sv.Martina, 1950 Šurany, 1951 Sereď; m.p. 1951; kap. 1956 Trnava-sv.Mikuláša, 1960 Zlaté Moravce; adm. 1962 Štiavnické Bane, 1970 Myjava; cirk.sudca 1991; šk.dekan 1995 dekanát Senica B; n.o. 1.7.1996 Ba-Dúbravka; výp. 1.7.2002 tamtiež; n.o. 1.7.2006; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Trebatický Ernest nar. , ord. ;

nat. Čachtice 5. Sept. 1885, ord. 27. Jun. 1909, vic. coop. Urmín, 1912 Preserany, 1914 par. Prašice, 1923 PreseTany, vic. for. subst. ct ínsp. sehol. elem. Distr. PreseTany, 1931 vic. for. eiusd. distr., 1944 relev. a mun. vic. for., 1946 rude don.

*Troll Jozef nar. , ord. ;

nat. FeŕsBgalla 1. .lun. t912, ord. 19. Jun. 1938, vic. coop. Nyergesújfalu, 1939 Senec, 1940 Balassagyarmat, 1941 vic. oec., 1942 par. Sečianky, 1945 degens in fiungaria.

Trubač Branislav nar. 10.3.1970 v Ba, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Jacovce, 1.7.1997 Vrbové; adm. 1.7.1998 Pukanec, 15.11.2001 Báb; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Truc František, Mons. nar. 16.9.1921 v Kuchyni, ord. 22.6.1947; kap. 1947 Štúrovo, 1949 Kolárovo, Senec; ceremoniár BÚ 1951 Trnava; archivár 1954 tamtiež; adm. 1961 Merašice, 1963 Malženice; + 9.4.1997
Tuma Viliam nar. 6.8.1960 v Senici, ord. 31.10.1992; kap. 1992 Topoľčany, 1993 Ba-Nové mesto; adm. 1.9.1996 Jasová, 1.7.2005 Studienka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Tupý Branko, PhD., PhDr., PaedDr. ord. 2003; výp. 1.2.2004 Komunita Kráľovnej pokoja; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Turanský Štefan, SDB, ThDr. nar. 11.9.1956 v Selenči, ord. 27.7.1985; vychovávateľ 1986 Rím; vicemagister 1990 Poprad-Veľká; kap. 1991 Žilina; moderátor 1995 tamtiež; predstavený seminára 1.8.2002 Ba-Dúbravka; provinciál 1.9.2005 Ba-Pomocnice kresťanov; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Turányi Mikuláš nar. 7.2.1941 v Ba, ord. 1.6.1965; kap. 1965 Dunajská Streda, 1967 Šahy; ceremoniár BÚ 1969 Trnava; archivár BÚ  1971 tamtiež; notár cirk.súdu; bisk.notár 1972 diecéza Hradec Králové; tajomník 1973 BÚ Trnava; asesor; tajomník ABÚ 1978 tamtiež; adm. 1990 Veľké Úľany
*Turaz Anton nar. , ord. ;

nat. Lozorno 3. Maii 1891, ord. 16. Maii. 1915, vic. coop. Mestečko, 1917 Krakovany, 1922 par. Bučany, 1923 Bohunice, 1934 ~ajkov.

Turček Štefan nar. 19.9.1931 v Novej Vsi nad Žitavou, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Trnava-sv.Mikuláša, 1961 Komjatice, 1963 Šurany, 1963 Krakovany; adm. 1966 Bzince pod Javorinou, 1966 Záhorská Ves, 1968 Krškany pri Leviciach, 19.3.1970 Tesárske Mlyňany; čestný dekan 1973; far. 1999 tamtiež; n.o. 15.9.2005 Nitra; + 5.7.2007 tamtiež, pochovaný v Novej Vsi nad Žitavou
Turčina Ján nar. 18.7.1938 v Stupave, ord. 26.6.1961; kap. Skalica; ZVS 1962; kap. 1964 Šurany, 1966 Komjatice, 1968 Topoľčany, 1969 Senica; adm. 1970 Malé Hoste; + 20.8.1980
Turňa Marián, OFMCap nar. 8.9.1972 v Brezne, ord. 30.6.2001; výp. 1.9.2001 Ba-kapucíni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.1.2002; sp.k. Žilina
*Túry Ľudovít nar. , ord. ;

nat. 5ahy 14. Jun. 1914, ord. 29. Jun. 1937, vic. coop. Dvory nad Žitavou, 1940 approb. prof. relig., 1941 prof. relig. Gymn. Levice, 1945 vic. coop. Levice, 1946 degens in Idungaria.

*Turza Ján nar. , ord. ;

nat. Obyce 25. Mart. 1911, ord. 29. Jun. 1937; vic. coop. Opatovce nad Gitavou, Borský Svätý Mikuláš, 1939 vic. oec. Sološmca, 1948 vic: coop. Modra.

*Tvrdý Arpád nar. , ord. ;

nat. Veiká Bytča 15. Nov. 1881, ord. 19. Jun. 1904 e~ Adioec. Coloc. 1920 susc., vic. oec. Myjava, 1923 par. i.bidem, 1934 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Myjava, 1937 par. Švajnsbach, 1.947 valetud. Podunajské Biskupice.

Tvrdý Ján z diec. Ban.B.; dekan; n.o.; zast.vikár (1948) Švajnbach
Tvrdý Ľuboš nar. 23.2.1982 v Piešťanoch, ord. 1.7.2007; diakon 1.9.2006 Šulekovo; štúdiá Rím; kap. 1.7.2007 Horné Zelenice
*Udvardy František nar. , ord. ;

nat. Rábakecäl 13. Dec. 1892, ord. 21. Maii 1916, vic. coop. Dvory nad ~itavou, ~urany, 1922 Stupava, 1925 Šúrovce, 1927 vic. oec. Plavecký Svätý Mikuláš, par. I4okovce, 1933 v:c. for. subst. et. insp. schol. elem. Distr. Bátovce, 1933 vic. for. eiusd. distr., 1940 par: PresePany (d. p. Krupina), 1942 vic. for. et simul insp. schol. elem. Distr. Kemence, 1945 vic. for. Distr. Šahy, 1948 vic. for. et commis. ep. schol. nation. Distr. Dernandice.

Uher Rudolf, SJ nar. 17.11.1968 v Piešťanoch, ord. 29.7.1995; výp. 1995 Košice; štúdiá 1997 Rím; kap. 2000 Ban Bystrica-Radvaň; výp. 1.9.2006 Piešťany-jezuiti, 1.8.2007 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Uherčík Michal nar. 19.9.1900 v Báhoni, ord. 29.6.1925; kap. Palárikovo, 1926 Radošovce, 1927 Dvory n.Žit., Suchá n.P., 1928 Veľké Kostoľany, 1930 Šoporňa, 1931 Prašice, 1932 Borský Mikuláš; adm. Dojč, 1934 Sološnica, 1939 Opoj; far. 1940 tamtiež; (...) ; n.o. Plumlov; + 21.3.1987
Uhlár Jozef kap. 1926-1927 Veľké Kostoľany
*Uhlár Viliam nar. , ord. ;

nat. Vištuk 19. Maii 1885, ord. 24. Febr. 1.910, vic. coop. Nádaš, 1913 Boleráz, 1916 Suchá nad Parnou. vic. adiutor .1ásová, cur. castr., 1917 par. Rožindol.

Uhrin Jozef; ThDr. nar. 25.8.1913 v Dolných Krškanoch, ord. 24.10.1937; kap. Brezno; prebendát Sídelnej kapituly 1939 Banská Bystrica; far. 1942; supl. prof. na Vysokej škole bohosl. 1945 Banská Bystrica; ThDr. 1950; šk.dekan 1951; sudca tribunálu III. inšt. 1954 Olomouc; docent CMBF 1958 Ba; sp.k. sv.Ladislava; arcidekan banskobystrický 1966; adm.1968 Lapáš pri Nitre; profesor CMBF 1970 Ba; prodekan CMBF 1972-6; sp.k. sv.Ladislava; č. kanonik banskobystrický 1973; šéfredaktor Duchovného Pastiera 1967; vedúci dogmaticko-morálnej katedry CMBF 1977  Ba; dekan 1978 CMBF
Unger Imrich Augustín, OFM nar. 19.1.1910 v Budapešti, ord. 25.2.1934; katechéta 1934 Trnava, 1935 Prešov, Nižná Šebastová, 1937 Ba; kap. 1940 Nižná Šebastová; vojenský duchovný 1942; katechéta 1944 Prešov; kap. 1945(46) Košice; predstavený kláštora 1946 Bardejov; katechéta 1949 Pruské, Nové Zámky; m.p. 1950; adm. 1966 Nový Tekov; kap. 1970 Nové Zámky; adm. 1971 Blahová, 1977 Tešedíkovo; r.d.-výp. 1990 Nové Zámky
Urbán Andrej nar. 27.11.1924 v Čechynciach(Nitranoch), ord. 12.6.1949; kap. 1949 Vráble, 1951 Šaľa, 1955 Nové Zámky, 1960 Štúrovo; adm. 1962 Ladice; 1990 cirkevný sudca;
+ 26.5.1999
Urbán Ferenc (František) nar. 19.1.1935 v Pôtri-Slatinke, ord. 24.9.1994; kap. 1994 Komárno, 15.6.1995 Šahy; adm. 1.7.1996 Plášťovce, 3.7.2000 Ipeľské Úľany; inv.dôchodok 25.5.2001 Nenince; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Urban Jozef nar. 24.8.1935 v Opatovskej Novej Vsi, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Lučenec, 1964 Rožňava, 1964 Divín, 1966 Hodejov; adm. 1968 Čoltovo, 1969 Petrovce, 1971 Dubovec, 1975 Vrbovka, 1977 Želovce, 15.9.1997 Hrkovce, 5.5.2003 Ipeľské Predmostie; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Urban Štefan, SDB, Ing. nar. 27.9.1945 v Bzovíku, ord. 25.4.1973; far. 1990 Žilina; výp. 1994 Ba-Miletičova; far. 1997 Ba-Tehelné pole (Pomocnice kresťanov); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.1999; misie 1.9.1999 Ukrajina
Urbančok Milan, SDB, Ing. nar. ooo 1964 vo Veľkých Úľanoch, ord. 23.5.1992; ekonóm gymnázia 1992 Šaštín; výp. 1993 Rožňava; kap. 1.8.1998 Ba-Pomocnice kresťanov; výp. 1.8.2006 Ba-Petržalka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Ürge Jozef nar. , ord. ;

