Vzhžadom na rozčlenenie Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy sa už tento zoznam neaktualizuje a neobsahuje farnosti, patriace do Bratislavskej arcidiecézy.
Aktuálny zoznam Bratislavskej arcidiecézy nájdete TU.
ABRAHÁM * 925 45, č. d. 411
tel.: (031) 785 72 36
 
ARDANOVCE * 956 06, p. Šalgovce
tel.: (038) 539 83 68
 
BÁB

lat.: Baab
maď.: Kisbáb; Nagybáb
nem.: Klein Bab

* 951 34, č. d. 94
tel.: (037) 658 81 55
 
BAJČ

maď.: Bajcs

* 946 54  
BAJTAVA

maď.: Bajta

* 943 65, p.Kamenica nad Hronom, č.d.1
tel.: (036) 757 51 21
 
BAKA * 930 04, č.d. 16
tel.: (031) 559 47 14
 
BALOG NAD IPźOM

maď.: Ipolybalog

* 991 11
tel.: (047) 488 51 46
 
BALOŇ

maď.: Balony, Ballony

* 930 08, p. Čiližská Radvaň
tel.: (031) 554 12 24
 
BÁNOV

iné názvy: Kesa
maď.: Bánkeszi

* 941 01, Školská 2
tel.: (035) 650 78 35; 0905 - 405 339
 
BANSKÁ BELÁ

maď.: Bélabánya, Fejérbánya
nem.: Dilln, Dila

* 966 15, č. d. 290
tel.: (045) 693 31 77
 
BANSKÁ HODRUŠA
(čas obce Hodruša-Hámre)

iné názvy: HODRUŠA-HÁMRE
maď.: Hodrusbánya
nem.: Hod
ritsch

* 966 61, p. Hodruša-Hámre
tel.: (045) 684 45 56
 
BANSKÁ ŠTIAVNICA

lat.: Schemnicium, Banensium
maď.: Selmeczbánya
nem.: Schemnitz

* 969 01, J.Palárika 7
tel.: (045)
692 22 38, fax: 692 22 39, kaplán: 692 18 56
 
BANSKÝ STUDENEC

iné názvy: Kolpach
maď.: Tópatak
nem.: Kohlbach, Goldbach

* 969 01, p. Banská Štiavnica
tel.: (045) 692 17 01
 
BÁTOROVE KOSIHY

iné názvy: Vojnice
maď.: Bátorkesz, Bátorkeszi

* 946 34
tel.: (035) 779 74 61
 
BÁTOVCE

maď.: Báth, Bát
nem.: Frauenmarkt

* 935 03, č. d. 50
tel.: (036) 639 42 33
 
BEŠA

maď.: Bessa, Bese, Barsbese

* 935 36
tel.: (036) 638 51 37
 
BEŠEŇOV

lat.: Villa Hudwordiensium Bissenorum
maď.: Bessenyő, Zsitvabessenyő

* 941 41, Hlavná 1
tel.: (035) 648 71 50
 
BÍŇA

maď.: Bény

* 943 56, č. d. 108
tel.: (036)
759 91 22
 
BLESOVCE

maď.: Belesz

* 956 01, p. Bojná, č. d. 130
tel.: (038) 537 31 19
 
BOHDANOVCE NAD TRNAVOU

maď.: Bogdány, Bogdanócz
nem.: Bogdancz, Bogdanowitz

* 919 09, č. d. 47
tel.: (033) 552 91 90
www.bohdanovce.com/farnost.htm
 
BOJNÁ

maď.: Bajna

* 956 01, č. d. 603
tel.: (038) 537 33 83
 
BOLERÁZ

maď.: Bélaház, Bagyarad

* 919 08
tel.: (033) 557 91 32
 
BOROVCE

maď.: Vágbori
nem.: Borowitz

* 922 09, č. d. 169
tel.: (033) 779 61 84
 
BRESTOVANY

maď.: Nagy-Kis-beresztovány, Felső-Alsó-szil
nem.: Gross-Klein Brestovan

* 919 27, J. Nižňanského 69
tel.: (033) 559 61 96 i fax
 
BRUTY

maď.: Bart

* 943 55, č. d. 112
tel.: (036) 759 11 15
www.fara.sk/bruty (len maďarsky)
 
BUČANY

maď.: Bucsán, Bucsány

* 919 28, č. d. 273
tel.: (033) 743 55 30
 
BUKOVÁ

maď.: Bikszárd

* 919 10, č. d. 151
tel.: (033) 938 136 (557 81 36)
 
BUŠINCE

maď.: Bussa

* 991 22
tel.: (047) 489 21 97
 
BZINCE POD JAVORINOU

maď.: Alsó-Felső-botfalu, Alsóbotfalva

* 916 11, č. d. 42
tel.: (032) 779 32 08
 
BZOVÍK

maď.: Bozók

* 962 41, č. d. 197
tel.: (045) 552 41 64
e-mail:
fara.bzovik@mail.t-com.sk
www.fara.sk/bzovik
 
CÍFER

maď.: Ciffer, Czífer
nem.: Ziffer

* 919 43, Pavetičova 15
tel.: (033) 559 91 80
www.fara.sk/cifer
 
ČACHTICE

maď.: Csejte, Csejtha
nem.: Schächtitz, Schaechtitz, Schachtitz,

* 916 21, J. Urbanovského 940
tel.: (032) 778 71 01
 
ČAJKOV

maď.: Csejkő, Csejke

* 935 24, č. d. 26
tel.: (036) 984 08
 
ČAKA

maď.: Cseke

* 935 68, č.d. 130
tel.: (036) 945 232
 
ČATA

maď.: Csata

* 935 63  
ČEBOVCE

maď.: Csáb

* 991 25
tel.: (047) 488 21 48
www.fara.sk/cebovce
 
ČEKOVCE

maď.: Csákóc

* 962 42
www.fara.sk/cekovce
 
ČEźADICE

maď.: Család

* 951 03
tel.: (037) 967 217
 
ČERMANY

maď.: Csermend

* 956 08, č.d.1
tel.: (038) 531 80 88
 
ČÍČOV

maď.: Csicsó

* 946 19  
ČIERNE KźAČANY

maď.: Feketekelecsény

* 953 05 Zlaté Moravce 5  
ČIFÁRE

maď.: Csiffár

* 951 61, č. d. 200
tel.: (037) 788 10 35
 
DEDINKA

maď.: Nagyfajkürth, Fajkürt

* 941 50
tel.: (035) 651 81 17
 
DECHTICE

maď.: Dejte
nem.: Dechtitz

* 919 53, Farská 517
tel.: (033) 557 51 23
e-mail: fara@dechtice.sk
www.fara.sk/dechtice
 
