Ostrihomská arcidiecéza bola r.1886 rozdelená na tri vikariáty: ostrihomský, budapeštiansky a trnavský.
V r.1919 bol trnavský vikár menovaný s fakultami generálneho vikára pre celé územie ostrihomskej arcidiecézy, nachádzajúce sa v ČSR.
29.5.1922 bola zriadená Apoštolská administratúra trnavská.
Územné členenie Apoštolskej administartúry trnavskej podľa Schematizmu z r.1933
s následnými zmenami podľa schematizmu z r.1948
Districtus (Dekanát) Parochia (Farnosť)
1. Parkan (Štúrovo)
Bart (Bruty)
Bátorové Kesy, Bátor-Keszi (Bátorove Kosihy )
Bíňa-Bény - expozitúra - od r.1941 farnosť
Ebed (Obid)
Farnad (Farná)
Kamendín, Kéménd (Kamenín)
Kamenné Ďarmoty, Kőhid-Gyarmat (Kamenný Most)
Köbölkút (Gbelce)
Moča, Mócs
Mužla, Muzsla
Parkan (Štúrovo)
Seldín, Szölgyén (Svodín)
Veľké Ludince, Nagy-Ölved
2. Modrý Kameň
Bušince, Bussa
Čebovce, Csáb
Dolnie Plachtince ( Dolné Plachtince)
Modrý Kameň
Nenince, Nénye
Olováry, Óvár
Sklabiná
Veľké Zlievce, Nagy-Zellő
Vrbovka, Varbó
Želovce, Zsély
3. Banská Štiavnica
Banská Belá
Banská Štiavnica
Banka (Banky) - od r.1941 filiálka Banskej Štiavnice
Hodruša
Kolpachy (Banský Studenec)
Kopanica (Kopanice) - kurácia
Piarg (Štiavnické Bane)
Svätý Antol (Antol, Svätý Anton)
Štefultov
Teplá (Podhorie)
Vysoká
4. Bzovík
Bzovík
Čabrad (Čabrádsky Vrbovok) - od r.1934: filiálka Dolného Badína
Dolní Badin (Dolný Badín)
Hornie Šipice
Krnišov - od r.1934: filiálka Prenčova
Litava
Nemce (Hontianske Nemce)
Prenčov
Sebechleby
Senohrad
5. Šahy
1948:
Balog od r.1936 kurácia, od r.1945 farnosť
Dolnie Rykynčice
Fedýmeš, Födémes (Ipeľské Úľany)
Hornie Túrovce, Felső-Tur (Horné Turovce)
Hrušov
Kamenné Kosihy, Kő-Keszi
Nekyje, Nyék (Vinica)
Plášťovce, Palást
Preseľany, Pereszlény (Preseľany nad Ipľom) - 1948: districtus Demandice
Sečianky, Szécsényke
Šahy, Ság
Veľká Čalomija, Nagy-csalomja
Hidvég (Ipeľské Predmostie) - kurácia
6. Bátovce

1948:
     Bátovce
     Demandice


Bátovce
Demandice, Deménd - 1948: districtus Demandice
Dolnie Semerovce (Dolné Semerovce) - 1948: districtus Demandice
Hokovce, Egeg - 1948: districtus Demandice
Hontianske Ďarmoty (Hontianska Vrbica) - 1948: districtus Levice
Hornie Žemberovce
Hrkovce, Gyerk - 1948: districtus Demandice
Nadošany (Hotianske Trsťany)
Pečenice
Pukanec
1948: Preseľany (Preseľany nad Ipľom) - districtus Demandice; 1933 districtus Bátovce
Veľké Krškany
Vyškovce-Visk - 1948: districtus Demandice
7. Salka
Bajtava, Bajta
Ďarmotky, Kis-Gyarmat (Sikenička)
Helemba (Chľaba)
Kamenica nad Hronom, Garam-Kövesd
Sakáloš, Szakállos (Ipeľský Sokolec)
Szalka
Setich, Szete (Kubáňovo)
8. Levice
Čajkov
1948: Hontianske Ďarmoty - 1933 districtus Bátovce
1948: Hronské kosihy - kurácia od r.1947
Levice, Léva