nat. Vráble 5. Sept. 1889. ord: 16. Maii 1915, vi~. coop. Nádaš, cur. castr., 1918 vic. coop. Diosek, 1920 Nové Zámky, 1921 Zlaté Moravce, TopoPčanp, 1922 Mestečko, 1926 vic. oec. Boleráz, 1929 par. Boleráz, 1938 5al'a

Ürge Tomáš nar. 11.2.1962 v Ba, ord. 15.6.1986; kap. 1986 Dunajská Streda; 1986 ZVS; kap. 1988 Galanta; far. 1990 Kameničná, 1993 Kolárovo, šk.dekan 1995 dekanáty Komárno A,B; adm. 1.8.2000 Balog nad Ipľom; suspendovaný 10.9.2000
Urland Róbert, Mons., ICDr., Ing. nar. 26.10.1963 v Ba, ord. 4.7.1994; štúdiá 1994 Rím; v diplomatických službách Svätej Stolice 1999 Caracas, 2001 Vatikán
Urowidzki Robert, OSPPE nar. 7.6.1968 v Elblagu (Poľsko), ord. ; kap. 1996 Oporow, 1997 Trnava-Tulipán
Ušák Vít, SDB nar. 9.6.1923 v Radošovciach, ord. 1.7.1953; prof. 1953 Mirabello Monferrato (Tal.); m.p. 1962 Colle Don Bosco (Torino); kap.u sestier 1965 Arignano (Torino), 1966 Raccavione (Cuneo); kap. 1967 L’Aquila, 1968 Forli; prof. 1973 Rím, 1976 Genzano (Rím), špirituál; kap. 1977 Rím, katechéta; direktor saleziánskej komunity 1990 Hronský Beňadik,  m.p. 15.8.1997
Uváček Marian nar. 1.6.1970 v Smoleniciach, ord. 21.5.1994; kap. Levice, 1.7.1996 Ba-sv.Alžbety; adm. 1.7.1997 Lukáčovce; poverený starostlivosťou o katechétov 18.1.2001 dekanát Nitra; sudca metropolitného súdu 1.9.2001; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Václav Emil nar. 2.5.1966 v Šuranoch, ord. 15.6.1991; kap. 1991 Levice, 1993 Šahy, 1993 Malacky, 1994 Zlaté Moravce; adm. 1.7.1995 Hontianské Nemce, 1.7.2007 Čajkov; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Vacval Anton Mária, SDB nar. 30.5.1908 v Ostraticiach, ord. 7.7.1935; kap. 1935 Šaštín, 1939 Hronský Beňadik, 1941 Trnava-Kopánka, 1945 Michalovce; adm. 1949 Ba-Jarovce, 1952 Ardanovce, 1958 Dedinka; 1961 m.p.; duchovný v ÚSS 1962 Lipová; výp. 1987 Šurany; ...; n.o. Pezinok; +6.2.2000
Vadkerti Jozef, ThLic. nar. 9.6.1979 v Šuranoch, ord. 2.7.2005; diakon 2004 Dvory nad Žitavou; kap. 2.7.2005 Bátorove Kosihy, 15.11.2006 Ba-Dúbravka, 1.7.2007 Ba-Podunajské Biskupice; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vadovič Jozef nar. 14.4.1922 v Bolerázi, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Litoměřice; adm. 1958 Údlice, 1959 Klášterec nad Ohří, 1963 Kopčany, 1964 Hrušov, 1970 Šipice; far. 1990 Rykinčice; n.o. 1.7.2002; výp. 1.3.2003 Dudince
Vadrna Ján Chryzostom Marek, CCG nar. 12.5.1977 v Trnave, ord. 18.5.2002; CVS Zlaté Moravce; kap. 15.8.2002 Marianka, 15.2.2007 Pezinok; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vachan Daniel nar. 22.7.1979 v Smoleniciach, ord. 12.6.2004; kap. 12.6.2004 Topoľčany, 1.7.2005 Ba-Nové Mesto, 15.12.2005 Jacovce, 1.7.2007 Skalica; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Vachan Štefan nar. , ord. ;

nat. Bereksek 30. Jun. 1.906, ord. 29. Jun. 1930. vic. coop. Piešťany, 1932 5urany, 1936 vic. oec. Nevidzan5.

Vajda Igor, SJ nar. 16.3.1935 v Banskej Bystrici, ord. 23.11.1984; 1984 m.p.; kap. 1990 Banská Bystrica-Radvaň; výp. 1990 Ba; biskupský úrad 1994 Nitra; výp. 1994 Trnava; + 12.12.2001, pochovaný v Trnave
Vaľa Viliam František, CCG nar. 21.7.1928 v Malej Lodine, ord. 28.12.1950; kap. 1969 Marianka, 1971 Šurany; adm. 1975 Semerovo, 1990 Ba-sv.Alžbety, 1990 Marianka; generálny predstavený CCG 1991 Marianka; uvoľnený z funkcie správcu farnosti 1.9.2002 Marianka; n.o. 1.7.2006; generálny predstavený Viedeň; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Valábek Marián, SDB, ThLic. nar. 19.11.1950 v Galante, ord. 5.12.1982; 1982 m.p.; far. 1990 Dolná Súča, 1992 Dubnica nad Váhom, direktor salezianského domu 1993 Žilina; adm. 1.8.1999 Pomocnice kresťanov; výp. 1.7.2007 Šaštín; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Valach František nar. 12.8.1924 v Zl.Moravciach, ord. 20.6.1948; kap. Želiezovce, 1949 Tes.Mlyňany, 1950 Ba-N.Mesto, 1953 Krakovany; adm. 1955 Brestovany; obv. a okr. dekan; + 20.11.1987
Valach Michal nar. 17.11.1891 v Psiaroch, ord. 1917; kap. Tesáry nad Žitavou; adm. 1918 Nevidzany; kap. 1919 Dvorníky, Topoľčany; far. 1927 Zohor, 1933 Tekovské Nemce; n.o. 1.5.1958 Čaradice; + 17.9.1968 tamtiež
Valach Pavol Andrej, OFM nar. 16.8.1967 v Košiciach, ord. 19.9.1998; výp. 1998 Trstená, 1.9.2001 Hlohovec, 1.9.2004 Trnava, 1.8.2006 Ba-frant., 1.8.2007 Trnava
Valach Ondrej nar. 24.3.1948 vo Vrábľoch, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Šahy; ZVS; kap. 1976 Ba-Nové mesto, 1979 Starý Tekov, 1981 Zlaté Moravce; adm. 1981 Nemčiňany, šk.dekan 1995 dekanát Nitra B; far. 1.7.1999 Ba-Vrakuňa; šk.dekan 27.8.1999 dekanát Bratislava; far. 1.7.2000 Krušovce; šk.dekan 1.11.2000 dekanát Topoľčany; far. 1.7.2005 Vinodol; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Valašík Marián, SJ nar. 24.5.1961 v Čadci, ord. 28.6.1992; kap. 1992 Nitra, 1994 Košice, 1996 Banská Bystrica; správca kaplnky 1.8.1998 Piešťany; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.10.2002; výp. 1.8.2003 Ivanka pri Dunaji, 15.5.2005 Trnava
Válek Ondrej nar. 31.10.1945 v Ba, ord. 23.6.1968; kap. Zlaté Moravce, 1969 Tvrdošovce, 1971 Šaštín, 1972 Štúrovo, 1972 Šurany; adm. 1973 Kolta, 1983 Jasová, 1988 Marianka, 1990 Lukáčovce; far. 1992 Jedľové Kostoľany, 1.7.1995 Modrý Kameň; dekan 1.12.1999 dekanát Veľ.Krtíš; + 5.9.2001
Valent Peter nar. 22.10.1959 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Skalica; 1985 ZVS; kap. 1987 Topoľčany; adm. 1989 Nadlice; far. 1994 Voderady; adm. 1.7.2006 Mojmírovce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Vaľko Jozef nar. 21.11.1980 v Košiciach, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Leopoldov, 1.11.2006 Preseľany, 15.7.2007 Topoľčany; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Valo Bartolomej nar. 10.9.1911(19.9) v Krakovanoch(Strážoch), ord. 26.6.1938(20.6.); kap. 1938 Pobedim, 1938 Suchá nad Parnou, 1940 Krušovce, 1942 Nemčiňany, 1945 Čermany; adm. 1945 Čataj, 1946 Čermany; šk.dekan1951; okr.dekan; adm.1958 Trstín, 1983 Hradište pod Vrátnom; n.o. 1993 tamtiež; + 21.11.1997
Valúšek Juraj nar. 17.1.1983 v Skalici, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Hlohovec
Vanák Ján z diec. Čanád; kap. (1948) Bzovík
Vanček Matúš Karol, OFMCap nar. 20.5.1927 vo Vinosadoch, ord. 15.5.1957(62?); 1962 m.p.; 1968 Šoporňa, 1969 Topoľčany, 1971 Ba-Najsvätejšej Trojice; adm. 1974 Brodské, 1975 Senica, 1977 Horné Orešany; n.o. 2000 Pezinok; + 25.3.2004
Vančo Gracián Peter, OFM nar. 12.8.1976 v Starej Ľubovni, ord. 3.1.2004; výp. 1.8.2004 Ba; sp.k. 1.10.2005 tamtiež; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2007
Vančo Kamil Anton, CCG nar. 24.5.1909 v Hlohovci, ord. 25.6.1939; far. 1943(48?) Sokolovce; 1952 m.p.; výp. Ba-Najsv.Trojica; n.o. Ba; +12.2.2000
Vančo Miroslav, ThDr., PhD. nar. 11.6.1968 v Trnave, ord. 3.7.1994; štúdia 1994 Rím; kap. 1.7.1998 Ba-Nové mesto; adm. 1.9.1998 Ba-Rača; výp. 22.3.2002 Dvorníky nad Váhom, 1.9.2002 Hlohovec
Vanda Károly (Karol) nar. 24.3.1956 vo Veľkej Čalomiji, ord. 15.6.1980; kap. 1980 Levice; adm. 1985 Sikenička, 1986 Salka; šk.dekan 1995 dekanát N.Zámky C; far. 1999 tamtiež; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Vandegehuchte Frank, MSC nar. 3.1.1960 v Belgicku, ord. 29.8.1993; štúdiá 1993 Salzburg; kap. 1994 Nitra-Klokočina; sp.k. Sv.kríža 1.7.2003 Ba-Podunajské Biskupice; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Vanek Imrich nar. , ord. ;