DEMANDICE

maď.: Deménd

* 935 85
tel.: (036) 749 31 26
 
DIAKOVCE

maď.: Deáki, Deák

* 925 81, č. d. 108
tel.: (031) 20 18
 
DLHÁ

lat.: Longovilla, Longa Villa
maď.: Hosszufalu
nem.: Langdorf, Langendorf

* 919 01
tel.: (033) 558 04 35
 
DLHÁ NAD VÁHOM

lat.: Longovilla
maď.: Hosszufalu, Vághosszufalu
nem.: Langendorf

* 927 05, p. Šaža 5, č. d. 222
tel.: (031) 771 29 35
 
DOBRÁ VODA

maď.: Jókő
nem.: Guttstein, Guttenstein, Gutwas
ser Castle

* 919 54, č. d. 347
tel.: (033) 949 160 ; (554 71 60)
 
DOLNÁ KRUPÁ

maď.: Alsókorompa
nem.: Unter Krupa

* 919 65, č. d. 552
tel.: (033) 557 71 10
 
DOLNÁ STREDA

maď.: Vágszerdahely, Alsószerdahely

* 925 63, Kostolné nám. 290  
DOLNÉ DUBOVÉ

maď.: Alsódombó
nem.: Unter Dubován

* 919 52, č. d. 36
tel.: (033) 559 21 19
 
DOLNÉ OREŠANY

lat.: Villa Nucum Slavonicalis
maď.: Alsódiós
, Tótdiós
nem.: Windisch Nussdorf, Unter-Nussdorf

* 919 02, č. d. 1
tel.: (033) 558 21 77
 
DOLNÉ PLACHTINCE

maď.: Alsópalojta

* 991 24, č. d. 177
tel.: (047) 482 21 64
 
DOLNÉ SEMEROVCE

maď.: Alsószemeréd

* 935 85, p. Demandice, č. d. 15
tel.: (036) 749 10 22
 
DOLNÝ BADÍN

maď.: Alsó-Badin, Alsóbagyon

* 962 51, p.Čabradský Vrbovok, č.d.22
tel.: (045) 559 71 53
www.fara.sk/dolny_badin
 
DOLNÝ BAR

maď.: Albár, Albaár, Alsóbár, Kisbár

* 930 14  
DOLNÝ LOPAŠOV

maď.: Lopassó, Alsólopassó

* 922 04, č. d. 233
tel.: (033) 941 17
 
DOLNÝ OHAJ

maď.: Óhaj

* 941 43, č. d. 138
tel.: (035) 658 21 22
www.fara.sk/dolnyohaj
 
DOLNÝ PIAL

maď.: Alsópél

* 935 37, č. d. 59
tel.: (036) 962 38
 
DOLNÝ ŠTÁL

iné názvy: Hroboňovo
maď.: Alistál
nem.: Ischtal

* 930 10, č. d. 75
tel.: (031) 559 03 31
 
DRAHOVCE

maď.: Drahóc, Vágdebrőd

* 922 41, Hlavná 123
tel.: (033) 778 36 24
 
DUBNÍK

maď.: Csúz

* 941 35
tel.: (035) 649 53 28
 
DUDINCE

maď.: Gyűgy

* 962 71, č. d. 318
tel.: (045) 558 32 67
www.fara.sk/dudince
 
DULOVCE

iné názvy: Nová Ďala
maď.: Ú
jgyalla, Gyalla

* 946 56, Novozámska 26
tel.: (035) 768 31 22
 
DUNAJSKÁ STREDA

maď.: Dunaszerdahely

* 929 01, Korzo Bélu Bartóka 14
tel.: (031) 552 44 65
www.farskylist.sk
 
DVORNÍKY

maď.: Udvarnok

* 920 56, č. d. 76
tel.: (033) 744 22 16, 744 24 17
 
DVORY NAD ŽITAVOU

lat.: Villa Hudwordiensium
maď.: Udvard

* 941 31, Hlavné nám. 10
tel.: (035) 648 43 38
 
FARNÁ

maď.: Farnád

* 935 66  
GABČÍKOVO

iné názvy: Beš
maď.: Bős, Böös

* 930 05, Hlavná 1044
tel.: (031) 559 41 18
 
GALANTA

maď.: Galánta

* 924 01, Hlavná 930/10
tel.:
(031) 780 20 25, 780 49 54
       (031) 780 82 87
www.fara.sk/galanta
 
GÁŇ

maď.: Gány

* 925 31
tel.: (031) 780 50 39
 
GBELCE

maď.: Köbölkút

* 943 42, Kostolná 2
tel.: (036) 759 22 37
 
HÁJSKE

lat.: Copusde
maď.: Köpösd

* 951 33, č. d. 43
tel.: (037) 781 902 91
 
HLOHOVEC

iné názvy: Frašták
lat.: Eleutheropolis
maď
.: Galgócz
nem.: Freistadtl

* 920 01, Podzámska 4
tel.: (033) 742 46 86
www.fara.sk/hlohovec

Pastoračné centrum, Kamenná;
tel.: (033) 742 48 85

 
HOKOVCE

maď.: Egeg

* 935 83
tel.: (036) 749 14 68
 
HONTIANSKA VRBICA

iné názvy: Hontianske Ďarmoty
maď.: Füzesgyarmat, Hontfüzesgyarmat

* 935 55  
HONTIANSKE NEMCE

maď.: Némethi, Hontnémeti

* 962 65, č. d. 2
tel.: (045) 559 11 35
www.fara.sk/hontianske_nemce
 
HONTIANSKE TRSANY

maď.: Nádas, Hontnádas

* 935 86, č. d. 54
tel.: (036) 993 186
 
HORNÁ STREDA

maď.: Felsőszerdahely, Vágszerdahely

* 916 24, č. d. 121
tel.: (032) 777 31 01
 
HORNÉ OBDOKOVCE

maď.: Felsőbodok, Nagybodok

* 956 08, č. d. 434
tel.: (038) 531 82 00
 
HORNÉ OREŠANY

lat.: Villa Nucum Teutonicalis
maď.: Felsődiós, Németdiós
nem.: Ober Nussdorf, Deutsch Nussdorf