Mýtne Ludany, Vámos-Ladány
Nový Tekov, Új-Bars
Rybník (nad Hronom)
Starý Tekov
Tekovská Nová Ves
Žemliare, Zsemlér
9.Lekýr (Hronovce)
Čaka
1948: Čata - od r.1942 farnosť
Dolní Pial (Dolný Pial)
Dolní Várad, Alsó-Várad (Tekovský Hrádok)
Fajkurt (Dedinka)
Kálna, Nagy-Kálna (Kalná nad Hronom)
Lekýr, Lekér (Hronovce)
Ondrejovce, Endréd
Oros, Oroszi (Kukučínov)
Tekovské Šarluhy, Nagy-Salló (Tekovské Lužany)
Veľké Šarovce, Nagy-Sáró
Želiezovce, Zselíz
10. Svätý Benedik (Hronský Beňadik)

1948:
     Topoľčianky
     Zlaté Moravce


Dolnie Slažany (Sľažany)
- 1948: districtus Topoľčianky
Jedlové Kostolany (Jedľové Kostoľany) - 1948: districtus Zlaté Moravce
1948: Gýmeš - kurácia - od r.1944; districtus Topoľčianky
Ladice, Lédec - 1948: districtus Topoľčianky
Nemce (Tekovské Nemce) - 1948: districtus Zlaté Moravce
Nemčiňany - 1948: districtus Zlaté Moravce
Opatovce nad Žitavou (Žitavany) - 1948: districtus Zlaté Moravce
Skýcov - 1948: districtus Topoľčianky
Svätý Benedik (Hronský Beňadik) - 1948: districtus Zlaté Moravce
Tesáry nad Žitavou (Tesárske Mlyňany) - 1948: districtus Topoľčianky
Topoľčianky - 1948: districtus Topoľčianky
Velčice - 1948: districtus Topoľčianky
Veľká Lehota - 1948: districtus Zlaté Moravce
Veľké Chrašťany - 1948: districtus Topoľčianky
Zlaté Moravce - 1948: districtus Zlaté Moravce
11. Vráble
Beša, Bese
Bešeňov, Bessenyő - 1948: districtus Dvory nad Žitavou
Čifáry, Csiffár (Čifáre)
Dolný Ďúrad (Veľký Ďur)
Dolní Ohaj (Dolný Ohaj)
Fíš (Trávnica)
Lót (Veľké Lovce)
Melek
Nevidzany
Veľká Máňa (Maňa)
Vráble, Verebély
12. Komárno
Čičov, Csicsó
Ekeč, Ekecs (Okoč)
Ekel (Okoličná)
Arcibiskupský Lél, Érsek-Lél  (Veľké Kosihy)
Guta (Kolárovo)
Iža, Izsa
Keszegfalva (Kameničná)
Komárno
1948: Nová Stráž - kurácia - od r.1943
Veľký Meder, Nagy-Megyer
13. Dvory nad Žitavou
1948:
Bešeňov - 1933: districtus Vráble
Čúz, Csúz (Dubník)
Jásová, Jászfalu (Jasová)
Kolta
Krátke Kesy, Kurta-Keszi (Marcelová)
Kerť, Kürt (Strekov)
Perbete (Pribeta)
Semerovo, Szemere
Stará Ďala, Ó-Gyalla (Hurbanovo)
Svätý Peter, Szent-Péter
Dvory nad Žitavou, Udvard
14. Nové Zámky
Bajč, Bajcs
Bánovská Kesa (Bánov)
Imeľ, Imely
Komjatice
Nasvad, Naszvad (Nesvady)
Nové Zámky, Érsek-Újvár
Slovenský Meder (Palárikovo)
Šurany
Tardošked, Tardoskedd (Tvrdošovce)
Veľký Kýr, Nagy-Kér
Zemné, Szimő
15. Veľký Cetín
1948:
Čalád (Čeľadice) - kurácia od r.1939
Izdeg (Mojzesovo)
Horní Síleš (Vinodol)
Svätý Michal nad Žitavou
Vajka nad Žitavou (Lúčnica nad Žitavou)
Veľké Hyndice, Nagy-Hint (Veľké Chyndice)
Veľké Janíkovce (Nitra-Janíkovce)
Veľký Cetín, Nagy-Cétény
Veľký Lapáš
16. Šaľa
Eperjes (Jahodná)
- 1948: districtus Dunajská Streda
Farkašd, Farkasd (Vlčany)
Hornie Saliby, Felső-Szeli (Horné Saliby)
