Územné členenie Ostrihomskej arcidiecézy v r.1894

zelenou farbou sú farnosti, nachádzajúce sa v dnešnom Maďarsku
@ - farnos v Maďarsku so slovenskými obyvatežmi

Archi-Diaconatus

Vice-Archi-Diaconatus

Parochia (Farnos)

Archi-Diaconatus
Barsensi
(Bars)
Tekov

Vice-Archi-Diaconatus
Lekér
Hronovce

Alsó-Pél, Dolný Pial

Alsó-Várad, Dolný Várad, Tekovský Hrádok

Cseke, Čaka

Lekér, Lekýr, Hronovce

Nagyendréd, Endrőd, Ondrejovce

Nagykálna, Kalná nad Hronom

Nagyfajkürth, Fajkurt, Dedinka

Nagysalló, Nagy-Sarló, Tekovské Šarluhy, Tekovské Lužany

Nagysáró, Vežké Šarovce, Šarovce

mesoroszi, Oros, Kukučínov

Zseliz, Želiezovce

Vice-Archi-Diaconatus
Léva
Levice

Csejkő, Čajkov

Garamszőlős, Rybník nad Hronom

Garamujfalu, Tekovská Nová Ves, Nová Dedina

Léva, Levice

Ó-Bars, Starý Tekov

Uj-Bars, Nový Tekov

Vámos-Ladány, Mýtne Ludany

Zsemlér, Zsemlár, Žemliare

Vice-Archi-Diaconatus
Szent-Benedek
Hronský Beňadik

Aranyos-Maroth, Zlaté Moravce

Fenyőkosztolány, Jedžové Kostožany

Kisapáthi, Malé Opatovce, Opatovce nad Žitavou, Žitavany

Kistapolcsány, Topožčianky

Lédecz, Ladice

Nagyherestyén, Vežké Chr᚝any, Chrašany

Nagyszelezsény, Vežké Sžažany, Sžažany

Nagyülés, Nagy-Lehota, Vežká Lehota

Nemcsény, Nemčiňany

Neméthi, Tekovské Nemce

Szent-Benedek, Olim-Petend, Hronský Beňadik

Szkiczó, Skýcov

Thaszár, Taszár, Theszár, Tesáry nad Žitavou, Tesárske Mlyňany

Velsicz, Velcsicz, Velčice

Vice-Archi-Diaconatus
Verebély
Vráble

Alsó-Györöd, Dolný Ďúrad, Vežký Ďur

Besse, Bese, Beša

Bessenyő, Bešeňov

Csiffár, Čifáre

Füss, Fíš, Trávnica

Mellek, Merlek, Melek

Nagylóth, Lót, Vežké Lovce

Nagymánya, Vežká Máňa, Maňa

Néved, Nevidzany

Óhaj, Dolný Ohaj

Verebély, Vráble

Archi-Diaconatus
Cathedrali

Vice-Archi-Diaconatus
Bajót

12 farností v Maďarsku

Bajna
Bajóth
Csolnok
Dágh @
Héregh
Kirva
Péliföld Szent-Kereszt
Sárisáp @
Szomor
Tardos @
Tarján
Úny

Vice-Archi-Diaconatus
Budapest

22 farností v Maďarsku

Békásmegyer
Buda-Eörs
Budapest I. Arx, Assumptionem B.M.V.
Budapest I. Christinapolis, B.M.V.de Sanguine @
Budapest I. in Palatio-Regio
Budapest I. parochia militaris
Budapest I. Taban, S.Catharina @
Budapest II. Aquatica, S.Anna
Budapest II. Aquatica, S.Elisabetha @
Budapest II. Országút, S.Stephanus Protomart. @
Budapest III. Buda-Vetus, SS.Petrum et Paulum
Budapest III. Ujlak, Visitationem B.M.V.
Budapest IV. Assumptionem B.M.V.
Budapest IX.
Budapest V. @
Budapest VI. @
Budapest VII. @
Budapest VIII. in nosocomio, S.Rochus @
Budapest VIII. S.Joseph @
Budapest X. Kőbánya @
Jenő
Szent-Endre @

Vice-Archi-Diaconatus
Strigonium

15 farností v Maďarsku

Csév @

Dömös

Dorogh @

Esztergom I. Cathedralis in Castro

Esztergom II. Aquatica Archiepiscopalis S.Ignatium Loyola

Esztergom XIII. ad SS.AA. Petrum et Paulum

Esztergom XIV. Oppidum Sti Georgii (Szent-Györgymező)