* 919 03, č. d. 238
tel.: (033) 558 81 21
 
HORNÉ OTROKOVCE

maď.: Felső-Attrak, Felsőatrak, Nagy-Attrak

* 920 62, č. d. 12
tel.:
(033) 744 61 73
mujweb.atlas.cz/www/mumi/homain.htm
 
HORNÉ SALIBY

maď.: Felsőszeli

* 925 03, č. d. 871
tel.: (031) 785 22 35
 
HORNÉ TRHOVIŠTE

iné názvy: Horné Vašardice
maď.: Felsővásárd

* 920 66, č. d. 175
tel.: (033) 744 41 12
 
HORNÉ TUROVCE

maď.: Felső-Túr, Nagy-Túr
nem.: Ober-Thur

* 935 81, č. d. 4  
HORNÉ ZELENICE

maď.: Felsőzelle, Felsőzéle, Szelnicza
nem.: Ober Zelenicz, Zilla, Zille

* 920 52, p. Siladice  
HOSOVCE

maď.: Gesztöc

* 951 91, č. d. 30
tel.: (037) 634 52 40
 
HRÁDOK

maď.: Hrádek, Temetvény

* 916 33, č. d. 141
tel.: (032) 986 122
 
HRACHOVIŠTE

maď.: Borsós, Hrachovistye

* 916 15  
HRKOVCE

maď.: Gyerk, Gyerek

* 936 01, p. Šahy
tel.: (036) 741 16 26
 
HRNČIAROVCE NAD PARNOU

maď.: Gerencsér

* 919 35, Kostolná 19
tel.: (033) 554 80 93
 
HRONOVCE

iné názvy: Lekýr, Čajakovo
maď.: Lekér

* 935 61, Dr.Jána Zelenyáka 16
tel.: (036) 2728
 
HRONSKÉ KOSIHY

maď.: Garamkeszi

* 935 27
tel.: (036) 881 38
 
HRONSKÝ BEŇADIK

iné názvy: Svätý Beňadik
lat.: Ecclesia Sancti Benedicti
maď.: Szent-Benedek, Garamszentbenedek
nem.: Sankt Benedikt

* 966 53, č. d. 126
tel.: (045
) 689 31 98
e-mail: benadik@kki.net.pl
            pallotti@gmx.net.
 
HRUŠOV

maď.: Hrusó, Hrussó, Magasmajtény

* 991 42, Svätoplukovo nám. 3
tel.: (047) 488 01 36
 
HURBANOVO

iné názvy: Stará Ďala
maď.: Ó-Gyalla

* 947 01
tel.: (035) 760 26 24
 
CHźABA

maď.: Helemba

* 943 66  
CHRAŠANY
(čas obce Beladice)

maď.: Nagyherestyén

* 951 75, p. Beladice
tel.: (037) 633 02 39
 
CHTELNICA

maď.: Vittenc
nem.: Echtlnitz

* 922 05, č. d. 170
tel.: (033) 941 28
www.fara.sk/chtelnica
 
IMEź

maď.: Imely, Imöl

* 946 52
tel.: (035) 768 61 08
 
IPEźSKÉ PREDMOSTIE

maď.: Hidvég, Ipolyhídvég

* 991 10, p. Vežká Ves nad Ipžom
tel.: (047) 488 81 27
 
IPEźSKÉ ÚźANY

iné názvy: Fedýmeš
maď.: Födémes, Ipolyfödémes

* 935 91, č. d. 2
tel.: (036) 749 43 23
 
IPEźSKÝ SOKOLEC

maď.: Szakállos, Ipolyszakállos

* 935 75
tel.: (036) 972 74
 
IŽA

maď.: Izsa

* 946 39, Hlavná 1  
JACOVCE

maď.: Nagyjácz, Jác

* 956 21
tel.: (038) 530 10 80
 
JAHODNÁ

maď.: Eperjes

* 930 21, č.d. 295
tel.: (031) 559 11 30
 
JANÍKOVCE
(čas mesta Nitra)