nat. ~urany (praed. Nový Svet) 8. Oct. 1899, ord. 9. Jul. 1922, vic. coop. fIlohovec, 1923 Krakovany, Suchá nad Parnou, 1924 Šahy, docens relig. in Gymn. Nové Zámky, 1926 approb. prof. relig.. 1940 ICDr., 1947 prof. relig. in (iymn. Zlaté Moravce.

Váni Emil, SJ, Ing., ThLic. nar. 21.12.1943 v Dolnej Porube, ord. 30.12.1979; 1979 m.p.; provinciálny predstavený 1991 Ba; výp. 1.7.1997 Piešťany, 1.3.2007 Ba-jezuiti, 1.11.2007 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vaňo Pavol nar. 9.7.1966 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Nová Baňa; far. 1992 Slov.Pravno, 1993 Kláštor pod Znievom, 1996 Hriňová, 1999 Kláštor pod Znievom, 2005 Prochoť; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 1.7.2006; adm. 1.7.2006 Nová Ves nad Žitavou; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Vaňura Ernest, OFM, ThDr. adm. (1948) Báč
Vaňuš Marek, SVD nar. , ord. ; výp. 1.8.2007 Ba-Petržalka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Váradi Jozef nar. , ord. ;

nat. Nitra 24. Apr. 1887, ord. ?3. Jun. 1910, vic. coop. Stupava, 1912 Pezinok, 1915 Ban. 5tiavnlca. cur. castr., 1918 vic. adiutor,Lót, 1919 vic. coop. Nové Zámky, 1920 Kamendín, 19?l vic. oec. Dolný Lopašov, vic. adiutor Gúta, 1922 vic.. coop. Svätý Benedik, Senica, 1923 par. Pukanec, in Novitiatu O. Praem. Jasov-Zámok, mox vic. oec. Pukanec, 1925 par. Idorné Žemberovce, 1932 Moravany nad Váhom, mox vic. oec. liorné Žemberovce, 1.937 par. ibidem, 1946 vic. oec. Vajka nad Žitavou.

*Várady Vojtech nar. , ord. ;

nat. Malé fiárovce ~0. Nov. 1884, ord. 24. .lun. 1907, vic.. coop. Kerf, 1909 Bajna, Sahy, 1910 vic.. oec. 5árovce, 1911 vic. coop. Mužla, 1912 par. Koš~í.ty, 1.934 VePký Cetín, 1944 rude don.

Varecha Štefan, CSsR nar. 10.3.1964 v Karvinej, ord. 9.5.1992; far. Špania Dolina; štúdiá 1993; výp. 1994 Ba, 1996 Podolínec, 2002 Drietoma, 15.8.2005 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Varga Anton nar. , ord. ;

nat. Bereksek 12. Jun. 1903, ord. 4. Jul. 1937, e Soc. Sal. 12. Aug..1941 susc., capell. milit., 12. Aug., 1944 incard.

*Varga Jozef st. nar. , ord. ;

nat. 'rata 24. Oct. 1877, ord. 25. Jun. 1904, vic. coop. Perbete, 1906 Šamorín, tlédervár, 1908 vic.. oec. Alsóvámos, Dómós, 1909 vic. Goop. Komárno, 1910 vic. adiutor Neded, vic. oec. Farkašd, i911 Eperješ, Král'ov Brod, 1914 par. Fkel, 1917 Imel'.

Varga Jozef nar. 23.9.1915 v Dolných Otrokovciach, ord. 7.6.1942; kap. Žitavany; Bor.Mikuláš, 1945 Nemčiňany, 1946 Ba-N.Mesto, 1947 Nové Mesto n.Váh, Ba-N.Mesto, 1949 Bratislava-dóm; adm. 1952 D.Streda, 1957 Pezinok, 1959 Stupava; dekan 1969; + 29.1.1986, pochovaný v Stupave
Varga Ľubomír nar. 17.2.1966 v Ostrave, ord. 1.11.1991; kap. 1992 Jacovce, 1992 Sereď, 1.9.1993 Ba-Rača, 1.9.1994 Vráble; adm. 1.7.1995 Preseľany; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Varga Róbert nar. 13.4.1969 v Šahách, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Šamorín, 1.10.1998 Gabčíkovo, 1999 Komárno, 1.7.1999 Šahy, 15.7.1999 Tomášov; adm. 15.7.2000 Kameničná; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Varga Štefan nar. 20.8.1913 vo Vránovskom Čemernom, ord. 18.6.1935; adm. (1971) Hrušov; + 1.2.1974
Varjú Vendelín nar. 19.10.1913 v Sládkovičove, ord. 29.6.1937; kap. N.Zámky, 1941 Budapešt-Erzsébetváros; adm. 1945 V.Čalomija, Štúrovo
Vasiľ Cyril, SJ, prof., JCDr. nar. 10.4.1965 v Košiciach, ord. 14.6.1987; štúdiá 1987 Rím; výp. 1995 Ba; štúdiá 1996 Rím; výp. 1997 Ba; štúdiá Rím
Vaško Peter nar. 16.9.1952 v Pustých Sadoch, ord. 12.6.1977; kap. Topoľčany, 1978 Trnava-dóm; ZVS; kap. 1980 Šamorín; adm. 1982 Topoľníky; m.p. 1995; duchovný u sestier 1996 Kostolná-Záriečie; 1998 Suchá nad Parnou; výp. 1.7.2000 Nové Mesto nad Váhom, 2002 Topoľčany-nemocnica; m.p. 1.10.2003 ChD Pezinok, ChD Beckov, Križovany nad Dudváhom
Vaško Rudolf nar. 24.3.1936 vo Veľkom Záluží, ord. 26.6.1960; kap. 1960 Komjatice, 1961 Trnava-sv.Mikuláša, 1964 Senec, 1965 Levice, 1967 Šurany, 1968 Galanta, 1969 Dunajská Streda, 1969 Banská Štiavnica; adm. 1971 Tekovské Nemce, 1985 Veľké Kostoľany, 1989 Melek, 25.7.1996 Výčapy-Opatovce; n.o. 1.7.2006
Vateha Jozef, SJ nar. 17.12.1965 v Stropkove, ord. 27.6.1998; diakon 1998 Ba; výp. 16.1.2004 Ba, 1.8.2004 Piešťany; + 8.12.2005 v 8.roku kňazstva
*Vávra Augustín nar. , ord. ;

nat. Chropov 11. Aug. 1880, ord. 25. Jun. 1904, vic. coop. Marianka, Chtelnica, 1907 vic. oec. Dolné Orešany, vic. coop. Vetké Kostolany, vic. oec. Naháč, 1908 par. Naháč, 1909 Dobrá Voda, 1928 hIorné Orešany.