Kráľov Brod, Királyrév
Nádszeg (Trstice)
Neded, Negyed
Pered (Tešedíkovo)
Šaľa, Sellye
Tallós (Tomášikovo)
Kráľová nad Váhom, Vág-Királyfa
Žigard, Zsigárd (Žihárec)
17. Topoľčany
Bojná
Jacovce
Krušovce
Malé Hoste
Nadlice
Prašice
Šišov
Topoľčany
Závada
18. Radošiná
Ardanovce
Hornie Otrokovce (Horné Otrokovce)
Hornie Vašardice (Horné Trhovište)
Merašice
Pastuchov
Radošiná
Šarfia (Nitrianska Blatnica)
Veľké Ripňany
19. Preseľany
Čerma
ny
Jagersek, Egerszeg (Jelšovce)
Ludanice
Preseľany
Šuránky (Šurianky)
Urmince
Výčapy-Opatovce, Vicsáp-Apáti
20. Hlohovec
Hlohovec
Hrádok
Modrovka (Modrová)
Moravany nad Váhom
Sokolovce
Stará Lehota
21. Ujlak (Veľké Zálužie)
Ašakerť (Nové Sady)
Dvorníky
1948: Lehota pri Nitre - od r.1947 farnosť
Lukáčovce
Malý Báb
Rišňovce
Ujlak (Veľké Zálužie)
Zbehy
22. Urmín (Mojmírovce)
1948:
Degeš (Rastislavice) - kurácia od r.1941
Dlhá nad Váhom, Vág-Hosszúfalu
Dolní Jatov (Jatov)
Kepežd (Hájske)
Selice, Szelőcze
1948: Šalgov (Svätoplukovov) - kurácia od r.1947
Šintava
Šoporňa
Trnovec nad Váhom, Tornóc
Urmín (Mojmírovce)
23. Šaštín
Brodské
Čáry
Dojč
Gbely
Holič (Holíč)
Kopčany
Koválov
Kúty
Petrová Ves
Radošovce
Skalica
Smolinské
Šaštín
Štepanov (Štefanov)
Unín
24. Moravský svätý Ján
Biksard (Buková)
Borský sv.Jur
Borský sv.Mikuláš
Kuklov
Lakšárska Nová Ves
Moravský sv.Ján
Plavecký sv.Mikuláš
Plavecký sv.Peter
Závod
25. Čachtice
Čachtice
Krakovany
Nové Mesto nad Váhom
Piešťany
Pobedím
Podolie
Svätý Kríž nad Váhom (Považany)
Vrbové
26. Myjava
Brezová pod Bradlom
Dolnie Bzince (Bzince pod Javorinou)
Hrachovište
Myjava
Stará Turá
Turá Lúka
Vaďovce
27. Senica
Cerová-Lieskové
Chropov
Hrádište pod Vrátnom
Jablonica
Osuské
Rohov
Senica
Sobotište
Šándorf (Prievaly)
Vrbovce
28. Dobrá Voda
Chtelnica
Dechtice
Dobrá Voda
Dolnie Dubové (Dolné Dubové)
Dolní Lopašov (Dolný Lopašov)
Kátlovce
Lančár
Naháč
29. Veľké Kostolany
Borovce
Dolnie Voderady (Dolné Voderady)
Drahovce
Hornie Zelenice (Horné Zelenice)
Leopoldov (väznica) - kurácia
Madunice
Mestečko (Leopoldov)
Veľké Kostolany
Veselé
30. Bratislava
Bratislava - mesto (sv.Martina)
Najsv.Trojice
Nové Mesto, Blumenthal
1948: sv.Alžbety - farnosť od r.1947
1948: Tehelné Pole (Pomocnice kresťanov)  - farnosť od r.1933
1948: Prievoz - farnosť od r.1944
1948: Trnávka - farnosť od r.1945
1948: Petržalka - farnosť od r.1934
31. Trnava - mesto
Trnava (sv.Mikuláša)
1948: Kopánka - farnosť od r.1942
1948: Tulipán - farnosť od r.1942
32. Modra
Báhoň
- 1948: districtus Cífer
Častá
Dubová
Modra
Pudmerice (Budmerice)
Štefanová
Veľké Šenkvice
Vištuk
33. Svätý Jur
Grinava, Grünau,
1948: Myslenice
Horvatský Grob (Chorvátsky Grob)
Pezinok
Račištorf (Rača)
Slovenský Grob
Svätý Jur
Švajnsbach (Viničné)
Vajnory
34. Šamorín