Kesztölcz @

Kisoroszi

Leányvár

Nyerges-Ujfalu (Sattel-Neudorf)

Pilis-Maróth

Süttő

Szent-Lélek @

Visegrád

Vice-Archi-Diaconatus
Párkány
Štúrovo

Bart, Bruty

Bátorkesz, Bátorove Kosihy

Ebed, Obid

Farnad, Farná

Kéménd, Kamenín

Köbölkút, Gbelce

Kőhidgyarmat, Kamenný Most

Mocs, Moča

Muzsla, Mužla

Nagyölved, Vežké Ludinve

Párkány, Kokot, Kakat, Gockern, Štúrovo

Szölgyén, Svodín

Archi-Diaconatus
Honthensi
Hont

Vice-Archi-Diaconatus
Báth
Bátovce

Alsó-Szemeréd, Dolné Semerovce

Bakabánya, Pukkanz, Buganec, Pukanec

Báth, Frauenmarkt, Bátovce

Deménd, Demandice

Egegh, Hokovce

Felső-Zsember, Horné Žemberovce

Füzesgyarmat, Hontianske Ďarmoty, Hontianska Vrbica

Gyerk, Gyerek, Hrkovce

Nádas, Nadošany, Hotianske Trsany

Nagykereskény, Krskány, Krškany

Pecsenicz, Pecsenek, Pečenice

Visk, Vyškovce

Vice-Archi-Diaconatus
Bozók
Bzovík

Alsó-Badin, Dolný Badín

Bozók, Bozouk, Bzovík

Csábrág, Čabrad, Čabrádsky Vrbovok (teraz filiálka Dolného Badína)

Felső-Sipék, Šipice

Kormossó, Kormos, Kormosov, Krnišov (dnes Krážovce-Krnišov, filiálka Prenčova)

Litava

Némethi, Nempti, Hontianske Nemce

Prencsfalva, Printzdorf, Prencsow

Szeléb, Klieb, Sieben-Brod, Sebechleby

Szenográd, Senohrad

Vice-Archi-Diaconatus
Drégely

2 farnosti v Maďarsku,
9 na Slovensku

Alsó-Rakoncza, Rykynčice

Drégelypalánk

Felső-Thúr, Ober-Thur, Horný Turovec, Nagy-Túr, Horné Turovce

Hrussó, Hrušov

Ipolyfödémes, Fedýmeš, Ipežské Úžany

Ipolynyék, Alsó-Felső-Nyék, Nekyje, Vinica

Ipolyság, Šahy

Ipolyszécsényke, Sečianky

Kőkeszi, Kamene-Keszike, Kamenné Kosihy

Nagyoroszi

Palást, Pl᚝ovce

Vice-Archi-Diaconatus
Kemencze

4 farnosti v Maďarsku,
4 na Slovensku

Börzsöny

Ipolyszakállos, Sakáloš, Ipežský Sokolec

Kemencze

Kisgyarmath, Ďarmotky, Sikenička

Pereszlény, Presežany nad Ipžom

Szete, Setich, Kubáňovo

Tölgyes

Vámos-Mikola

Vice-Archi-Diaconatus
Nagymaros

4 farnosti v Maďarsku
a 4 na Slovensku

Bajta, Bajtava

Helemba, Chžaba

Kóspallag @

Kövesd, Kamenica nad Hronom

Mária Nostra

Nagymaros

Szalka

Szob @

Vice-Archi-Diaconatus
Selmeczbánya
Banská Štiavnica

Bélabánya, Fejérbánya, Dilln, Dilnica, Banská Belá

Hodrusbánya, Banská Hodruša

Kolpach, Banský Studenec

Modertárna, Moderstolna, Kopanice (teraz filiálka Ban.Hodruše)

Pjerg-Szélanka, Siglisberg-Windschacht, Piarg, Štiavnické Bane

Schüttersberg, Banky (teraz filiálka Ban.Štiavnice)