Vavrík Anton nar. 16.4.1950 vo Veľkom Záluží; diakon 1983 Veľké Zálužie; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
*Vávrovič Jozef kap. (?1936) Veľké Kostoľany

nat: Báha;n 14. Jul. 1910, ord. 5. Jul. 1936, vic. coop. Vel'ké Kostolany, 1937 IIolič (1938 simu.l vic. oec.), 1938 vic. oec. Nádaš, 1939 aplmob. prof. relig., 1949~15 prof. Gymn. cp. 'I'rnava, 1945 prof. Gymn. Trnava, 194G studiis phil. vacans Parisiis.

Včela Bruno Peter, OFM nar. 30.6.1979 v Lipt.Mikuláši, ord. 29.6.2005; výp. 1.8.2005 Hlohovec; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2007
Večerek Štefan kap. 1921-1931 Rača
*Végh František nar. , ord. ;

nat. Székesfehérvár 26. Apr. 1865, ord. 10. Sept. 1888, vic. coop. Lekýr, 1889 5amorín, 1890 Tardošked, 1893-1918 vicerector et dir. spir. Semin. Min. Bratislava, 1905 una dir. Praep. magistrarum, 1907 camer. secr. supranum. S. S., 1921 canonicus Gapit. Colleg. Bratislava.

Végh Imrich, Ing. nar. 1.1.1945 v Ba, ord. 23.6.1968; kap. 1968 Tvrdošovce, 1969 Šamorín, 1971 Ba-sv.Alžbety; 1972 m.p.; kap. 1986 Piešťany, 1987 Topoľčany, 1988 Senec; adm. 1988 Plavecký Peter; far. 1992 Zohor, 1.7.1995 Ba-Čuňovo, 1.10.2001 Viničné; n.o. 31.8.2007; výp. 16.10.2007 Pezinok; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Végh Ladislav nar. 17.8.1914 v Č.Brode, ord. 22.6.1941; kap. Tek.Lužany, 1942 Marcelová, 1943 Galanta; adm. 1945 tamtiež, 1946 Bajtava, 1948 Beša, 1950 Neded, 1951 Baloň, 1964 Kajal; + 9.7.1991
Veigl Clárus Ferdinand, OFM, PhDr. nar. 24.12.1915 v Horňanoch, ord. 16.6.1940; básnik katolíckej moderny; r.d. 1940 Ba; profesor na gymnázium 1945 Malacky, 1947 Bardejov; r.d. 1947 Trnava; adm. 1950 Trnava-Tulipán, 1959 Abrahám, 1975 Kráľová pri Senci; n.o. 1.7.2006; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Venger Ján nar. 16.12.1914 v Černíku, ord. 15.6.1941; kap. Prašice, Jacovce, 1943 Stupava, Mojmírovce; adm. 1943 tamtiež; kap. 1944 Chtelnica, Tesáry n. Žit.; adm. 1944 tamtiež, 1946 Zeleneč; far. 1949 tamtiež; č.dekan 1973; archipresbyter 1978; + 1.3.1987
Vermann Vojtech nar. 25.6.1902 vo V.Kostoľanoch, ord. 7.7.1929; kap. Hlohovec, 1931 Pieštany, 1932 Galanta, 1934 Gbely; adm. Košúty; kap. 1935 Gbely, 1936 Kamenné Ďarmoty; adm. 1937 Vysoká; chorý 1941; kap. 1942 Skalica; (...) ; V.Blahovo, Ipeľ. Predmostie; m.p. 1956; duch. CHD Rúbaň, Báč; (...) ; n.o.; + 24.12.1979
Vermes Viliam nar. 21.1.1937 v Bodzi-Lúkach, ord. 26.6.1960; kap. 1960 Šahy, 1962 Levice, 1964 Komárno, 1969 Dunajská Sreda; a/f.(kap.?) 1970 Holice na Ostrove; adm. 1970 Kubáňovo; 1994 n.o., + 27.7.1997
Veselský Jozef nar. 13.9.1914 v Trnave, ord. 26.6.1938; kap. Podolie, 1940 (Veľké Kostoľany), B.Štiavnica, Podolie, Tek.Trstany, Santovka; adm. 1947 Sebechleby, 1952 Myslenice; m.p.; adm. 1953 Hostovce, 1971 Dudváh-Križovany; č.dekan; + 26.10.1990
Veselý Gejza, ThLic. nar. 1.5.1941 v Bučanoch, ord. 14.9.1987; štúdiá 1987 Rím; vicerektor-ekonóm 1990 Nepomucenum-Rím; 5.4.2000 Mons.; kap. 1.8.2001 Mikulov
Vícen Štefan nar. 24.8.1973 v Malackách, ord. 27.9.1997; kap. 1.10.1997 Piešťany, 1.7.1999 Ba-Rača, 1.7.2000 Hlohovec; adm. 1.7.2001 Veľké Zálužie, 1.7.2006 Komjatice; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Vician Ján nar. 11.12.1980 v Banskej Bystrici, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Dvorníky, 1.7.2007 Starý Tekov; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
*Vida Teodor nar. , ord. ;

nat. Šahy 6. Febr. 1922, ord. 31 Mart. 1945, vic. c;oop. Podunajské Biskupice, 1948 vic. oec. Podunajské Biskupice

Vidovič Emil nar. 5.4.1926 v Dol.Strede, ord. 23.12.1950; kap. Pezinok, 1957 Holíč, Ba-N.Mesto; adm. 1962 Križovany nad Dudváhom, 1966 Rača, 1969 Ružindol, 1976 Šaštín Stráže; obvod.dekan; archipresbyter; kanonik; + 11.2.1986
Vikartovský Marián František, OPraem, Ing. nar. 12.1.1953 v Spišskej Novej Vsi, ord. 24.8.1976; kap. 1991 Trnava; duchovný 1992 Nitra; adm. 1994 Urmince; kap. 1.9.1995 Nové Mesto nad Váhom, 1996 Holíč; adm. 1.10.2000 Petrova Ves; far. 1.7.2003 Holíč; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vilhan Dušan, SDB nar. 24.5.1972 v Rimavskej Sobote, ord. 15.6.2002; r.d. 2002 Banská Bystrica; kap. 2004 tamtiež; špirituál bohoslovcov 1.9.2005 Ba-Dúbravka; výp. 1.7.2007 tamtiež; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vinš Dominik, SDB nar. 12.11.1970 v Ba, ord. 12.6.1999; kap. 1.7.1999 Ba-Trnávka; adm. 1.8.2005 tamtiež; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Viola Jozef nar. 7.12.1898 vo V.Budíne, ord. 22.6.1924; kap. Felsörs, 1926 Jelka, 1929 Zalabér, 1930 Nagycecse; adm. 1931 Belezna, 1937 Gyékényes; prijatý z Vesprémskej diecézy 28.11.1939; far.1940 Jelka; dekan 1943; okr.dekan 1951; (...) ; n.o. Báč; + 14.11.1980
Virdzek Humbert Ondrej, OP výp. 1.1.2002 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2002
Visokai Andrej Peter, OP nar. ..19 v ; diakon 4.6.2005 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.12.2006
*Višňovský Mikuláš, Dr., Mons. nar. 18.6.1900 v Piešťanoch, ord. 27.4.1930; prepošt; funkcionár "Mierového hnutia katolíckych duchovných"; kanonik bratislavskej družnej kapituly 27.3.1951; dekan CMBF BA
Višváder Jozef nar. 6.6.1947 v Malackách, ord. 24.8.1991; novic-výp. 1991 Trnava-františkáni; výp. 1992 Nové Zámky-františkáni; kap. 1993 Skalica, 1994 Ba-Nové Mesto, 1.9.1995 za duchovného Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho na Krajinskej ul. Ba; + 18.12.1998
Vitek Alexander nar. 14.3.1902 v Palárikove, ord. 19.6.1927; kap. Dvory n.Žit., 1932 Šamorín, Mužla, 1934 Moča; 1939 far. tamtiež, 1940 Strekov; adm. 1953 Kost. Kračany; n.o. 1975 Palárikovo, 1983 ChD Pezinok; + 30.6.1983 tamtiež, pochovaný v Palárikove na novom cintoríne
Vittek Juraj, PhLic. nar. 8.4.1975 vo Zvolene, ord. 1.7.2000; štúdiá; kap. 1.7.2001 Galanta, 1.9.2002 Šaľa; adm. 1.7.2003 Kostolná pri Dunaji, 15.7.2005 Ba-Podunajské Biskupice; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vivoda Michal, ThLic. nar. 9.4.1975 v Ba, ord. 1.7.2000; štúdiá; kap. 1.7.2001 Pezinok; výp. 25.6.2003 Madunice; kap. 1.7.2004 Ba-Dúbravka, 1.7.2005 Ba-sv.Martina; výp. 1.7.2006 Ba-kostol sv.Ladislava; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vivodík Marián nar. 28.10.1970 v Šali, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Banská Štiavnica, 1.7.1997 Ba-Nové mesto; ZVS 1997 Ba-Vajnory; kap. 1998 Banská Štiavnica, 1.7.1999 Ba-sv.Alžbety; adm. 1.8.1999 Pobedim; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Vizvári František, SDB nar. 27.9.1915 v Koválove, ord. 22.9.1946; duchovný správca 1947 Ba-Trnávka; m.p. 1950 Ba; n.o. 1990 Ba; + 31.1.2003
Vizváry Ján, SDB nar. 12.5.1909 v Koválove, ord. 5.5.1936; r.d. 1941 Šaštín, 1942 Hr.Beňadik, 1949 Bojná, Ba-Tehelné Pole; m.p. 1950; adm. 1968 Šaštín; výp. 1970 Nižná pri Piešťanoch
Vlasák Jozef nar. 18.7.1958 v Nitre, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Nové Mesto nad Váhom; 1984 ZVS; kap. 1986 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1988 Veselé; far. 29.6.1991 Piešťany; školský dekan 23.9.1996 obvod Nitra A; dekan 15.7.1998-1.9.2004 dekanát Trnava C (neskôr Piešťany); far. 15.7.2004 Piešťany-sv.Cyrila a Metoda, 1.7.2005 Krušovce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Vlček Michal nar. 24.12.1982 v Malackách, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Jacovce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Vnučko Patrik Peter, OP nar. 19.7.1976 v Trnave, ord. 8.6.2002?; kap. 1.12.2006 Ba-Kalvária; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vojenčiak Juraj, SVD nar. 19.10.1921 v Detvianskej Hute, ord. 1949; 1950 - 1992 misionár na ostrove Flores v Indonézii; do r.1998 riaditeľ Pápežských misijných diel Ba;
Vojtáš Tomáš Michal, SDB nar. 16.4.1977 v Košiciach, ord. 11.6.2005; výp. 1.7.2005 Ba-Miletičova; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vojtašák Vladimír, ThDr. nar. 26.2.1964 v Trstenej, ord. 14.6.1987; kap. 1987 Rožňava; adm. 1990 Licince; špirituál kňazského seminára 1990 Spiš.Podhradie; štúdiá 1994 Rím; špirituál kňazského seminára 1.9.2003 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Vojtech Ján nar. , ord. ;