iné názvy: Nitra-Janíkovce
maď.: Nagyemőke

* 949 07, Nitra-Janíkovce, Hlavná 57
tel.: (037) 561 129
 
JASLOVSKÉ BOHUNICE

maď.: Jaszló, Jászlóc; Bohunic, Apátszentmihály

* 919 30
tel.: (033) 559 21 89
 
JÁSOVÁ

maď.: Jászfalu

* 941 34, č. d. 296
tel.: (035) 647 71 20
 
JATOV

maď.: Alsó-Jattó

* 941 09  
JEDźOVÉ KOSTOźANY

maď.: Fenyőkosztolány

* 951 96
tel.: (037) 633 82 33
 
JELENEC

iné názvy: Gýmeš
maď.: Gimes

* 951 73, č. d. 329
tel.: (037) 631 32 02
 
JELKA

maď.: Jóka

* 925 23, č. d. 693
tel.: (031) 787 61 34

Misijné centrum
Jamová 613/6
tel.: (031) 787 61 38

 
JELŠOVCE

maď.: Egersyegh, Nyitra-Egersyeg

* 951 43  
JUROVÁ

maď.: Dercsika, Gyersoka
nem.: Gerchika

* 930 09, p.Trstená na Ostrove, č.d.74
tel.: (031) 559 74 95
 
KAJAL

maď.: Kajál, Nemeskajal

* 925 92, Stará 139
tel.: (031) 781 13 34
 
KALNÁ NAD HRONOM

maď.: Nagykálna

* 935 32, 29. augusta 4
tel.: (036) 639 52 25
 
KAMENICA NAD HRONOM

maď.: Kövesd, Garamkövesd

* 943 65
tel.: (036) 758 81 23
 
KAMENIČNÁ

maď.: Keszegfalva

* 946 01, Hlavná 120
tel.: (035) 779 22 68
 
KAMENÍN

maď.: Kéménd

* 943 57, č. d. 121
tel.: (036) 759 61 33
 
KAMENNÉ KOSIHY

maď.: Kőkeszi

* 991 27, č. d. 7
tel.: (047) 488 41 29 i fax
 
KAMENNÝ MOST

iné názvy: Kamenné Ďarmoty
maď.: Kőhidgyarmat

* 943 58, č. d. 50
tel.: (036) 759 82 14
 
KÁTLOVCE

maď.: Kátló, Kátlóc

* 919 55
tel.: (033) 557 61 58
 
KOLÁROVO

maď.: Gúta

* 946 03, Kostolné nám. 17
tel.: (035) 777 13 00
 
KOLTA

maď.: Koltha

* 941 33
tel.: (035) 647 93 00
 
KOMÁRNO

lat.: Camarun, Comaromium
maď.: Komárom
nem.: Komorn

* 945 01, Palatínova 11
tel.: (035) 773 00 36, kapláni 770 43 72, 770 43 73
 
KOMJATICE

maď.: Komjáth, Komeáth

* 941 06, Horná 2
tel.: (035) 659 11 86
e-mail: rkc94106@naex.sk
 
KOSTOLNÉ KRAČANY

lat.: tres ville Caracha
maď.: Egyházkarcsa

* 930 03, p. Krážovičove Kračany
tel.: (031) 551 41 09
 
KOŠÚTY

maď.: Kossuth, Nemeskosút

* 925 09
tel.: (031) 951 267
 
KOZÁROVCE

maď.: Garamkovácsi

* 935 22
tel.: (036) 922 109
 
KRAKOVANY

maď.: Krakován

* 922 02, č. d. 184
tel.: (033) 779 84 27
www.fara.sk/krakovany
 
KRÁźOV BROD

maď.: Kiralyrév

* 925 41
tel.: (031) 778 03 75
 
KRÁźOVÁ NAD VÁHOM

lat.: Villa Regis
maď.: Vágkirályfa, Királyfalva
nem.: Waag-königsdorf

* 925 91
tel.: (031) 771 31 25
 
KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM

lat.: Santa Crux
maď.: Keresztúr, Vágkeresztúr, Pozsony-Keresztúr

* 919 24
tel.: (033) 558 40 04
 
KRŠKANY

maď.: Nagykereskény, Krskány

* 935 01
tel.: (036) 622 91 68
 
KRUŠOVCE

lat.: Corus
maď.: Koross, Nyitrakoros

* 956 31, č. d. 119
tel.: (038) 531 11 30
 
KUBÁŇOVO

maď.: Szete

* 935 75, č.d. 123
tel.: (036) 831 22
 
KUKUČÍNOV

iné názvy: Oros za Hronom
maď.: Némesoroszi, Oroszi

* 935 54  
LADICE

maď.: Lédec, Barslédecz

* 951 77, č. d. 204
tel.: (037) 631 71 29
 
LANČÁR
(čas obce Kočín-Lančár)

maď.: Lancsár

* 922 04, p. Dolný Lopašov
tel.: (033) 7787 120
 
LEHOTA

maď.: Abaszállás, Abalehota, Nyitraújlak

* 951 36, č. d. 838
tel.: (037) 920 133
 
LEOPOLDOV

lat.: Leopoldopolis
maď.: Ujvároska, Mesztuskó
nem.:
Leopold-Neustadl

* 920 41, Nám. sv. Ignáca 23/46
tel.: (033) 734 22 11
 
LEVICE

maď.: Léva
nem.: Lewentz

* 934 01, sv. Michala 43
tel.: (036) 622 24 24 i fax, kapláni 622 25 37, 631 22 50
e-mail: levice@fara.sk
www.fara.sk/levice
 
LIPOVÁ

iné názvy: Mlynský Sek
maď.: Malomszeg

* 941 02
tel.: (035) 657 22 03
 
LIPOVÉ

iné názvy: Hodžovo

farnos zrušená 1.9.2004 - pozri Zemianska Olča  
LITAVA * 962 44, č. d. 1
tel.: (045) 557 21 68
www.fara.sk/litava
 
LÚČNICA NAD ŽITAVOU

maď.: Vajk

* 951 88
tel.: (037) 788 20 99
 
LUDANICE

maď.: Alsó-Ludány, Nyitraludány

* 956 11, Nám. Najsv. Trojice 2
tel.: (038) 530 06 11
www.obecludanice.sk/htm/f_fkf.htm
 