Selmeczbánya, Bana, Schemnicium, Schemnitz, Stiavnicza, Banská Štiavnica

Steffoltó, Stepliczhof, Štefultov

Szent-Antal, Antol, Svätý Anton

Teplá, Žakýl-Teplá, Podhorie

Viszoka, Vysoká

Archi-Diaconatus
Komaromiensi
Komárno

Vice-Archi-Diaconatus
Érsekujvár
Nové Zámky

Bajcs, Bajč

Bánkeszi, Kesa, Bánov

Érsekujvár, Nové Zámky, Castrum Novum

Imely

Komjáth, Komeáth, Komjatice

Nagykér, Milanovce, Vežký Kýr

Nagysurány, Šurany

Naszvad, Nesvady

Szémő, Simó, Zemné

Tardóskedd, Tvrdošovce

Tótmegyer, Slovenský Meder, Palárikovo

Vice-Archi-Diaconatus
Hédervár

11 farností v Maďarsku,
1 na Slovensku

Ásvány

Bácsa

Ballony, Baloň

Darnó

Duna Szent Pál

Hédervár

Kiliti (Frauendorf )

Nagybajcs

Püski

Révfalu

Vámos

Zámoly

Vice-Archi-Diaconatus
Komárom
Komárno

Csicsó, Čičov

Ekecs, Ekeč, Okoč

Ekel, Ekől, Ököl, Okoličná

Érseklél, Arcibiskupský Lél-Vežké Kosihy

Gúta, Kolárovo

Izsa, Iža

Keszegfalva, Kameničná

Komárom, Komorn, Camarun, Comaromium, Komárno

Nagymegyer, Vežký Meder

Ó-Gyalla, Stará Ďala, Hurbanovo

Szent-Péter, Svätý Peter

Vice-Archi-Diaconatus
Nagyczéthény
Vežký Cetín

Eözdöghe, Izdeg, Mojzesovo

Felső-Szőllős, Horný Síleš, Vinodol

Nagyczéthény, Vežký Cetín

Nagyemőke, Vežké Janíkovce, Nitra-Janíkovce

Nagyhint, Vežké Hyndice, Vežké Chyndice

Nagylapás, Vežký Lapáš

Szent-Mihály-Úr, Michal nad Žitavou

Vaik,Vajka nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou

Vice-Archi-Diaconatus
Udvard
Dvory nad Žitavou

Ćsúz, Čúz, Dubník

Jászfalu, Jasová

Koltha, Kolta

Kurtakesz, Marcelove Kesy, Marcelová

Kürth, Ker, Strekov

Perbete, Pribeta

Szemere, Semerovo

Udvard, Dvory nad Žitavou

Vice-Archi-Diaconatus
Vágsellye
Šaža

Eperjes, Eperješ, Jahodná

Farkasd, Vlčany

Felső-Szeli, Horné Saliby

Királyrév, Krážov Brod

Nádszeg a Kösse, Nagy-Szeg, Trstice

Negyed, Neded

Pered, Tešedíkovo

Tallós, Tomášikovo

Vágkirályfa, Waag-königsdorf, Krážová nad Váhom

Vág-Sellye, Šaža

Zsigárd, Žigárd, Žihárec

Archi-Diaconatus
Neogradiensi
Novohrad

Vice-Archi-Diaconatus
Kékkő
Modrý Kameň

Alsó-Palojta, Dolné Plachtince

Bussa, Bušince

Csáb, Čebovce

Házasnénye, Nénnye, Nenincse, Nenince

Kékkő, Blauenstein, Modrý Kameň

Nagyzellő, Vežké Zlievce

Ovár, Olováry

Szklabonya, Sklabiná

Varbó, Vrbovka

Zsély, Želovce

Vice-Archi-Diaconatus
Szécsény

10 farností v Maďarsku

Endrefalva

Felső Ludány

Karancsság

Loócz

Megyer

Nagybárkány

Rimócz (Rimolcz)

Soóshartyán

Szakal

Szécsény

Vice-Archi-Diaconatus
Vadkert

6 farností v Maďarsku,
1 na Slovensku

Balassa-Gyarmat @

Csesztve @

Marczal

Mohora (Mahora, Muhora)