nat. Verké Brestovany 4.Jun. 1913, ord. 26. Jun. 1938, vic. coop. Krakovany, 1940 Marianka, Šúrovce, Cífer, 1941 vic. oec. Malé Leváre.

Vojtíšek Miloš nar. 25.3.1948 v Ba, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Trnava-Kopánka, 1974 Topoľčany, 1974 Cífer, 1975 Trnava-kostol sv.Jakuba, 1977 Skalica, 1978 Moravský Ján; adm. 1979 Bzince pod Javorinou, 1981 Stupava, 1982 Myslenice; kap. 1990 Pezinok; invalidný dôchodok 1991 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vojtko Marian nar. 9.10.1968 v Skalici, ord. 29.9.1993; kap. 1993 Nové Zámky, 1.7.1995 Topoľčany, 25.1.1996 Šamorín; adm. 1.7.1996 Myjava; šk.dekan 1998 dekanát Senica B (po úprave dekanátov Senica), 27.8.1999-2001 dekanát Skalica; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vojtko Stanislav, ThDr., PhD. nar. 8.9.1953 v Trnave, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Nové Mesto nad Váhom, 1982 Komjatice; adm. 1984 Žemberovce; far. 1993 Ba-Dúbravka; odborný asistent CMBF 1995; docent 2003; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Volanin Ján ? nar. 1903 ?; n.o. Šurany; + 25.2.1988
Volek Izidor nar. 21.3.1913 v Dubovciach (Vlčkovanoch), ord. 16.6.1940; kap. Chtelnica, 1941 Holíč, 1944 Gajary; adm. 1947 Plav.Štvrtok, 1952 Ružindol, 1964 Kopčany; n.o. 1973; duchovný ÚSS Holíč
*Volek František nar. , ord. ;

nat. Opoj 13. Apr. 1912, ord. 17. Maii 1936, vic. coop. Piešfiany, Sered, 1940 prof. Gymn. ep. Trnava, 1942-44 studiis vacans, 1944 vic. coop. 5úrovce, 1945 vic. oec. Majcichov.

*Vöröss Ján nar. , ord. ;

nat. Tallóš 17. Febr. 1890, ord. 29. Jun. 1912, vic. coop. Patak (1914 Tallóš), 1918 vic. oec. KráPov Brod, 1931 par. Tallóš, 1945 consil aep.

Voska František nar. 13.4.1912 v Opoji, ord. 17.5.1936; kap. Piešťany, Sereď; prof.Bisk.gymn. 1940 Trnava; m.p.; kap. 1944 Šúrovce; adm. Čeklís, 1949 Majcichov, 1952 Šúrovce; n.o. 1973 Šúrovce
Vrábel Ladislav nar. 28.7.1947 v Ladcoch, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Bánovce nad Bebr.; adm. 1974 Nitra-Ivanka, 1977 Nitra-H.mesto; far. 1991 Predmier, 1994 Žakovce; koordinátor náb.činností pri gen.riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže 1995 Ba; biskupský vikár Ordinariátu OS a OZ SR Ba
*Vrabec Štefan nar. , ord. ;

nat. Budapest 9. Apr. 1912, ord. 29. Jun. 1939, vic. coop. Opatovce nad ~itavou, 1941 vic. oec. ibidem, vic: coop. TopoPcany, Tesáry nad Žitavou, Suchá nad Parnou, 1942 Presel'any, 1943 Senica, 1945 vic. oec. Senica, 1946 Kopčany, 1947 cur. Šal~ov.

Vrablec Štefan, Mons., ThDr. nar. 21.2.1925 v Závode, ord. 23.12.1950, cons. 26.7.1998; kap. 1951-55 Cesio Maggiore; 1951 licenciát, 1956 doktorát na Lateránskej univerzite Rím; far. 1955 Goima di Zoldo; špirituál kňazského seminára 1957 Chieti; štúdium špirituality 1963 na Gregoriánskej univerzite Rím; špirituál 1964 Assisi; redaktor vydavateľstva SÚ SCM, výp. v Isola Farnese 1967 Rím; riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 1993 Rím; titulárny biskup tasbaltský 19.6.1998 - pomocný biskup Trnava; konzultor 2000; n.o. 2.4.2004; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Vragaš Štefan, Prof., ThDr., PhDr., Mons. nar. 2.2.1929 v Koválove, ord. 17.5.1970; kap. 1970 Parma; štúdia 1971 Rím; správca kostola 1972 Gablitz; odborný asistent CMBF UK 1992 Ba; docent 1994; profesor 1999; prodekan CMBF UK; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Vrba Stanislav, ICLic. nar. 24.10.1951 v Ba, ord. 10.10.1975; kap. 1975 Hronský Beňadik; adm. 1978 Prenčov, 1989 Slovenský Grob; far. 1994 Bučany; šk.dekan 1995 dekanát Trnava D; 1995 cirk.sudca; výp. 1.7.2006 Ba-Nové Mesto; sp.k. 1.7.2007 Ba-alžbetínky; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Wach Grzegorz, OSPPE nar. 23.8.1961 v Žarnovie (Poľsko), ord. 21.5.1988; kap. 1988 Kamensko(Chorvátsko), 1990 Vranov nad Topľou; far. 1.7.1997 Trnava-Tulipán; kap. 7.1.2007 Topoľčany-sv.Gorazda; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Walczuk Adam, SAC nar. ..19 v , ord. ..2002; kap. 1.7.2002 Levice; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2003; adm. 1.7.2005 Hronský Beňadik; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Wallner Štefan, SDB, Ing. nar. 12.8.1951 v Bernolákove, ord. 30.1.1983; 1991 Ba; riaditeľ SOU sv.Jozefa 1994 Žilina; vikár provinciála 1994 Ba; výp. 5.7.2005 Trnava-Kopánka
Wechter Ján nar. 7.5.1971 v Ba, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Šahy; adm. 3.7.2000 Plášťovce; od 14.2.2008 v Banskobystrickej diecéze
Weiss Ján nar. 16.10.1920 v Plášťovciach, ord. 1.1.1945; kap. 1945 Komjatice; adm. 1948 Vojnice; a/f. 1993 Bátorove Kosihy; výp. tamtiež; + 18.8.1999
*Weisz František nar. , ord. ;

nat. Esztergom 7. Au~. 1910, ord. 16. Jul. 1933, ThDr., vic. coop. Dorog, 1934 addictus serv. Ganc. aep. Esztergom, 1936 caeremoniarius et archivarius primat., 1938 notarius subst., 1939 not. S. Sedis, 1940 secr. primat., 1942 par. Nasvad, 1945 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Disr. Nové Zámky, 1945 degens in Nungaria.