Biskupice pri Dunaji, Püspöki (Podunajské Biskupice)
1948: Blahova dedina (Blahová) - farnosť od r.1938
Fél (Tomášov)
Illésháza (Eliašovce-Nový Život)
Mischdorf, Misérd (Nové Košariská - Dunajská Lužná)
Most na Ostrove, Bruck (Most pri Bratislave)
Svätý Anton (Báč)
Šamorín
Štvrtok na Ostrove, Csötörtök
Vajka nad Dunajom, Duna-Vajka (Vojka nad Dunajom)
Veľká Paka, Nagypaka
Veľký Lég, Nagy Lég (Lehnice)
Veľký Mager, Nagy-Magyar (Zlaté Klasy)
35. Dunajská Streda
Baka
Baloň, Ballony
Beš, Bős (Gabčíkovo)
Dercsika (Jurová)
Dolní Bar, Albár (Dolný Bar)
1948: Eperješ (Jahodná) - 1933: districtus Šaľa
Dolní Ňáražd, Alsó-Nyárasd (Topoľníky)
Dolný Štál, Alistál
Dunajská Streda, Duna-Szerdahely
Horní Bar, Felbár (Horný Bar)
Kerť na Ostrove, Csalóköz-Kürt (Ohrady)
Kostolná Gala, Egyház-Gelle (Holice)
Kostolné Korčany, Egyházkarcsa (Kostolné Kračany)
Svätý Michal, Szent-Mihályfa (Michal na Ostrove)
Trhová Hradská, Vásárút
Várkony, 1948: Nékvárkoň (Vrakúň)
Veľký Aboň, Nagy-Abony (Veľké Blahovo)
36. Malacky
Gajary
Hasprunka (Studienka)
Jablonové (Jabloňové)
Jakubov
Kuchyňa
Malacky
Malé Leváre
Pernek
Plavecký Štvrtok
Rarbok (Rohožník)
Sološnica
Veľké Leváre
37. Stupava
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Hochštetno (Vysoká pri Morave)
Lamač
Láb
Lozorno
Marianka
1948: Pajštún (Borinka) - farnosť od r.1941
Stupava
Uhorská Ves (Záhorská Ves)
Záhorská Bystrica
Zohor
38. Senec

1948:
     Cífer
     Senec


1948:
Báhoň - districtus Cífer; 1933 - districtus Modra
Cífer - 1948: districtus Cífer
Čataj - 1948: districtus Cífer
Čeklís (Bernolákovo)
Hasvár, Egyházfa (Kostolná pri Dunaji)
Ivánka pri Dunaji (Ivanka pri Dunaji)
Jelka, Jóka
Kaplná - 1948: districtus Cífer
1948: Kráľová pri Senci - farnosť od r.1948
Maďarský Bél, Magyar-Bél (Veľký Biel)
Matka Božia, Boldogfa (Boldog)
Pustý Fedýmeš (Pusté Úľany) - 1948: districtus Cífer
Senec, Szenc
Šarfia (Blatné) - 1948: districtus Cífer
Veľký Fedýmeš, Nagy-Födémes (Veľké Úľany)
Voderady - 1948: districtus Cífer
39. Sered (Sereď)
Dolnia Streda nad Váhom (Dolná Streda)
Galanta
Kajal
Košúty, Kosút
Mostová Kerť, Hidas-Kürt (Mostová)
Sered (Sereď)
Takšoň, Taksony (Matúškovo)
1948: Váhovce - farnosť od r.1943
Veľké Šúrovce
Veľký Diosek, Nagy-Diószeg (Sládkovičovo)
Veľký Mačad, Nagy-Mácséd (Veľká Mača)
40. Smolenice
Bohdanovce nad Trnavou
Boleráz
Dlhá
Dolnie Orešany (Dolné Orešany)
Hornie Orešany (Horné Orešany)
Nádaš (Trstín)
Ompitál (Doľany)
Smolenice
Suchá nad Parnou
41. Trnava - okolie
Abrahám
Opoj
Bohunice (Jaslovské Bohunice)
Bučany
Dolnia Krupá (Dolná Krupá)
Hrnčiarovce (Hrnčiarovce nad Parnou)
Kerestúr (Križovany nad Dudváhom)
Majcichov
Malženice
Modranka
Rožindol (Ružindol)
Špačince
Veľké Brestovany
Zavar
Zeleneč