Nagycsalomja, Vežká Čalomija

Patak

Vadkert

Archi-Diaconatus
Nitriensi
Nitra

Vice-Archi-Diaconatus
Galgócz
Hlohovec

Galgócz, Freistadtl, Hlohovec

Hrádok

Moravánka, Moravany nad Váhom

Nagymodró, Nagy-Modrovka, Gross-Modro, Vežká Modrová, Modro

Ó-Lehota, Stará Lehota

Szokolócz, Sokolovce

Vice-Archi-Diaconatus
Nagytapolcsány
Topožčany

Bajna, Bojná

Kisvendég, Klein Koste, Malé Košte, Malé Hoste

Koross, Krušovce

Nadlány, Nagy-Lány, Nadlice

Nagyjácz, Jacovce

Nagytapolcsány, Topožčany

Prassicz, Prašice

Sissó, Šišov

Závada

Vice-Archi-Diaconatus
Radosna
Radošina

Alsó-Ludány, Ludanice

Alsó-Merasicz, Merašice

Ardanócz, Ardanovce

Csermed, Čermany

Felső-Attrak, Nagy-Attrak, Otrokovitz, Horné Otrokovice

Felső-Vásárd, Horné Vašardice, Horné Trhovište

Nagyrippény, Vežké Ripňany

Nyitrapásztó, Pasztuhov, Pastuchov

Nyitrapereszlény, Preszirany, Presežany

Nyitrasárfő, Sárfia, Nitrianska Blatnica

Radosna, Radosin, Radošina

Ürméncz, Urmince

Vice-Archi-Diaconatus
Ujlak
Vežké Zálužie

Alsó Récseny, Under-Ritschen, Dolné Rišňovce (Rišňovce)

Assakürt, Ašakert, Nové Sady

Egerszegh, Nyitra-Egerszeg, Jagersek, Jelšovce

Kisbáb, Klein Bab, Malý Báb

Lakács, Lakácsi, Lakosovce, Lukáčovce

Suránka, Šurianky

Udvarnok, Odvornice, Dvorníky

Ujlak, Vežké Zálužie

Üzbégh, Izbégh, Zbehy

Vicsap-Apáthi, Vicsap, Nitra-Vicsap, Výčapy-Opatovce

Vice-Archi-Diaconatus
Urmín
Mojmírovce

Alsó-Jattó, Jatov

Hosszufalu, Vághosszufalu, Langendorf, Dlhá nad Váhom

Köpösd, Hájske

Sempte, Sintavia, Schintau, Šintava

Sopornya, Šoporňa

Szelőcze, Selócz, Selice

Tornócz, Trnovec nad Váhom

Ürmény, Urmín, Mojmírovce

Archi-Diaconatus
Posoniensi
Bratislava

Vice-Archi-Diaconatus
Bazin
Pezinok

Báhony, Báhoň

Bazin, Bözing, Pezynek, Pezinok

Cseszte, Csaszta, Chastew, Czesthe, Schadmania, Schattmansdorf, Schadmesdorf, Vöröskőfalva, Častá

Dubová, Dombó, Dobó, Wernersdorf, Wernhartsdorf, Werisdorf

Grinád, Grinavia, Grünau, Grinava

Horvátgurab, Kroatisch-Grub, Eisgrub, Horvatski-Grub, Chorvátsky Grob

Istvánfalva, Stefansdorf, Stefelsdorf, Stepanov, Štefanová

Modor, Modern, Modra

Nagysenkvicz, Šenkvice

Pudmericz, Budmerice

cse, Rejcsa, Razisdorf, Ratzersdorf, Rača

Schweinsbach, Schwanenbach, Schwanczpach, Viničné

Szent-György, Sanct-Georgen, Svätý Jur

Szőllős, Prácsa, Weinern, Wajnor, Vajnory

Tótgurab, Slawisch-Weiss-Grob, Eisgrub, Slovenszki-Gurab, Slovenský Grob

Vistuk, Vištuk

Vice-Archi-Diaconatus
Dunaszerdahely
Dunajská Streda

Al-Bár, Albaár, Dolný Bar

Alistál, Dolný Štál

Alsó-Nyárasd, Dolný Ňárašd, Topožníky

Baka

Bős, Böös, Beš, Gabčíkovo

Dercsika, Gyersoka, Gerchika, Jurová

Duna-Szerdahely, Dunajská Streda

Egyházgelle, Gelle, Gelya, Galya, Holice

Egyházkarcsa, Kostolné Kračany

Fel-Bár, Felbaár, Egyházasbaár, Horný Bar

Kürth, Egyházas-Kürth, Csalóközi-Kürth, Ohrady

Nagyabony, Vežké Blahovo

Szent-Mihályfa, Michal na Ostrove

Várkony, Vrakúň

Vásárút, Trhová Hradská

Vice-Archi-Diaconatus
Malaczka
Malacky

Almás, Apfelbach, Jablonovce, Jabloňové

Detrekő-Csütörtök, Zakendorf, Csütörtökhely, Plavecký Štvrtok

Gajar, Gajár, Gairing, Gajare, Gajary

Jakabfalva, Jakubov

Kislévárd, Klein-Schützen, Malé Leváre

Konyha, Kuhel, Kuchyňa

Malaczka, Malacky

Nagylévárd, Gross-Schützen, Hrubé Levári, Vežké Leváre

Pernek

Rarbach, Rárbók, Nádas, Rohrbach, Rohožník

Széleskút, Breitenbrunn, Sološnica

Szent-István, Haczprunka, Hausbrunn, Studienka

Vice-Archi-Diaconatus
Posonium
Bratislava

Posonium, Pozsony, Bratislava – sv.Martina (parochia principalis)