Wengrzyn Samuel Andrej, OFM nar. 8.6.1964 v Lipnici Wielkej, ord. 9.6.1990; kap. 1990 Jelna, 1991 Hlohovec; výp. 1994 Trnava; uvoľnený z pastoračnej služby 1.9.1995
Weny Karol nar. 27.8.1968 v Myjave, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Šamorín; adm. 1996 Kalná nad Hronom, 1.7.2001 Želovce; dekan; adm. 1.8.2004 Hronovce; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
Wild Archangel Viktor, OFMCap nar. 12.7.1921 v Ba-Rači, ord. 15.5.1947; kap. 1947 Pezinok; m.p. 1952; duchovný u sestier 1956 Bíla Voda; a/f. 1958 Orlová, 1963 Fryšták, 1993 Grinava
Wild Benedikt František, OFMCap nar. 13.10.1923 v Ba (Rači), ord. 15.5.1947; kap. 1947 Pezinok; m.p. 1950; kap. 1968 Preseľany; adm. 1975 Brodské; n.o. 1990 Pezinok, + 15.2.1997
*Wilde Jozef nar. 19.7.1902 v Zemianských Kostolanoch, ord. 30.5.1926; n.o. v CHD Pezinok; +10.11.1975

vic. coop. Ladico, 1927 Šahy, 1928 Stupava, Nové Košariská, 1930 vic. oec. Stará Turá, 1931 vic. coop. Levice (1937 simul vic. o~c. Mýtne Ludany), 1938 vic. oec: Mýtne Ludany, 1939 catech. Budapest, 1945 vic. oec. Čúz, 1946 vic. subst. '1'ailóš, Kajal, 1948 vic. oec.. Farkašd.

Wiśniewski Grzegorz, CR nar. 13.2.1956 v Poznani(Poľsko), ord. 28.4.1984; kap. 1984 Kraków, 1986 Gdaňsk, 1989 Poznaň, 1992 Piešťany; far. 1993 Veľké Leváre, 1.9.1995 Závod; adm. 1.9.1998 Rohožník; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2004
Wojtyna Grzegorz, SVD nar. 25.5.1966 v Jaroslawi, ord. 24.4.1993; kap. 1993 Bzovík
Wolanin Ján z diec. Luceor.; adm. (1948) Kolpachy
Zabák Ján nar. 28.11.1933 vo Veľkom Záluži, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Štúrovo, 1957 Šaľa, 1958 Starý Tekov, 1959 Topoľčany, 1961 Zlaté Moravce, 1962 Ba-Najsvätejšej Trojice; adm. 1969 Ba-Rača, 1973 Ba-Nové mesto, dekan, 1990 Čataj; n.o.-výp. 1.7.2000 Ba-Najsvätejšia Trojica; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Záhoranský Peter, SJ, ThLic. MUDr. nar. 10.8.1950 v Ba, ord. 19.11.1983; DBSJ 1991 Košice; 1993 Kanada; výp. 1994 Trnava
*Záhradník František Konrád nar. 14.12.1907 v Borovej, ord. 9.7.1933; adm. (1971) Studienka; + 20.10.1975

ex O. F. M. (P. Conradus) 1. Oct. 1941 susc., viG. oec. Dolný Badín, 4. Dec. 1R44 i~:card.

Záhradník Ján nar. 30.6.1964 v Ba, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Ba-Dúbravka, 1.9.1994 Ba-Rača, 1.7.1996 Šaľa, 1.7.1997 Ba-sv.Martina; adm. 15.11.1997 Leopoldov; cirkevný sudca 10.12.1999; adm. 15.7.2004 Koválov; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Záhradník Štefan, Dr. nar. 20.12.1900 v Borovej, ord. 29.6.1924; adm. (1971) Kamenný Most; n.o. Ba; + 17.2.1977
*Zachar Adam nar. , ord. ;

nat. Rybník nad Idronom 1. Dec. 1883, ord. 26. Jun. 1906, vic. coop. I.adice, 1908 VePké Kostolany, Šoporňa, 1910 Banská Stiavnica (1912 simul docens reliý. in Lyceo), 1915 cur. castr., 1918 par.1921 vic. for. subst. Distr. Banská Štiavnica, 1927 par. Sakáloš, Piarg, 1930 Lekýr, 1930-35 vic. for. subst. Distr. Lekýr, 1941-4? vic. for. eiusd. distr., 1944 par. Levice.

Zachar Jozef, SDB nar. 20.5.1960 v Hlohovci, ord. 23.6.1996; kap. 1996 Dubnica nad Váhom; adm. 1999 Nová Dubnica, 1.8.2006 Šaštín; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Zachár Rudolf nar. , ord. ;

nat. Silaclice 1. Maii 1891, ord. 21. Jun. 1914, vic. coop. Častá, 1915 VeTké Ludince, cur. castr., 1919 vic. coop. PreseTany, ŠaTa, 1921 Banská ~tiavnica, 1921 vic. oec. Výčapy-Opatovce, 1925 par. ibidem, 1940 par. Ladice.

Zajac Ladislav nar. 22.10.1914 v Krivej n.Or., ord. 8.12.1938; kap. Topoľčany, 1939 Leopoldov; chorý 1940-41; kap. 1941 Šúrovce, 1942 Smolenice, 1943 Žitavany, 1944 Holíč; adm. 1951 Budmerice; ... ; n.o. Kátlovce; + 22.6.1991
*Zajac Vendelín nar. , ord. ;

nat. Sedliacka Dubová 11. Jan. 1893, ord. 13. Maii 1917, vic. coop. Svätý Benedik, 1918 vic. subst. Vysoká, 1919 vic. coop. Opatovce nad Žitavou, 1920 Mestečko, 1922 Toporčany, 1924 praefectus stud. et disc. in Sernin. ~I'rnava censor libr., def. viuc., promotor iust. 9n Trib., 1926 vic. subs. Skalica, 1927 Topolčany, 1929 par. Pobedim, 1940 assessar S. S. Tyrn. ad hon., 1941 vic. for. et simul insp. schol. elem. Distr, hIlohovec, 194,3 insp. schol. nation. Girc. Piešfany et Nové Mesto nad Váhorn, 1947 commis. ep. schol. nation. Distr. YIlohovec, 1947 camer. ad hon. S. S

Zając Wiesław Władysław, OSPPE nar. 1.2.1964 v Pogrzebień, ord. 18.6.1994; kap. 1994 Ostrava, 1998 Częstochowa, 1998 Oporów (PL), 1999 Częstochowa,16.9.2002 Trnava-Tulipán
Zajíček Marián nar. 22.1.1951 v Dubovej, ord. 30.11.1974; kap. B.Štiavnica, 1976 Pezinok; m.p. 1978
Zakar Viliam nar. 22.12.1900 v Dolnom Petri, ord. 3.11.1929; kap. Šamorín; adm. 1932 Kuchyňa; far. 1934 tamtiež, 1938 Kukučínovo, 1942 Mýtne Ludany; šk.dekan; zást.okr.dekana
Żakowicz Edward, CR nar. 29.11.1968 v Pomorskiem Drawsku (Poľsko), ord. 19.2.1994; kap. 1994 Veľké Leváre; adm. 1.9.1995 Sološnica; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Záleha Marcel, OFMConv nar. 25.4.1978 v Košiciach, ord. 30.5.2004; kap. 2004 Košice; výp. 1.9.2005 Ba-Karlova Ves; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007
Zalka Ján nar. 12.12.1905 v Jelke, ord. 29.3.1931; kap. Chtelnica, Budmerice, 1932 Komjatice adm. Bučany, Malženice; far. 1936 Jasová; a/f. 1949 V. Ludince, 1956 Ip.Predmostie, 1967 N.Stráž; n.o. 1972 Komárno; + 1.7.1980
Zámečník Jozef Quido, OFM nar. 30.6.1912 v Malackách, ord. 29.6.1937; kap. Trnava-dóm, 1939 Trnava-Tulipán; adm. 1942 tamtiež; kap.  1950 Cífer; adm. 1962 tamtiež
Zamkovský Michal, CSsR, ThLic., Ing. nar. 11.7.1948 v Toporci, ord. 21.5.1980; m.p. Stará Ľubovňa; r.d. 1990 Podolínec; kap. tamtiež, 1991 Stará Ľubovňa; ľudový misionár-r.d. Podolínec; viceprovinciál 1.8.2005 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Záň Peter Ján, OFM, ThLic. nar. 24.11.1954 v Kamennej Porube, ord. 5.12.1981; robotník 1989 Liberec; štúdia 1990 Rím, 1994 Jeruzalem; výp. 1998 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Zaňát Tomáš nar. , ord. ;

nat. Radošovce 23. Dec. 1906, ord. 8. Maii 1932, vic. coop. Smolenice, 1933 Starý Tekov, 1934 Vráble, 1935 vic. oec. Kolpachy, 1939 Dubová (1940 valetud.), 1941 vic. coop. Skalica, 1947 cur. Iironské Kosihy, 1948 vic. coop. Vráble.