LUKÁČOVCE

maď.: Lakács, Lakácsi, Lukács, Lukácsi

* 951 23, č. d. 193
t
el.: (037) 829 104
 
LUŽIANKY

iné názvy: Nitra-Lužianky
maď.: Sarluska, Sarlókajsza

* 951 41, Kaplanova 19
tel.: (037) 778 34 83
 
MADUNICE

maď.: Madunicz, Vágmedence

* 922 42, Hollého 62
tel.: (033) 743 11 41
 
MAJCICHOV

maď.: Majtény

* 919 22, č. d. 334
tel.: (033) 558 31 03
 
MALÉ HOSTE

maď.: Kisvendég
nem.: Klein Koste

* 956 37, p.Zlatníky pri Bánovciach, č.d. 35
tel.: (038) 769 51 14
 
MALŽENICE

maď.: Maniga

* 919 29, č. d. 288
tel.: (033) 743 41 20
 
MAŇA

maď.: Nagymánya

* 941 45, č. d. 10
tel.: (035) 659 51 06
 
MARCELOVÁ

maď.: Marcelháza, Kurtakeszi

* 946 32, Hlavná 86/51
tel.: (035) 779 83 21
 
MATڊKOVO

maď.: Taksony, Taksonyfalva

* 925 01
tel.: (031) 780 26 97
 
MELEK

maď.: Mellek

* 952 01, č. d. 96  
MERAŠICE

maď.: Alsómerasic, Merasic, Merőce

* 920 61, p. Dolné Trhovište, č.d. 2
tel.: (033) 744 83 05
 
MICHAL NA OSTROVE

maď.: Szentmihályfa

* 930 35, č. d. 137
tel.: (031) 5543179
 
MICHAL NAD ŽITAVOU

maď.: Szentmihályúr

* 941 61
tel.: (035) 659 61 19
 
MOČA

maď.: Mócs, Dunamócs

* 946 37  
MODROVÁ

maď.: Nagymodró, Nagy-Modrovka
nem.: Gross-Modro

* 916 35
tel.: (033) 778 51 54
 
MODRÝ KAMEŇ

maď.: Kékkő
nem.: Blauenstein

* 992 01
tel.: (047) 487 02 62
 
MOJMÍROVCE

iné názvy: Urmín
maď.: Ürmény

* 951 15, Hlavná 930
tel.: (037) 981 31
 
MOJZESOVO

maď.: Özdöge, Eözdöghe

* 941 04, č. d. 50
tel.: (035) 657 81 84
 
MORAVANY NAD VÁHOM

maď.: Moraván, Moravánka

* 922 21, č. d. 75
tel.: (033) 774 71 17
 
MOSTOVÁ

iné názvy: Mostová Ker
maď.: Hidaskürt, Kyurth
nem.: Hidasch-Kürth

* 925 07, č. d. 233
tel.: (031) 981 82, 784 81 82
 
MUŽLA

maď.: Muzsla

* 943 52
tel.: (036) 931 13
 
MÝTNE LUDANY

maď.: Vámosladány

* 935 56
tel.: (036) 779 30 16
 
NADLICE

maď.: Nadlány, Nagy-Lány

* 956 32, č. d. 32
tel.: (038) 542 43 18
 
NAHÁČ

maď.: Nahács

* 919 06, č. d. 6
tel.: (033) 557 51 40
 
NEDED

maď.: Negyed

* 925 85
tel.: (031) 779 40 14
 
NEMČIŇANY

maď.: Nemcsény

* 951 81, č. d. 22
tel.: (037) 634 42 17
 
NENINCE

maď.: Házasnénye, Lukanénye

* 991 26, Osadná 22
tel.: (047) 487 81 81
 
NESVADY

maď.: Naszvad

* 946 51
tel.: (035) 769 21 15
 
NEVIDZANY

maď.: Néved

* 951 62, č. d. 108
tel.: (037) 634 33 29
 
NITRIANSKA BLATNICA

iné názvy: Šarfia
maď.: Nyitrasárfő

* 956 04
tel.: (038) 539 42 88
www.rotundajurko.sk/farnost/far1.htm
 
NOROVCE

maď.: Onor

* 956 39, č. d. 46
tel.: (038) 300 597
 
NOVÁ DEDINA

iné názvy: Tekovská Nová Ves, Hronská Nová Ves
lat.: Nova Villa
maď.: Garamújfalu
nem.:Neudorf

* 935 25
tel.: (036) 981 32
 
NOVÁ STRÁŽ
(čas mesta Komárno)

maď.: Dunaújfalu, Örsújfalu
nem.: Neudorf

* 946 11  
NOVÁ VES NAD ŽITAVOU

maď.: Zsitvaújfalu

* 951 51, č. d. 22
tel.: (037) 788 43 02
 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

lat.: Ultravagh
maď.: Vágujhely
nem.: Neustadt

* 915 01, Júliusa Gábriša 34
tel.: (032) 771 23 73
www.prepozitura.sk
 
NOVÉ SADY

maď.: Assakürt

* 951 24
tel.: (037) 941 07 i fax
 
NOVÉ ZÁMKY

lat.: Castrum Novum, Castelnuovo
maď
.: Érsekújvár, Újvár
nem.: Neuhäusel, Neuhaeusel

* 940 01, M. Flengera 2
tel.: (035) 640 04 34 i fax, kaplán 640 04 35
e-mail: nove.zamky@fara.sk
www.fara.sk/nove_zamky
 
NOVÝ TEKOV

maď.: Uj-Bars
nem.: Neu Barsch

* 935 33, č. d. 272
tel.: (036) 958 166
 
OBID
(čas mesta Štúrovo)

maď.: Ebed

* 943 04
tel.: (036) 823 62
 
OBYCE

maď.: Ebedec
nem.: Obitz, Opitz

* 951 95, č. d. 93
tel.: (037) 633 21 37
 
OHRADY

iné názvy: Ker na Ostrove
maď.: Csallókőzkürt, Csalóközi-Kürth

* 930 12, Farská 336
tel.: (031) 558 53 71
 
OKOČ

maď.: Ekecs

* 930 28
tel.: (031) 555 22 81, 555 81 36
 
OKOLIČNÁ NA OSTROVE

maď.: Ekel, Ekől, Ököl

* 946 13, Štefana Majora 35
tel.: (035) 779 39 55
 
OLOVÁRY

maď.: Óvár

* 991 22, p. Bušince
tel.: (047) 487 91 98
 
ONDREJOVCE

maď.: Nagyendréd, Barsendréd, Endrőd

* 935 51, p.Tekovský Hrádok  
OPOJ

maď.: Apaj

* 919 32
tel.: (033) 558 31 03
 
PALÁRIKOVO

iné názvy: Slovenský Meder
maď.: Tótmegyer

* 941 11, Slovenská 3
tel.: (035) 649 36 01
 
PASTUCHOV

maď.: Nyitrapásztó, Pasztuhov

* 920 63, č. d. 73
tel.: (033) 744 95 84
 
PATA

maď.: Patta

* 925 53, č. d. 720
tel.: (031) 786 00 94
 
PEČENICE

lat.: Sceleus
maď.: Pecsenyic, Pecsenek, Hontbesenyőd

* 935 03, p. Bátovce  
PIEŠANY

maď.: Pöstyén, Pöstyény, Püstyén
nem.: Pistyan

* 921 01, Štefánikova 136
tel.: (033) 772 60 66 i fax
web.orange.sk/rkcpn
 
PIEŠANY-SV.CYRILA A METODA

maď.: Pöstyén, Pöstyény, Püstyén
nem.: Pistyan

* 921 01, Nitrianska 17
tel.: (033) 774 93 33
mobil: 0905 409 447
e-mail: RKFU@py.isk.sk,
            rkcpn@orangemail.sk
 
PLÁŠOVCE

maď.: Palást

* 935 82, č. d. 627
tel.: (0
36) 749 41 31
 
POBEDIM

maď.: Pobedény

* 916 23, Poštová 1
tel.: (032) 779 41 76
e-mail: vivodik@zoznam.sk
 
PODHORIE

iné názvy: Teplá; Žakýl
maď.: Lenge, Tepláfő, Tepla; Sekély, Saskőszékely, Zsakil

* 969 82, č. d. 87
tel.: (045) 699 21 27
 
PODOLIE

maď.: Leszete, Felsőleszéte, Podola

* 916 22, č. d. 7
tel.: (032) 779 41 08
 
POVAŽANY

iné názvy: Svätý Kríž nad Váhom
maď.: Vágszentkereszt, Keresztúr

* 916 26, č. d. 188
tel.: (032) 779 72 13
www.fara.sk/povazany
 
PRAŠICE

maď.: Prasic, Prassicz, Nyitraperjés

* 956 22, Ulica 1. mája 177
tel.: (038) 539 12 35
 
PRENČOV

maď.: Prencsfalva, Prencsfalu, Berencsfalu, Bencsfalu
nem.: Printzdorf, Prinzdorf, Prencschdorf