SS.Trinitatem (predtým: S.Michaelis extra muros), Najsv.Trojice

Virágvölgy, Blumenthal

Vice-Archi-Diaconatus
Somorja
Šamorín

Csötörtök, Villa Liupoldi, Štvrtok na Ostrove

Féll, Tomášov

Hidas, Bruck, Pruck, Most na Ostrove, Most pri Bratislave

Illéšháza, Szent-Péter, Eliašovce, Nový Život

Misérd, Mischdorf, Nové Košariská, (Dunajská Lužná = Šildern)

Nagylégh, Nagy-Leek, vežký Lég, Lehnice

Nagymagyar, Grosymagendorf, Vežký Mager, Zlaté Klasy

Nagypaka, Egyházas-paka, Gross-Kapeln, Vežká Paka

Püspöki, Bischdorf, Biskupice pri Dunaji, Podunajské Biskupice

Somorja, Fanum S.Maria, Samaria, Somerein, Szamorin, Šamorín

Szent-Antal, Bácsfa, Kláštor sv.Antona, Báč

Vajka, Vojka nad Dunajom

Vice-Archi-Diaconatus
Stomfa
Stupava

Besztercze, Bisternic, Bistric, Záhorská Bystrica

Dévény, Theben, Devín

Dévényujfalu, Theben-Neudorf, Tebenska-Mes, Horváth-Ujfalu, Devínska Nová Ves

Hidegkút, Kaltenbrunn, Dúbravka

Laáb, Láb

Lamacs, Blumenau, Lamač

Lozornó, Lozorno

Magasfalu, Hochstetnó, Vysoká pri Morave

Magyarfalva, Ungerau, Uherska-Mas, Uhorská Ves, Záhorská Ves

Máriavölgy, Vallismariae, Maria-Thal, Marianka

Stomfa, Stupava

Zohor

Vice-Archi-Diaconatus
Sempcz
Senec

Boldogfalva, Frauendorf, Matka-Bozsi, Boldogfa, Boldog

Csataj, Čataj

Cseklész, Landschütz, Čeklís, Bernolákovo

Cziffer, Ziffer, Cífer

Egyházfalva, Egyházfa, Gasvár, Hasvár, Kostolná pri Dunaji

Ivánka, Iványi, Ivanka pri Dunaji

Jóka, Jolka, Jelka

Kápolna, Kapellen, Kaplná

Magyarbél, Vežký Biel

Nagyfödémes, Vežké Úžany

Puszta-Födémes, Pusté Úžany

Sárfő, Šarfia, Blatné

Szempcz, Wartberg, Senz, Senec

Vedrőd,Vödröd, Voderady

Vice-Archi-Diaconatus
Szered
Sereď

Diószegh, Diosek, Sládkovičovo

Galántha, Galanta

Hidaskürth, Mostová Ker, Mostová

Kajal

Kossúth, Košúty

Nagymácséd, Vežká Mača

Nagysúr, Šúrovce

Szered, Sereď

Taksony, Takšoň, Matúškovo

Vágszerdahely, Dolná Streda

Vice-Archi-Diaconatus
Szomolany
Smolenice

Alsó-Diós, Tót-Diós, Windisch-Nussdorf, Dolné Orešany

Bogdány, Bogdanócz, Budanz, Bogdancz, Bogdanowitz, Bohdanovce nad Trnavou

Bélaház, Bagyarad, Balarad, Baralach, Bolgaráz, Boleráz

Felső-Diós, Német-Diós, Ober Nussdorf, Deutsch Nussdorf, Horné Orešany

Hosszufalu, Longovilla, Langdorf, Dluha, Dlhá

Nádas, Trstín

Ottóvölgy, Ottenthal, Ompitál, Dožany

Szárazpatak, Dürnbach, Szuha, Suchov, Suchá nad Parnou

Szomolány, Szmolenicz, Leusdorf, Smolenice

Vice-Archi-Diaconatus
Tyrnava
Trnava

Abrahám (farnos zriadená r.1907)