Zanovit Martin, CSsR nar. 11.11.1948 v Oravskej Jasenici, ord. 5.7.1991; kap. 1991 Nitrianska Blatnica; výp. 1993 Ba; duchovný u sestier 1997 Nesvady; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2005
Záreczký Štefan, ThDr. nar. 4.4.1913 v Galante, ord. 18.6.1939; kap. Palárikovo, 1941 Sárisáp, 1944 Šurany; adm. 1945 Lehnice, 1950 Ba-Najsv.Trojica; funkcionár "Mierového hnutia katolíckych duchovných"; kanonik bratislavskej družnej kapituly 27.3.1951; ThDr. 1952; cirk.škôldozorca 1953; konzultor 1956-9; sudca Olomouc. trib. III. inšt.; zástupca dekana 1962; n.o. Ba; + 3.2.1995
Zaťko Pavol nar. 14.4.1952 v Topoľčanoch, ord. 8.6.1975; kap. 1975 Pezinok; 1976-1977 ZVS; kap. 1978 Komárno; správca kostola 1979 Trnava-Najsvätejšej Trojice; adm. 1983 Štefultov, dekan; duchovná služba slovenským veriacim 1.7.1995 Budapešť; rektor kostola Milosrdných bratov 1.10.1997 Ba; uvoľnený pre službu v Kolpingovom diele 1.7.2001 Spišská Kapitula; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Zauška František Ján, SDB, ThLic., Ing. nar. 7.8.1946 v Selciach, ord. 24.8.1977; m.p. 1977; kap. 1990 Trenčín; magister 1990 Poprad-Veľká; duch.pre mládež 1992 Poprad, 1993 Prešov; výp. 1997 Sásová; predstavený reh.komunity 2000 Košice-Kalvária, 1.8.2002 Šaštín; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2007
Zavarský Valér, SJ, ThDr. Ba
Zborovjan Martin, OFMCap nar. 14.7.1974 v Prešove; diakon 1999 Ba, 2001 Pezinok
*Zbraněk Jozef Karol nar. , ord. ;

nat. Maŕati~e (Moravia) '?6. Jul. 1891. ord. 5. Jul. 1916, ex 0. Praed. (P. Carolus) 28. Oct. 1927 susc., vic. coóp. Tesáry nad Žitavou, 1930 vic. oec. JedPové Kostolany (1931-34 :simul VePká Lehota), 1934 Vajka nad Žitavou, 1938 Dolný Badít~, 1941 Svätý Antol, 1945 insp. schol. nation. Circ. Banslsá Štiavn ica, 1947 vic. oec. T<opčany.

Zelenay Rastislav, ThLic. nar. 18.1.1972 v Nitre, ord. 3.1.1998; štúdia 1998 Rím; kap. 1.7.1998 Ba-sv.Martina, 1.7.1999 Pezinok; adm. 1.7.2000 Ba-Devín; obhajca zväzku 1.9.2001; adm. 1.10.2001 Slovenský Grob; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Zeman František, Mons., ThDr., SSDr. nar. 2.12.1918 v Švajnsbachu, ord. 27.6.1943; kap. 1943 Jacovce, 1944 Smolenice, 1945 Horné Orešany, 1945 Borský sv. Mikuláš; štúdia 1946 Rím; profesor teológie 1950 Nicolet(Kanada); n.o.
Zeman Titus, SDB nar. 4.1.1915 vo Vajnoroch, ord. 23.6.1940; kap. 1.7.1941 Ba-Tehelné pole; gymn.profesor 1943 Trnava; školský radca v salez.ústave 1946 Trnava; katechéta 1947 tamtiež; výp. máj 1949 Šaštín; kap. sept.1949 Šenkvice; organizoval emigrácie saleziánov do Talianska 1950-1951; zatknutý 9.4.1951; odsúdený 22.2.1952 na 25 rokov väzenia; podmienečne prepustený 10.3.1964; výp. 1967 Vajnory; + 8.1.1969 vo Vajnoroch
Zeman Vojtech, SDB nar. 28.3.1930 v Novej Bani, ord. 23.11.1958; ekonóm 1959 Ypacarai (Paraguaj); špirituál 1960 tamtiež; direktor domu 1963 tamtiež; výp. 1969; štúdiá 1969 Rím; far. 1972 Švédsko, 1980 Mníchov, 1992 Paríž; výp. 1.9.2000 Šaštín, 15.8.2003 Ba-Trnávka; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Zemaník Alojz nar. , ord. ;

nat. Raková 3. Apr. 1904, ord. 12. Oct. I93t1, vic. coop. Tardošked, 1931 Zlaté Moravce, 19~2 Slovenský Meder, 1933 Zlat'e Moravce, 1932 Sloveuský M.eder, 1933 Zlaté Moravce, Komárno, 1934 víc.. oec. Zohor, 1938 par. ibidem (1943--44 cur. castr., 1R45, 1.947-8 in custodia detentus).

Zemko Pavol, ThLic., ThD. nar. 21.11.1964 v Topoľčanoch, ord. 18.6.1988; kap. 1988 Banská Bystrica; ZVS 1988; kap. 1990 Banská Bystrica-mesto; prefekt seminára 1990 Ba; far. 1991 Chrenovec-Brusno, 1993 Detva, 1995 Kriváň, 1997 Martin, 1.1.2001 Majcichov; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 28.12.2005; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Zetocha Ján, OSchP nar. 19.9.1951 v Štiavniku, ord. 1.6.1998; kap. 1998 Ba-Karlova Ves; sp.k. 1.7.2003 Sv.Jur-Najsv.Trojice; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Zimányi Gejza nar. 20.1.1913 v Prievidzi, ord. 29.6.1939; kap. Stupava, Šoporňa, 1941 Cífer, 1942 Leopoldov, Čachtice, 1943 V.Zálužie, 1944 Smolenice; adm. Osuské
Zimen Peter (NR) nar. ooooo v Považskej Bystrici, ord. 14.6.1997; výp. 1997 Nitra; kap. Čierne pri Čadci, Čadca; adm. Vysoká nad kysucou; výp. 1.10.2006 Ba-Devín; práca v TK KBS; uvoľnený naspäť do Nitrianskej diecézy 30.9.2007; adm. Uhrovec
Zlatňanský Jozef, ThDr., Mons. nar. 13.3.1927 v Topoľčiankach, ord. 22.12.1951, cons. 20.7.1997 v Topoľčiankach; kap. 1952 Tavodo (I); štúdiá 1955 Rím; prof.filozofie 1961 Catanzaro; študijný pomocník na koncile 1964 Rím; študijný pomocník 1966 a vedúci náukového oddelenia 1975 Kongregácie pre vieroučné otázky Rím; 1981 pápežský prelát; podtajomník Kongregácie pre vieroučné otázky 1984 Rím; 1990 člen Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy; sekretár Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu 11.6.1997; titulárny biskup montefiasconský; výp. 1.6.2006 Topoľčianky; od 14.2.2008 v Nitrianskej diecéze
*Zlatoš Jozef Andrej nar. , ord. ;

nat. Skalica 2. Febr. 1873, ord. 30. Apr.. 1896, ex O. F. M. (P. Andrcas) 4. Oct. 1898 susc.. wic. coop. Svätý Benedik, 1903 vic. oec. Skýcov, 1.907 par. I)lhá, 1922 iudex prosyn., 1938 vic. for. Distr. Smolenice

*Zlatoš Štefan nar. , ord. ;

nat. Bohunice nad Váhom 1. Jan. 1895, ord. 28. Sept. 1919, vic. coop. Senohrad, 1920 Svätý Benedik, Pezinok, Bratislava -Nové Mesto, Bratislava-Svätý Martin, 1922----3ú prof. theol. in Sem. Trnava (1925-31 simuI par. Vefké Brestovany, 1935-36 vi~erector Sem:n.), 1936--48 prof. theol. in Fac. theol. Bratislava, 1937 examin. prof. rcli~., 1941 examin. prosyn., carner. secr. supranutn. S. S., 1943 iudex prosyn., 1943--46 vic. for. Distr. Podunajské Biskupice, Šamorín, 1945 viceofficialis, 1946 officiali.s Trib. Tyr,~.