* 969 73
tel.: (045) 699 51 23
 
PRESEźANY

maď.: Nyitrapereszlény, Preszirany

* 956 12, č. d. 67
tel.: (038) 531 51 07
 
PRESEźANY NAD IPźOM
čas mesta Šahy

maď.: Pereszlény

* 936 01, p.Šahy  
PRIBETA

maď.: Pérbete

* 946 55, Hlavná 18
tel.: (035) 769 31 30
 
PUKANEC

maď.: Bakabánya
nem.: Pukanz, Pukkanz

* 935 05, Námestie mieru 16
tel.: (036) 639 33 01
 
PUSTÉ ÚźANY

iné názvy: Pustý Fedýmeš
maď.: Pusztafödémes

* 925 28  
RADAVA

maď.: Rendve

* 941 47  
RADOŠINA

maď.: Radosna, Radosin

* 956 05, Piešanská 41
tel.: (038) 539 82 81
 
RASTISLAVICE * 941 08, č. d. 31
tel.: (035) 647 81 92
 
RIŠŇOVCE

maď.: Alsó-Felső-récseny
nem.: Under-Ritschen

* 951 21, č. d. 136
tel.: (037) 828 134
 
RUŽINDOL

lat.: Vallis Rosarum
maď.: Rózsavölgy
nem.: R
osenthal

* 919 61
tel.: (033) 554 91 39
 
RYBNÍK

maď.: Garamszőlős

* 935 23, č. d. 189
tel.: (036) 924 350
 
RYKYNČICE

maď.: Alsórakoncza, Alsó-Felső-rakonca
nem.: Rukkinschitz

* 962 55
tel.: (045) 559 31 35
www.fara.sk/rykyncice
 
SALKA

maď.: Szalka, Ipolyszalka

* 943 61, č. d. 33
tel.: (036) 951 11
 
SANTOVKA

maď.: Szántó

* 935 87, č. d. 328
tel.: (036) 639 91 46
 
SEBECHLEBY

maď.: Szebeléb, Klieb
nem.: Siebenbrod

* 962 66
tel.: (045) 559 17 06
www.fara.sk/sebechleby
 
SEČIANKY

maď.: Ipolyszécsényke, Szécsénke

* 991 10, p. Vežká Ves nad Ipžom
tel.: (047) 488 81 23
 
SELICE

maď.: Szelőcze

* 925 72, Československej armády 657
tel.: (031) 779 22 56
 
SEMEROVO

maď.: Szemere, Komáromszemere

* 941 32, č. d. 559
tel.: (035) 647 41 77
 
SENOHRAD

maď.: Szenográd, Szénavár

* 962 43
tel.: (045) 559 51 42
www.fara.sk/senohrad
 
SEREĎ

maď.: Szered

* 926 01, Kostolná 10
tel.: (031) 789 28 67, 789 37 50
www.fara.sk/sered
 
SIKENIČKA

iné názvy: Ďarmotky
maď.: Kisgyarmath

* 943 59, č. d. 92
tel.: (036) 758 91 28
 
SKLABINÁ

maď.: Szklabonya, Kürtabony, Mikszáthfalva

* 991 05
tel.: (047) 488 61 20
 
SKÝCOV

maď.: Szkiczó, Kicő

* 951 85, č. d. 4
tel.: (037) 634 62 14
 
SLÁDKOVIČOVO

iné názvy: Diosek
maď.: Diószegh, Magyardiószeg

* 925 21, Cukrovarnícka 39
tel.: (031) 784 12 67
 
SźAŽANY

maď.: Nagy- Alsószelezsény

* 951 71, č. d. 320
tel.: (037) 630 23 54
 
SMOLENICE

lat.: Solumus
maď.: Szomolány, Szmolenicz
nem.: Smolenitz, Schmolnitz, Leusdorf

* 919 04, Cintorínska 3
tel.: (033) 558 62 61
www.fara.sk/smolenice
smolenice.fara.sk
 
SOKOLOVCE

maď.: Szokolócz, Vágszakály

* 922 31, Dlhá ulica 82/1
tel.: (033) 651 124
 
STARÁ LEHOTA

maď.: Ólehota, Szentmiklósvölgye

* 916 36  
STARÁ TURÁ

maď.: Ótura
nem.: Alt-Tura

* 916 01, Nám. slobody 3/79
tel.: (032) 776 31 04
 
STARÝ TEKOV

maď.: Ó-Bars, Óbara
nem.: Alt Barsch, Alt Berschenburg

* 935 26, Tekovská 13
tel.: (036) 631 10 08
 
STREKOV

maď.: Kürth

* 941 37, č. d. 62
tel.: (035) 649 71 20
 
SUCHÁ NAD PARNOU

maď.: Szárazpatak, Szuha
nem.: Dürnbach

* 919 01, č. d. 431
tel.: (033) 558 01 4
4
 
SVÄTOPLUKOVO

iné názvy: Šalgov
maď.: Salgó

* 951 16, č. d. 32
tel.: (037) 989 241
 
SVÄTÝ ANTON

iné názvy: Antol
lat.: Sanctus Antonius
maď.: Szent-Antal
nem.: In der Au, Sankt Anton

* 969 72, č. d. 272
tel.: (045) 693 11 02
 
SVÄTÝ PETER

iné názvy: Dolný Peter
lat.: Sanctus Petrus
maď.: Szent-Péter

* 946 57, Mierová 42
tel.: (035) 768 22 03
 
SVODÍN

maď.: Szölgyén, Magyar-Németszőgyén
nem.: Seldin

* 943 54, č. d. 626
tel.:
(036) 759 41 84
 
ŠAHY

maď.: Ipolyság

* 936 01, Školská 7
tel.: (036) 741 10 83, fax: 741 37 11
 
ŠAźA

maď.: Vágsellye, Sellye

* 927 01, Školská 2
tel.: (031) 770 22 54, kaplán 770 33 22
www.rkfu-sala.sk
 
ŠAźA-VEČA * 927 05, Nivy 1462/5, p. Šaža 5
tel.: (031) 67 91
 
ŠAROVCE

maď.: Nagysáró; Kissáró

* 935 52
tel.: (036) 927 16
 
ŠINTAVA

lat.: Sintavia
maď.: Sempte
nem.: Schintau, Schindau

* 925 51, Mierové nám. 13
tel.: (031) 789 23 31
e-mail: danluk@nextra.sk
www.fara.sk/sintava
 