Alsó-Korompa, Unter-Krupa, Dolná Krupina, Dolná Krupá

Apaj, Opop, Opej, Opoj

Bohunicz, Jaslovské Bohunice

Bucsán, Bučany

Gerencsér, Hrnacsarovec, Hrnčiarovce nad Parnou

Keresztúr, Pozsony-Keresztúr, Križovany nad Dudváhom

Majtény, Majcichov

Maniga, Malženice

Modranka (farnos zriadená r.1913)

Nagybresztován, Grosz-Bresztován, Brestovany

Rózsavölgy, Vallis Rosarum, Rosenthal, Rosindol, Ružindol

Spácza, Schpatzing, Špačince

Szilincs, Szelencs, Zeleneč

Tyrnavia, Tirnavia, Nagyszombat, Tirnau, Trnava

Zavar

Archi-Diaconatus
Sasvárensi
Šaštín

Vice-Archi-Diaconatus
Csejthe
Čachtice

Csejthe, Csejtha, Cheite, Chete, Csachticz, Csachte, Čachtice

Krakován, Krakovany

Pobedím

Podola, Leszete, Podolie

Pöstyén, Püstyén, Pistyani, Pülsthin, Piešany

Vág-Szent-Kereszt, Svätý Kríž, Považany

Vágujhely, Nové Mesto nad Váhom

Verbó,Vrbové

Vice-Archi-Diaconatus
Jókő
Dobrá Voda

Alsó-Dombó, Unter-Dubován, Dolné Dubové

Dejte, Deijtha, Dechtur, Dechtice

Jókő, Guttenstein, Dobrá Voda

Kátlócz, Kátlovce

Lancsár, Lančár

Lopassó, Dolný Lopašov

Nahács, Naháč

Vittencz, Chtelnicze, Telnicz, Chtelnica

Vice-Archi-Diaconatus
Miava
Myjava

Alsó-Botfalva,Bzince pod Javorinou

Brezová, Brezovecz

Hrachovište

Miava, Miawa, Mijava, Myjava

Ó-Tura, Alt-Tura, Stará Turá

Turoluka, Turopole, Turá Lúka

Vagyócz, Vagyovecz, Vagyovcze, Vaďovce

Vice-Archi-Diaconatus
Morva-Szent-János
Moravský sv.Ján

Bikszárd, Buková

Búr-Szent-György, Borský sv.Jur

Búr-Szent-Miklós, Borský Mikuláš

Detrekő-Szent-Miklós, Blasenstein-Sct-Peter, Plavecký Peter

Detrekő-Szent-Péter, Blasenstein-Sct-Nicolaus, Plavecký Mikuláš

Kukló, Kuklov

Laksárujfalu, Laksár-Neudorf, Lakšárska Nová Ves

Morva-Szent-János, Moravský sv.Ján

Závod

Vice-Archi-Diaconatus
Nagykosztolány
Vežké Kostolany

Bori, Borovce

Drahócz, Drahovce

Felső-Zelle, Felső-Zéle, Ober Zelenicz, Zilla, Zille, (Szelnicza), Horné Zelenice

Lipótvár, Leopoldov (väznica)

Madunicz, Madunice

Nagykosztolány, Vežké Kostolany

Puszta-Vogyerád, Dolné Voderady

Ujvároska, Leopold-Neustadl, Mesztuskó, Mestečko (Leopoldov)

Veszele, Veselé

Vice-Archi-Diaconatus
Sasvár
Šaštín

Broczkó, Brodské

Csári, Čáry

Dojcs, Dojč

Egbell, Gbely

Holics, Holíč

Kopcsány, Kopčany

Kuti, Kúty

Nagykovaló, Koválov

Péterfalva, Petrovilla, Petersdorf, Petrová Ves

Radossócz, Radošovce

Sasvár, Sassinum, Maria-Schoszberg, Sastyin, Šaštín

Stepanó, Stephanov, Scsepanov, Štefanov

Szakolcza, Skálitz, Skalica

Szomolánka, Smolinské

Unín

Vice-Archi-Diaconatus
Szenicz
Senica

Chropó, Chropov

Czerova, Cerová, Korlátkő

Hradist, Hrádište pod Vrátnom

Jabloncza, Jablonicz, Jablonica

Ószuszkó, Osuské

Rohó, Rohov

Sándorf, Prievaly

Senicz, Senica

Szobotist, Sobotište

Verbócz, Vrbovce