Znášik Angelik Juraj, OP nar. 11.9.1973 v Bánovciach nad Bebravou; diakon 2000 Dunajská Lužná, 1.11.2001 Ba-Kalvária; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2006
Zoň Anton (OFMConv.) nar. 7.12.1965 v Štiavniku, ord. 1.6.1998; kap. 1.7.1998 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 14.7.2001; výpomocný adm. 1.7.2003 Abrahám; adm. 15.8.2003 tamtiež; inkardinovaný do arcidiecézy 1.4.2005; od 14.2.2008 v Trnavskej arcidiecéze
Zontak Stanislav, CM, ThLic. nar. 25.9.1961 v Brezovičke, ord. 15.6.1986; kap. 1986 Prievidza; far.1988 Horná Ždaňa; kap. 1990 Košice-Šaca, 1997 Bijacovce; provinciál 2002 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Zonták Vincent, CM, ThLic. nar. 12.1.1950 v Brezovičke, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Prešov, 1977 Košice-sv.Alžbety; adm. 1980 Trstené pri Hornáde; far. 1990 Košice-Šaca; výp. 1991 Ba-Prievoz, 1994 Košice, 1.5.2004 Ba-Prievoz; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2006
Zórád Elek (Alexej) nar. 26.1.1914 v Milanovciach, ord. 26.6.1938; kap. 1938 Svodín, 1939 Marcelová; prof.náboženstva 1939 Nové Zámky; adm. 1945 Vinodol, 1957 Veľký Cetín, 1960 Kolárovo, 1967 Kalná nad Hronom; prosynodálny sudca; asesor 1973; (...); n.o. Veľký Kýr; + 4.1.2000
Zsarnay Anton nar. 16.1.1906 v Prešove, ord. 29.6.1928; kap. Ruskov, 1929 Zborov, Humenné; adm. 1934 Plavnica; m.p. 1950; kap. 1958 Michalovce; adm. 1960 Rad; m.p. 1961; kap. 1964 Prešov; adm. Kamenica n.Tor., 1974 Seč.Polianka; n.o. 1978 CHD Pezinok
Zsidó Ján nar. 27.5.1954 v Trnave, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Komárno, 1979 Gabčíkovo; adm. 1993 Dunajská Streda, dekan; far. 15.7.2000 Tomášov; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Zsilinsky Anton Kazimír, OSB nar. 1.3.1910 v N.Zámkoch, ord. 15.7.1934; prof.benedikt.gymn. Komárno; fil. fak. UK 1936 Ba; prof.benedikt.gymn. 1938 Komárno; adm. 1939 Vesprémvarsány; fil. fak. Pázmány 1940 Budapešt, prof.benedikt.gymn. 1943; prof.teol.; prof. 1945 Komárno, Galanta, 1949 Klášt.pod Zn.; adm. 1952 Janova Lehota, 1954 V.Cetín, 1957 Matuškovo, 1966 Váhovce, Baka; člen SLK; n.o. 1977 Nové Zámky
Zuzák Augustín nar. 18.6.1899 v Nebojsi, ord. 29.6.1923; duch.spr.sirotinca "Ochrana Márie" 1923-32 Ba; zároveň katechéta Ba; kap. 1932 Ba-N.Mesto, 1934-37 Ba-dóm; prof.náb.na uršul.gymn.; redaktor; riad.dievč.obch.školy Notre Dame 1943; zast.adm. 1945 Ba-sv.Martina; cirk.škôldozorca; bisk.šk.komisár 1947; adm. 1948 Ba-Najsv.Troj.; far. 1949 tamtiež; m.p. 1950; adm. 1951 Drahovce; asesor 1959
Zvolenský Stanislav, ICDr., Mons. nar. 19.11.1958 v Trnave, ord. 13.6.1982, cons. 2.5.2004; kap. 1982 Galanta, 1985 Hlohovec; far. 1990 Ba-Vajnory; štúdia 1990 (1992) Insbruck, 1991 Rím; ICDr. 1998; viceoficiál cirkevného súdu 1998 Trnava; asistent CMBF UK 1998 Ba; odborný asistent 1999; pápežský prelát; prodekan CMBF UK 2001 Ba; súdny vikár 27.9.2001; menovaný za tit.biskupa novasinnského 2.4.2004, vysvätený 2.5.2004; riaditeľ Správy majetku arcidiecézy 1.8.2006; súdny vikár a sudca metropolitného súdu 1.9.2006; generálny vikár 18.2.2007; menovaný arcibiskupom-metropolitom novozriadenej Bratislavskej arcidiecézy 14.2.2008
Žabkay Eduard, SJ, MUDr. nar. 2.8.1922 v Žiline, ord. 15.4.1952; 1950 m.p.; výp. 1990 Trnava-jezuiti
Žák František, ThDr., Mons. nar. 29.3.1919 v Lakšárskej Novej Vsi, ord. 27.6.1943; kap. 1943 Dolná Streda nad Váhom, 1946 Ba-Rača; ThLic.; kap. 1947 Čachtice; adm.1954 tamtiež, 1959 Sokolovce; špirituál kňazského seminára 1970 Ba; asesor 1974; správca kostola sv.Ladislava 1989 Ba; adm. 1990 Ba-Jarovce; sp.k. a nemocnice 1.10.2001 Ba-milosrdní bratia; Monsignor 2004; n.o. 1.7.2006; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
*Žák Ján nar. , ord. ;

nat. Topol'čany 13. Jan. 1878, ord. 27. .Jun. 1905,. vic. coop. Marianka, 1906 TopoPčany, 1907 Skalica, 19I1 vic. oec. Jalcubov, vic. coop. Vel'ké Kostolany, par. l iorný Sileš, 1913 Lamač, 1922 vic. oec. IJorné Otrokovce, 19?3 par. ibidem, 1932 par. Nadlice, 1940 assessor S. S. Tyru. ad hon.

*Žák Ľudovít nar. 20.11.1891 v Palárikove, ord. 21.6.1914; č.kanonik; dekan; n.o. Vráble; + 1973

vic. coop. Sloveuský Medcr, 19I6 cur. castr., 1918 vi~. coop. Slovenský Meder, 1921 vic. oec. Iiorný Síleš, 1927 vic. subst. Komjatice, mox eod. a. par. ibidem, 1934 vic. for. subst. Distr. Nové Zámky, 1939 par. Vráble, 1939 vic. for. subst., 1945 vic. for. Distr. Vráble (1945-47 simul insp. schol. elem.).

*Žák Michal nar. , ord. ;

nat. Nádaš 19. Apr. 1878, ord. 25. Jun. 1901. vic.. coop. Dolná Krupá; I902 Velké Kostolany, 1904 Urmin, 1905 vic. subst.. Zohor, 1906 vic. coop. Vel'ké Ludince, Nádaš, 1908 vic. subst. Uhorská Ves, 1909 vic. coop. Borský Svätý Mikuláš, 1915 vic. oec. Kúty, Par. Kovalov, 1928 par. Kaplná, 1934 assessor S. S. Tyrn. ad hon.

Žák Štefan nar. 5.4.1916 v Závode, ord. 15.6.1941; kap. 1941 Topoľčianky, 1942 Modra, 1948 Levice; adm. 1949 Vysoká pri Morave; m.p. 1951; kap. 1957 Sereď; adm. 1958 Kúty, 1969 Skalica; dekan; adm. 1981 Dubová; n.o. 1.7.1999 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Žák Viktor nar. 5.9.1907 v Dol.Orešanoch, ord. 19.3.1933; kap. Trstín, 1934 Krakovany, Chtelnica; adm. 1936 Dobrá Voda; č. dekan 1977; n.o. v Dobrá Voda; + 5.2.1987
Žemba Pavol nar. 5.11.1961 v Kamienke, ord. 9.10.1989; kap. 1990 Banská Bystrica; duchovný 1991 tamtiež; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 1.7.2005; kap. 1.7.2005 Sereď
Žembera Jozef, SDB, PaedLic. nar. 15.1.1961 v Topoľčanoch, ord. 17.6.1989; kap. 1989 Žilina; adm. 1990 Predmier; štúdiá 1991 Rím; výp. 28.2.1995 Ba-Miletičova; m.p. 15.8.1997; výp. 1.9.2000 Ba-Miletičova; rektor saleziánskeho seminára 27.12.2000 Ba-Dúbravka; výp. 2004 tamtiež; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Žemla Alojz, SDB, ThDr. nar. 4.2.1913 v Trakoniciach, ord. 18.12.1938; prof. 1939 Trnava; kap. 1940 Svätý Beňadik; prof.na bisk.gymnáziu 1943 Trnava; špirituál v malom seminári 1945 Komárno; m.p. 1950; n.o. Ba, Pezinok
*Žilinčan Vojtech nar. , ord. ;

nat. Žarnovica 17. Apr. 1888, ord. 25. Jun. 1911, vic. coop. Podolie, I914 vic. oec. Pobedim, 1914 par. Pobedim, 1926 Krakovany, 1932 vic. for. subst., 1.935 vic. for. Distr. Čachtice, 1935-38 simul vic. oec. Nové Mesto nad Váhom, 1938-40 commis. eP. pro Gymn. Nové Mesto nad Vähom, 1938-41 vic. for. Distr. Myjava, 1940 cam~r. hon. S. S.

Žilínek Anton nar. 8.6.1924 v Marianke, ord. 26.6.1952; kap. Komjatice, 1954 Radošovce, 1956 D.Krupá, 1957 Šaštín; m.p. 1958; kap. 1963 Ba-N.Mesto; adm. 1966 Dlhá pri Trnave, 1970 Komjatice; č.dekan 1977
Žilka Ľudovít, SDB špirituál malého seminára (1948) Trnava
Žilka Róbert, OFMcap nar. , ord. ; výp. 1.10.2007 Ba; od 14.2.2008 v Bratislavskej arcidiecéze
Žilka Štefan nar. 21.9.1915 v Hostovciach, ord. 27.6.1943; kap. Gajary, Ludanice; zast.adm. 1944  Urmince; kap. Ludanice, Pieštany; adm. 1947 tamtiež; kap. 1948 tamtiež, Modra, 1952 Ba-Najsv.Trojica; špirituál Kň.seminára; adm. 1958 Modra, 1971 Pezinok; dekan obvodu Pezinok a okresu Ba-vidiek; + 24.9.1991
Žitňanský Ivan, SDB, ThBac., PhBac. nar. 26.6.1969 v Trnave, ord. 29.5.1999; diakon 1998 Ba; výp. 1.10.1999 Ba-Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2002
Žmuda Krystian, OFMConv 15.8.1995 Ba-Karlova Ves