ŠIPICE
(čas obce Hontianske Tesáre)

maď.: Felső-Alsó-Sipék

* 962 68, č. d. 48
tel.: (045) 559 64 87
www.fara.sk/sipice
 
ŠIŠOV

maď.: Sissó

* 956 38
tel.: (038) 769 61 44
 
ŠOPORŇA

maď.: Sopornya

* 925 52, Šažská 33
tel.: (031) 787 41 21
 
ŠPAČINCE

maď.: Spácza, Ispáca
nem.: Schpatzing, Spatzing

* 919 51, č. d. 413
tel.: (033) 961 38 (557 31 38)
 
ŠROBÁROVÁ * 946 32, p. Marcelová
tel.: (0903) 469 932
 
ŠTEFULTOV
(čas mesta Banská Štiavnica)

maď.: Steffoltó
nem.: Steffelsdorf, Stepliczhof

* 969 03, p. Banská Štiavnica, Štefana Moyzesa 2
tel.: (045) 691 26 62
 
ŠTIAVNICKÉ BANE

maď.: Pjerg-Szélanka, Hegybánya
nem.: Siglisberg, Siegelsberg, Windschacht, Johannesberg, Perg

* 969 81, č. d. 67
tel.: (045) 692 91 00
 
ŠTÚROVO

maď.: Párkány
nem.: Gockern, Parkan

* 943 01, Sobieského 18
tel.: (036) 751 12 03
www.fara.sk/sturovo
 
ŠULEKOVO
(čas mesta Hlohovec)

maď.: Beregszeg

* 920 03
tel.: (033) 734 71 95
 
ŠURANY

maď.: Nagysurány

* 942 01, Jilemnického 2
tel.: (035) 650 00 32
www.fara.sk/surany
 
ŠURIANKY

maď.: Surányka

* 951 26  
ŠÚROVCE

iné názvy: Vežký Šúr
maď.: Nagysúr, Nemessúr

* 919 25, Horná 1
tel.: (033) 559 52 57
 
TEKOVSKÉ LUŽANY

iné názvy: Tekovské Šarluhy
maď.: Nagysalló, Nagy-Sarló

* 935 52
tel.: (036) 933 67
www.fara.sk/tekovske_luzany
 
TEKOVSKÉ NEMCE

maď.: Neméthi, Garamnémeti
nem.: Nemtze

* 966 54
tel.: (045) 689 26 17
 
TEKOVSKÝ HRÁDOK

iné názvy: Dolný-Horný Várad
maď.: Alsó-Felső-Várad

* 935 51
tel.: 0905 - 232 102
 
TESÁRSKE MLYŇANY

iné názvy: Tesáre nad Žitavou; Mlyňany
maď.: Barstaszár, Taszár; Malonya

* 951 76, č. d. 334
tel.: (037) 633 42 36
www.fara.sk/tesarske_mlynany
 
TEŠEDÍKOVO

iné názvy: Pered

* 925 82
tel.: (031) 779 52 20
 
TOMÁŠIKOVO

maď.: Tallós, Gulamező

* 925 04, č. d. 320
tel.: (031) 785 51 08
 
TOPOźČANY

maď.: Nagytapolcsány

* 955 01, Nám. M. R. Štefánika 61
tel.: (038) 532 63 02 i fax
e-mail:
topfara@centrum.sk
www.fara.sk/topolcany
 
TOPOźČANY-sv.Gorazda
sídlisko "Mravenisko"
* 955 01, Slnečná 2679/2
tel.: 038/ 532 36 44
www.fara.sk/gorazd
gorazd.xf.cz
 
TOPOźČIANKY

maď.: Kistapolcsány

* 951 93
tel.: (037) 630 11 46
www.fara.sk/topolcianky
 
TOPOźNÍKY

iné názvy: Dolný-Horný Ňárašd
maď.: Alsó-Felső-Nyárasd

* 930 11, Kostolná 5
tel.: (031) 558 21 75
 
TRÁVNICA

maď.: Füss, Barsfüss

* 941 46, č. d. 132
tel.: (035) 658 41 04
 
TRÁVNIK

maď.: Komáromfüss, Füss

* 946 18
tel.: (035) 779 51 06
 
TRHOVÁ HRADSKÁ

iné názvy: Trhové Mýto
maď.: Vásárút

* 930 13, č. d. 489
tel.: (031) 951 304
 
TRNAVA- KOPÁNKA * 917 01, Jána Hlubíka 11
tel.: (033) 544 66 12
 
TRNAVA- MODRANKA

maď.: Magyarád, Vágmagyarád
nem.: Moderdorf

* 917 05, Pútnická 4
tel.: (033) 554 30 52
www.faramodranka.sk
www.fara.sk/modranka
 
TRNAVA- SV.MIKULÁŠA

iné názvy: Trnava-mesto, Trnava-dóm, Trnava-hrubý kostol
lat.: Tyrnavia, Tirnavia
maď.: Nagyszombat
nem.: Tirnau, Tyrnau

* 917 01, M. Schneidera Trnavského 3
tel.: (033) 551 44 24, 551 55 06
 
TRNAVA- TULIPÁN * 917 01, Tulipánova 22
tel.: (033) 551 62 98
 
TRNOVEC NAD VÁHOM

maď.: Tornóc

* 925 71, č. d. 709
tel.: (031) 778 12 24
www.fara.sk/trnovec
 
TRSTICE

maď.: Nádszeg a Kösse, Nagy-Szeg

* 925 42, č. d. 258
tel.: (031) 778 22 46; 778 28 19
 
TRSTÍN

iné názvy: Nádaš
maď.: Nádas

* 919 05
tel.: (033) 932 81 (558 92 81)
 
TVRDOŠOVCE

maď.: Tardoskedd

* 941 10, Nám. sv. Štefana Kráža 18
tel.: (035) 649 21 36 i fax
 
URMINCE

maď.: Ürméncz,Ürminc, Nyitraőrmény

* 956 02, č. d. 123
tel.: (038) 538 61 20
 
VAĎOVCE

maď.: Vagyóc, Vagyovecz

* 916 13  
VÁHOVCE

maď.: Vága

* 925 62, č. d. 368
tel.: (031) 789 83 41
 
VELČICE

maď.: Velsic, Velséc, Velcsicz

* 951 71, č. d. 117
tel.: (037) 630 72 39
 
VEźKÁ ČALOMIJA

maď.: Nagycsalomja

* 991 09
tel.: (047) 487 51 60
 
VEźKÁ LEHOTA

maď.: Nagyülés, Nagy-Lehota
nem.: Grosshau

* 966 41, č. d. 2
tel.: (045) 689 61 27
 
VEźKÁ MAČA

maď.: Nagymácséd

* 925 32, Bélu Kurcza 1
tel.: (031) 785 81 34
 
VEźKÉ BLAHOVO

maď.: Nemesabony, Nagyabony

* 930 01
tel.: (031) 552 20 16
 
VEźKÉ CHYNDICE

maď.: Nagyhind, Nagyhint

* 951 54, č. d. 49
tel.: (037) 788 10 35
www.fara.sk/velkechyndice
 
VEźKÉ KOSTOźANY

maď.: Nagykosztolány

* 922 07, Cypriána Majerníka 44
tel.: (033) 778 11 12
e-mail:
velke.kostolany@fara.sk
www.fara.sk/velke_kostolany
 
VEźKÉ LOVCE

iné názvy: Lót
maď.: Újlót, Nagylóth

* 941 42, č. d. 101
tel.: (035) 658 91 02
 
VEźKÉ LUDINCE

maď.: Nagyölved

* 935 65
tel.: (036) 948 152
 
VEźKÉ RIPŇANY

maď.: Nagyrippény, Nagyrépény

* 956 07
tel.: (038) 539 23 32 i fax
 
VEźKÉ ÚźANY

maď.: Nagyfödémes

* 925 22, č. d. 9
tel.: (031) 787 81 96 i fax
 
VEźKÉ ZÁLUŽIE

iné názvy: Ujlak
maď.: Újlak, Nyitraújlak

* 951 35, Petrovičova 352
tel.: (037) 659 22 19 i fax
 
VEźKÉ ZLIEVCE

maď.: Nagyzellő, Felsőzellő

* 991 23
tel.: (047) 488 61 20
 
VEźKÝ CETÍN

maď.: Nagycétény, Nagyczéthény

* 951 05
tel.: (037) 972 04
 
VEźKÝ ĎUR

iné názvy: Rohožnica
maď.: Alsó-Felső-győröd; Kisgyekénes

* 935 34
tel.: (036) 639 72 25
 
VEźKÝ KRT͊

lat.: Curtus
maď.: Nagykürtös

* 990 01, Za parkom 33
tel.: (047) 483 15 87
 
VEźKÝ KÝR

iné názvy: Milanovce, Nitriansky Kýr
maď.: Nagykér

* 941 07, č. d. 42
tel.: (035) 659 34 26
 
VEźKÝ LAPÁŠ

maď.: Nagylapás

* 951 04, č. d. 259
tel.: (037) 968 809
 
VEźKÝ MEDER

iné názvy: Čalovo
maď.: Nagymegyer

* 932 01, sv. Štefana 338
tel.: (031) 555 22 10
 
VESELÉ

maď.: Veszele, Vigvár

* 922 08, č. d. 76
tel.: (033)
779 61 21
 
VINICA

iné názvy: Nekyje
maď.: Ipolynyék, Alsó-Felső-Nyék

* 991 28
tel.: (047) 489 11 22
 
VINODOL

iné názvy: Horný-Dolný Síleš
maď.: Felső-Alsó-szőllős

* 951 06, č. d. 219
tel.: (037) 978 147
 
VLČANY

maď.: Farkasd, Vágfarkasd

* 925 84, č. d. 93
tel.: (031) 779 42 11
 
VODERADY

maď.: Vedrőd,Vödröd

* 919 42, č. d. 501
tel.: (033) 559 01 90
 
VRÁBLE

maď.: Verebély

* 952 01, Hlavná 1/2
tel.: (037) 783 20 88, 783 37 30
 
VRAKÚŇ

maď.: Várkony, Nyékvárkony

* 930 25, č. d. 473
tel.: (031) 552 31 29
 
VRBOVÉ

lat.: Ecclesia S.Martini
maď.: Verbó
nem.: Urban

* 922 03, Nám. sv. Cyrila a Metoda 5
tel.: (033) 779 23 39
e-mail: albajj@tt.psg.sk
 
VRBOVKA

maď.: Varbó, Ipolyvarbó

* 991 31  
VÝČAPY-OPATOVCE

maď.: Vicsápapáti, Vicsap, Nyitravicsáp, Nyitraapáti

* 951 44, č. d. 469
tel.: (037) 779 51 38
 
VYSOKÁ

maď.: Viszóka, Magaslak
nem.: Wisoka, Hochberg

* 969 01, p. Banská Štiavnica
tel.: (045) 931 34
 
VYŠKOVCE NAD IPźOM

maď.: Visk, Ipolyvisk

* 935 77
tel.: (036) 748 31 22
 
ZÁVADA * 955 01, p. Topožčany
tel.: (038) 539 13 32
 
ZAVAR * 919 26, Hlavná 16
tel.: (033) 559 74 74
 
ZBEHY

maď.: Üzbég, Izbék

* 951 42, č. d. 60
tel.:
0903-323 536.
e-mail: hayden@gsm.eurotel.sk
 
ZELENEČ

maď.: Szilincs, Szelencs, Szelincs

* 919 21, č. d. 122
tel.: (033) 554 10 34
 
ZEMIANSKA OLČA

maď.: Nemesócsa

* 946 14
tel.: 0905 578 074
 
ZEMNÉ

maď.: Szimő, Szémő

* 941 22  
ZLATÉ MORAVCE

maď.: Aranyosmarót
nem.: Gülden-Marot

* 953 01, Kmeova 4/A
tel.: (037) 632 33
26 i fax, 642 33 25
www.fara.sk/zlatemoravce
 
ŽELIEZOVCE

maď.: Zseliz

* 937 01, Poštová 1
tel./fax.: (036) 7713700
e-mail: ofpa@post.sk
 
ŽELOVCE

maď.: Zsély

* 991 06
tel.: (047) 489 33 27
 
ŽEMBEROVCE

maď.: Felső-Alsó-zsember

* 935 02, mjr. Gondu 161
tel.: (036) 694 81 34
 
ŽEMLIARE maď.: Zsemlér, Zsemlár * 935 57, p.Jur nad Hronom, č.d.45
tel.: (036) 779 30 16
 
ŽIHÁREC

maď.: Zsigárd

* 925 83, č. d. 590
tel.: (031) 779 81 66
 
ŽITAVANY

iné názvy: Kňažice; Opatovce nad Žitavou, Malé Opatovce
maď.: Zsitvakenér; Kisapáti, Zsitvaapáti

* 953 03, č. d. 374
tel.: (037) 632 33 21